Додаткові відпустки особам, які працюють із рідкокристалічними відеотерміналами ЕОМ

367

Запитання

Чи мають право на додаткові відпустки особи, які працюють із рідкокристалічними відеотерміналами ЕОМ?

Відповідь

Окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або яку виконують в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, надають щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці за Списком виробництв, цехів, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (затверджений постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290; далі — Список; п. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон № 504/96).

Особи, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (зокрема на персональних комп’ютерах), і яким тривалість щорічної відпустки не визначена іншими нормативно-правовими актами, мають право на щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів (поз. 58 підрозд. «Інші види виробництв» розд. ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку). Ця позиція Списку поширюється на всіх працівників, які у своїй роботі застосовують персональний комп’ютер, незалежно від займаної посади (професії) та виду монітору.

Спеціальне навчання працівників підприємства стороннім фахівцем за цивільно-правовим договором Цілком очікувано, що у роботодавця в такому випадку виникає питання: чи правомірно надавати щорічні додаткові відпустки за двома підставами?

Конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлює колективний чи трудовий договір залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 8 Закону № 504/96).

Спеціальне навчання працівників підприємства стороннім фахівцем за цивільно-правовим договором Інколи буває так, що працівник відмовляється іти у відпустку: чим це загрожує роботодавцю?

Додаткову відпустку за особливий характер праці надають пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховують лише ті дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад (п. 6-7 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 № 16; далі — Порядок № 16).

Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, веде власник або уповноважений ним орган (п. 5 Порядку № 16).

Отже, рішення щодо того, надавати чи ні щорічну додаткову відпустку працівникам, які у своїй роботі застосовують комп’ютер, приймає роботодавець.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Доплата за шкідливі умови праці

Чинним законодавством передбачені пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Зі статті ви дізнаєтеся, як нараховується доплата за шкідливі умови праці, якими нормативно-правовими актами це регулюється та яка відповідальність чекає на тих, хто порушує вимоги щодо призначення доплат.
24013

Які пільги передбачені для працівників, зайнятих на покрівельних роботах

Окремі види покрівельних робіт належать до робіт із шкідливими та важкими умовами праці. Щоб забезпечити соціальні гарантії працівникам, зайнятим у шкідливих і важких умовах праці, держава гарантує їм право на пільги й компенсації. Дізнайтеся, на які пільги можуть розраховувати працівники, зайняті на покрівельних роботах.
2048

Особливості використання праці жінок у нічний час

В Україні проголошено рівність чоловіків та жінок у їхньому праві на працю та винагороду за неї . Утім закон обмежує, а подекуди й забороняє роботу жінок у нічний час. Детальніше про обмеження праці жінок на роботах у нічний час та відповідальність за їх недотримання — у статті.
7728

Охорона праці жінок в Україні

Якими нормами законодавства урегульована охорона праці жінок на підприємстві у мирний та воєнний час? Що потрібно знати про особливості роботи жінок з вантажами, роботу жінок у нічний час, про нюанси працевлаштування та звільнення жінок? Детально про трудові права жінок — у статті.
28695