Вимірювання опору ізоляції електрообладнання

4690

Запитання

Чи можуть відповідальні особи підприємства самостійно вимірювати опір ізоляції електрообладнання? Чи потрібний дозвіл від Держпраці на виконання вимірювань параметрів електрообладнання напругою до 1000 В?

Відповідь

Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання проводять атестовані лабораторії за програмами (методиками), які затвердив керівник споживача*. Похибки вимірювань і вимоги до параметрів випробних напруг мають відповідати державним стандартам та нормативним документам. Результати перевірки, вимірювання та випробування потрібно оформити протоколами або відповідними актами. Ці документи зберігають разом із паспортами електрообладнання (п. 13.5 розд. VII Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258).

* Керівник споживача — посадова особа, що здійснює загальне керівництво господарською або виробничою діяльністю споживача
(юридичної або фізичної особи, яка використовує електричну енергію, щоб забезпечити потреби власних електроустановок, на підставі договору).

Щоб провести повірку засобів вимірювальної техніки, науковим метрологічним центрам, метрологічним центрам та повірочним лабораторіям необхідно отримати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (ст. 18 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII).

Роботодавець зобов’язаний отримати Дозвіл від Держпраці на проведення технічного огляду, випробування, експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання напругою понад 1 кВ (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), (п. 1 дод. 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107; далі — Порядок № 1107). Якщо підприємство отримало такий Дозвіл, то його відповідальні посадові особи мають право проводити технічний огляд електрообладнання.

Як присвоїти працівнику групу з електробезпеки?

Порядок № 1107 передбачає необхідність отримання Дозволу від Держпраці на технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування лише електрообладнання напругою понад 1000 В.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Група з електробезпеки інженера з охорони праці

Робота інженера з охорони праці досить багатофункціональна і складна. Дізнайтеся, чи повинен інженер з охорони праці для виконання своїх обов'язків мати групу з електробезпеки?
7871

Електробезпека

Важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Електробезпека на виробництві — докладно розповідаємо про всі нюанси у нашій статті.
59266

Як безпечно експлуатувати генератори електричної енергії

Минулого року масове використання генераторів стало новою українською реальністю. На жаль, восени 2023 року ситуація може повторитися. У статті розповідаємо про переваги різних видів генераторів, як організувати їх безпечну роботу й подбати про пожежну безпеку та які вимоги до обслуговувального персоналу
4660

Інструктажі з електробезпеки

Роботодавець зо­бо­в’я­заний регулярно вживати заходів безпеки, щоб унеможливити або мінімізувати ризики виникнення пожежі й ураження працівників електричним струмом. Один із головних заходів — проводити інструктажі, навчання та перевірку знань працівників із питань електробезпеки. Більше про інструктажі з електробезпеки — дізнайтеся зі статті.
12804