Які переліки має скласти атестаційна комісія

UA RU
Автор
експерт з охорони праці, Київ
За роботу в несприятливих умовах працівникам надають пільги і компенсації. Їх призначають на підставі переліків, що складають на підприємстві за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Які саме переліки за результатами атестації скласти, як правильно їх оформити. Розповідаємо далі.

Нормативне регулювання

Атестацію робочих місць за умовами праці проводять на всіх робочих місцях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. 

Як проводити атестацію на підприємстві, визначають:

 1. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442; далі — Порядок № 442);
 2. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41; далі — Методичні рекомендації).

Працівники, зайняті на роботах із шкідливими й важкими умовами праці, мають право на пільги й компенсації — це зазначає Закон про охорону праці. Атестацію робочих місць за умовами праці  проводять, щоб врегулювати відносини між роботодавцем і працівниками щодо реалізації їхніх прав на здорові та безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці.

Всі питання щодо проведення атестації на підприємстві вирішує атестаційна комісія. Керівник підприємства затверджує її склад і визначає повноваження членів. Атестаційна комісія комплексно оцінює фактори виробничого середовища й характер праці щодо відповідності їх вимог:

 • стандартам,
 • санітарним нормам і правилам,
 • правилам віднесення робочого місця до певної категорії за шкідливими умовами праці.

Залежно від цього визначають розмір і склад пільг, гарантій і компенсацій працівникам, зайнятим на таких роботах.

Переліки за результатами атестації робочих місць

Згідно з п. 6.7 Методичних рекомендацій після того, як атестація завершена, за її результатами атестаційна комісія складає такі переліки:

 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства;
 • Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення.

Також за потреби складають Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких не підтверджено право на пільги і компенсації, що передбачає законодавство.

Як складають переліки

Оскільки законодавство не встановлює єдиної форми переліків, на кожному підприємстві її розробляють самостійно. При цьому форма усіх переліків має відповідати одній умові: бути зручною для користування.

На великих підприємствах, які мають у штаті багато працівників і, отже, велику кількість атестованих робочих місць, слід складати окремі переліки для кожного виду пільг і компенсацій.

На підприємствах із невеликою кількістю працівників, зайнятих на роботах із шкідливими й важкими умовами праці, можна скласти одну таблицю, в якій будуть зведені всі пільги та компенсації, встановлені за результатами атестації. Або ж можна оформити, наприклад, окремо:

 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2;
 • та Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством.

Переліки складають на підставі Карт умов праці, які повинні, зокрема, містити інформацію про пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

Карта умов праці — це документ, що узагальнює результати атестації робочих місць за умовами праці. Її оформлює атестаційна комісія після того, як атестована лабораторія, з якою підприємство уклало договір, провела гігієнічні дослідження.

На великих підприємствах атестацію можуть проводити атестаційні комісії відповідних структурних підрозділів, які складатимуть свої переліки. Ці переліки за результатами атестації передають атестаційній комісії підприємства. Потім їх узагальнюють та складають зведені переліки по підприємству.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

Усі переліки, які підписав голова атестаційної комісії підприємства, атестаційна комісія схвалює на засіданні.

Переліки, складені за будь-якою формою, слід оформлювати як додатки до наказу про проведення атестації. Переліки додають до проекту наказу по підприємству про результати атестації робочих місць, а після того, як затвердили наказом, — до колективного договору підприємства.

зразок переліку

Строк зберігання переліків

Затверджений наказом за результатами атестації перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги й компенсації, зберігають на підприємстві протягом 50 років.

Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності (п. 6.9 Методичних рекомендацій).

Підприємства, що ліквідуються, передають матеріали атестацій робочих місць до держархіву

У разі ліквідації підприємства  матеріали атестації робочих місць за умовами праці передають до архівних установ, керуючись Переліком видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду, затвердженого наказом Мін’юсту від 14.03.2013 № 430/5.

Позиція 27 Переліку передбачає строк зберігання архівними установами документів (протоколів, рішень, переліків стандартів і норм, переліків і планів робочих місць, висновків, актів, карт умов праці тощо) з питань атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці — 75 років.

Пільги та компенсації для працівників закладів охорони здоров'я

Як оформити переліки

Загальний Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством, може складатися з окремих розділів — окремих переліків залежно від виду пільг та компенсацій. Це можуть бути:

 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1;
 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2;
 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;
 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на скорочену тривалість робочого тижня;
 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на доплати за умови праці;
 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на безплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів;
 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування за роботу з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці.

Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення, підписує голова атестаційної комісії за погодженням із профспілковим комітетом підприємства. Він затверджується наказом по підприємству. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесено до переліку.

Підтвердження права працівників на пільги та компенсації

Згідно зі ст. 7 Закону про охорону праці роботодавець може додатково встановлювати за колективним договором працівнику пільги й компенсації, не передбачені законодавством, за власні кошти. У таких випадках складають окремий Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства. Це можуть бути, наприклад, пільгові пенсії чи додаткові відпустки.

Може бути й інша ситуація, коли за результатами атестації деяким працівникам не підтверджують право на пільги та компенсації або зменшують розмір компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці. Тоді потрібно скласти Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких не підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством.

На підставі результатів атестації не лише розв’язують питання щодо пенсій за віком на пільгових умовах, інших пільг і компенсацій, а також розробляють і реалізовують організаційні, технічні, економічні та соціальні заходи колективного договору, щоб поліпшити умови праці.

Тому важливим також є Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення. На його підставі розробляють План заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді