Розділ «Вимоги безпеки під час роботи» інструкції з охорони праці

5767

Запитання

Яка інформація повинна міститися в розділі «Вимоги безпеки під час роботи» інструкції з охорони праці?

Відповідь

Відповідь на це питання міститься у пункті 2.7 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9.

Розділ «Вимоги безпеки під час роботи» має висвітлювати наступну інформацію:

 • дані щодо безпечної організації праці, про засоби та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про заборонені до застосування методи та прийоми праці;
 • правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що несуть небезпеку для працівників;
 • правила безпечної експлуатації внутрішньоцехових транспортних і вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари;
 • вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу;
 • рекомендації щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;
 • потенційні види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання та технологічного регламенту і варіанти їх усунення;
 • вимоги щодо застосування засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
 • умови припинення роботи (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо);
 • вимоги щодо забезпечення пожежної та вибухобезпеки.

Також даний розділ повинен містити інформацію щодо порядку повідомлення роботодавця про:

 • нещасні випадки чи раптові захворювання;
 • факти порушення технологічного процесу;
 • виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів захисту;
 • інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров’ю працівників.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» в інструкціях з охорони праці

Для створення безпечних і здорових умов праці на підприємстві розробляють інструкції з охорони праці. У статті підкажемо, яку інформацію необхідно вказати у розділі «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях», адже саме в цьому розділі розробники інструкцій найчастіше припускаються помилок.
10234

Посадова інструкція інженера з експлуатації машинно-тракторного парку

Посадові інструкції — це обов’язкові документи, що мають бути на кожному підприємстві. Пропонуємо скачати готовий зразок посадової інструкції інженера з експлуатації машинно-тракторного парку.
5371

Інструкція з охорони праці для охоронника

Інструкція з охорони праці для охоронця є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для охоронника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
11212