Протокол засідання атестаційної комісії

UA RU
Автор

Лисюк Микола

перший заступник генерального директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, експерт з питань охорони праці
Кожне засідання атестаційної комісії оформлюють відповідними протоколами. Щоб зекономити свій час, скачайте наведені у статті зразки протоколів та скористайтеся ними, коли проводитимете на підприємстві атестацію робочих місць.

Коли проводять атестацію робочих місць

Атестацію робочих місць за умовами праці проводять, щоб врегулювати відносини між роботодавцем і працівниками щодо реалізації їхніх прав на здорові та безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу із шкідливими умовами праці.

Як скласти перелік робочих місць що підлягають атестації

Під час підготовки та проведення атестації потрібно дотримуватися вимог таких документів:

 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442; далі — Порядок № 442;
 • Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41; далі — Методичні рекомендації;
 • державні санітарні норми і правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248).

Протокол засідання атестаційної комісії  Важливо! Кабмін постановою від 30.06.2023 № 660 вніс зміни до Порядку № 442, обумовлені введенням воєнного стану в Україні. Так, пункт 4 Порядку доповнили такими абзацами:

«Атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування».

Непроведення атестації є порушенням законодавства про охорону праці. Керівника підприємства можуть притягти до адміністративної відповідальності — сплати штрафу — згідно з частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення строку та порядку проведення атестації.

Протоколи комісії з атестації робочих місць

Атестаційна комісія — це колегіальний орган, що розв’язує всі питання щодо проведення атестації на підприємстві. Її склад і повноваження визначає наказ керівника підприємства. Обов’язки атестаційної комісії прописані в п. 2.3 Методичних рекомендацій.

До складу атестаційної комісії включають головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці та заробітної плати, охорони праці, медичних працівників підприємства. Також до її складу обов’язково потрібно включити уповноваженого представника виборного органу первинної профспілкової організації, а якщо немає профспілкової організації — уповноважену найманими працівниками особу.

Склад і повноваження визначаються наказом по підприємству в термін, передбачений колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років.

Атестаційна комісія на своїх засіданнях обговорює усі питання, пов’язані з атестацією. Зокрема, вона:

 • складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;
 • організовує складання планів розташування обладнання по кожному підрозділу, визначає межу робочих місць (робочих зон) і присвоює їм відповідний номер;
 • визначає обсяг необхідних гігієнічних досліджень шкідливих факторів виробничого середовища й організовує ці дослідження, а також визначає важкість і напруженість праці;
 • прогнозує та виявляє шкідливі й небезпечні фактори на робочих місцях;
 • складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих місць;
 • складає за результатами атестації перелік робочих місць із несприятливими умовами праці;
 • уточнює пільги й компенсації, що діють, і вносить пропозиції встановити їх залежно від умов праці, визначає витрати на ці цілі;
 • розробляє заходи, щоб поліпшити умови праці й оздоровити працівників;
 • готує проєкт наказу по підприємству про результати атестації та виконує інші завдання і функції.

Рішення, які приймають на цих засіданнях, оформлюють відповідними протоколами. Підсумковий протокол засідання атестаційної комісії за результатами атестації, підписаний головою атестаційної комісії, передають разом зі звітом про проведену роботу керівнику підприємства. Керівник підприємства на підставі цих документів видає наказ, у якому надає оцінку проведеної роботи та затверджує її результати.

Матеріали атестації — протоколи, рішення, переліки стандартів і норм, переліки та плани робочих місць, висновки, акти, Карти умов праці тощо — зберігають 75 років.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч


зміст

Центральна частина статичний блок 2