Наряд-допуск на виконання робіт в електроустановках

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Наряд-допуск — це складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, відповідальних за виконання роботи тощо. Скачайте чинний у 2024 році бланк наряду-допуску на виконання робіт в електроустановках та дізнайтеся, як правильно його оформлювати.

Типовим Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15), яким затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, передбачено, що до таких робіт належать і роботи на діючих електроустановках.

Працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт на електроустановках, згідно з Правилами будови та безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4 (далі — Правила), мають бути спеціально навчені безпечному виконанню таких робіт.

Роботи в електроустановках поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.

Побутові електротехнічні пристрої на виробництві: експлуатуємо безпечно

Відповідно до Правил наряд-допуск — це складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади та осіб, відповідальних за виконання роботи.

Роботи за нарядом-допуском в електроустановках потребують проведення не тільки технічних, а й організаційних підготовчих заходів. До поетапних організаційних заходів, зокрема, належить:

 • затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядом-допуском в електроустановках;
 • призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
 • документальне оформлення робіт;
 • підготовка робочих місць;
 • допуск до роботи;
 • нагляд під час виконання робіт;
 • переведення на інше робоче місце;
 • оформлення перерв у роботі та закінчення роботи.

Відповідальними за безпеку робіт, що при цьому виконуються, є працівники, які забезпечують проведення зазначених етапів.

Право видачі нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках мають адміністративно-технічні працівники підприємства з V групою в електроустановках понад 1000 В та з IV групою — в електроустановках до 1000 В. Працівник, який видає наряд-допуск, встановлює можливість безпечного виконання роботи та відповідає за:

 • достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки;
 • якісний і кількісний склад бригади та призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт;
 • відповідність групи з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботам, що виконується.

Списки працівників, які мають право на видачу нарядів-допусків в електроустановках, призначення керівників робіт, допускачів та інших працівників, відповідальних за безпеку робіт, переліки робіт, що виконуються за нарядами, визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджуються керівником підприємства. Зазначені списки та переліки підлягають щорічному перегляду та перезатвердженню.

Наряд виписують на керівника робіт із однією бригадою. Один наряд-допуск також допускається видавати на почергове проведення однотипних робіт.

Термін дії наряду-допуску на виконання робіт в електроустановках становить не більше 15 календарних днів від дня початку роботи. Наряд може бути продовжений працівником, який його видав, або іншим працівником, який має право видачі нарядів на роботи в цій електроустановці, один раз на термін не більше 15-ти календарних днів від дня продовження.

Контроль за правильністю оформлення наряду здійснюється працівником, який видав його, та керівними електротехнічними працівниками, періодично вибірковою перевіркою.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді