Щорічний медогляд працівників — за рахунок роботодавця

Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) у Калуському районі Івано-Франківської області Михайло Костельний розповів, як здійснювати щорічні медичні огляди працівників організацій та хто повинен їх оплачувати

Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) у Калуському районі Івано-Франківської області Михайло Костельний розповів, як здійснювати щорічні медичні огляди працівників організацій та хто повинен їх оплачувати.

Яка мета медичних оглядів працівників?

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків.

Чи всі працівники повинні проходити обстеження?

Ні, не всі. У законодавстві України чітко визначено категорії працівників, наведено перелік професій, видів діяльності та виробництв, працівники яких підлягають медичним оглядам.

Хто повинен оплачувати медичний огляд?

Роботодавець у більшості випадків за свій рахунок зобов’язаний організувати проведення медичних оглядів, як для вже працюючих на підприємстві (далі — організація) співробітників, так і для тих, кого тільки приймають на роботу. Крім того, роботодавець повинен проконтролювати проходження працівниками цієї процедури.

На які види поділяються медичні огляди?

Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII та статті 169 Кодексу Законів про працю України огляди поділяються на:

  • попередні (при прийнятті на роботу);
  • періодичні (протягом трудової діяльності).

Вони організовуються та проводяться в порядку, визначеному наказом МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 № 246.

Що роботодавцю потрібно зробити, щоб його працівник пройшов обстеження?

Роботодавець зобов’язаний подати до територіального органу Держсанепідемслужби (СЕС) письмову заяву про визначення категорій працівників, які підлягають медоглядам. У списку відмічаються працівники, для яких є обов’язковими наркологічні та психіатричні огляди, або для них готується окремий список. Потім його подають на узгодження до СЕС. По одному примірнику погодженого списку залишається в організації та у СЕС. Інші надаються до закладу охорони здоров’я, що проводитиме медогляд, та до відділення виконавчої дирекції Фонду. На підставі домовленості із закладом, який проводитиме медогляд, укладається письмовий договір. А його медична комісія складає план-графік проведення періодичних медоглядів працівників, який погоджується з СЕС та роботодавцем.

Як працівники організації проходять обстеження?

В організації видається наказ про направлення на проходження медичного огляду, з яким працівників ознайомлюють під підпис. А працівникам, яких приймають на роботу або які переходять на іншу важку роботу, або роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці, видаються направлення на попередній медичний огляд. Працівник звільняється на певний час від виконання своїх обов’язків на виробництві. Для проходження медогляду він повинен пред’явити комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та медичну картку амбулаторного хворого. Працівники, для яких є обов’язковим наркологічний огляд, повинні надати комісії Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду. Працівники, для яких є обов’язковим психіатричний огляд, повинні надати комісії Довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Як саме здійснюється оформлення результатів медогляду?

Результати медогляду і висновок про стан здоров’я працівника комісія заносить до медичної картки амбулаторного хворого і до картки працівника, який підлягає попередньому та періодичним медичним оглядам. Також вона видає працівникам (або представникам роботодавця) медичні довідки про проходження попереднього (періодичного) медогляду. За результатами періодичного обстеження комісія протягом місяця складає заключний акт у шести примірниках (по одному примірнику для закладу охорони здоров’я, роботодавця, представника профспілки, або уповноваженої особи, профпатолога, територіальної СЕС та робочого органу Фонду соціального страхування).

Якщо працівник не пройшов медичне обстеження: що робити?

До заключного акта додаються поіменні списки працівників, в яких виявлено підозру на профзахворювання, тих, які підлягають дообстеженню з виявленими вперше загальними захворюваннями, і які потребують переведення на іншу роботу, лікування тощо. А роботодавець наказом по організації відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установленому порядку медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві

Одним з основних документів з навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві є Положення про навчання з питань охорони праці. Які вимоги до цього документа, хто його затверджує й узгоджує — дізнайтеся зі статті.
40079

Як безпечно експлуатувати генератори електричної енергії

Минулого року масове використання генераторів стало новою українською реальністю. На жаль, влітку 2024 року ситуація може повторитися. У статті розповідаємо про переваги різних видів генераторів, як організувати їх безпечну роботу й подбати про пожежну безпеку та які вимоги до обслуговувального персоналу
7795

Організація охорони праці на підприємстві

Організація охорони праці на підприємстві — це цілісна система прав, обов’язків та повноважень суб’єктів виробничого процесу, процедур, спрямованих на дотримання безпечного рівня виробництва, правил та нормативних вимог, які регулюють питання найманої праці.
86396

Інструкції з охорони праці в навчальних закладах

Інструкції з охорони праці в закладі освіти — це локальні нормативно-правові акти, що визначають обов’язкові вимоги безпеки, яких повинні дотримувати працівники навчальних закладів. У статті ви знайдете зразки інструкцій з охорони праці в школі. За потреби адаптуйте їх до умов вашого навчального закладу
58931

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді