Право помічника вихователя на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

3903

Запитання

Чи має право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці помічник вихователя?

Відповідь

Тривалість основної щорічної відпустки помічників вихователів закладів дошкільної освіти становить 28 календарних днів (ч. 4 ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III).

Окремі категорії працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсувального типу, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних днів. Підстава — Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (затверджений постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290; далі — Список; розд. ХVІІ «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога»).

СкачатиРозділ XVII

Підрозділ «Загальні професії медичних працівників закладів та установ охорони здоров’я, соціального захисту населення та освіти» розділу ХVІІ вказаного Списку не передбачає щорічну додаткову відпустку помічнику вихователя.

На умовах, визначених колективним договором, помічнику вихователя можна надати щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день тривалістю до семи календарних днівзалежно від часу зайнятості в цих умовах (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

Список професій і посад, на яких можна застосовувати ненормований робочий день, визначають колективним договором (п. 7 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці від 10.10.1997 № 7).

Отже, помічник вихователя має право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Доплата за шкідливі умови праці

Чинним законодавством передбачені пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Зі статті ви дізнаєтеся, як нараховується доплата за шкідливі умови праці, якими нормативно-правовими актами це регулюється та яка відповідальність чекає на тих, хто порушує вимоги щодо призначення доплат.
23750

Які пільги передбачені для працівників, зайнятих на покрівельних роботах

Окремі види покрівельних робіт належать до робіт із шкідливими та важкими умовами праці. Щоб забезпечити соціальні гарантії працівникам, зайнятим у шкідливих і важких умовах праці, держава гарантує їм право на пільги й компенсації. Дізнайтеся, на які пільги можуть розраховувати працівники, зайняті на покрівельних роботах.
2017

Особливості використання праці жінок у нічний час

В Україні проголошено рівність чоловіків та жінок у їхньому праві на працю та винагороду за неї . Утім закон обмежує, а подекуди й забороняє роботу жінок у нічний час. Детальніше про обмеження праці жінок на роботах у нічний час та відповідальність за їх недотримання — у статті.
7648

Охорона праці жінок в Україні

Якими нормами законодавства урегульована охорона праці жінок на підприємстві у мирний та воєнний час? Що потрібно знати про особливості роботи жінок з вантажами, роботу жінок у нічний час, про нюанси працевлаштування та звільнення жінок? Детально про трудові права жінок — у статті.
28438