Дбаємо про безпечність засобів індивідуального захисту

ЗІЗ повинні забезпечувати належний ступень захисту від небезпеки і мати таку конструкцію, що у передбачуваних умовах експлуатації максимально захистять користувача, який може без ускладнень проводити пов’язану з ризиком діяльність.

Під засобом індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) слід розуміти спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або забезпечення його захисту від однієї або кількох видів небезпеки для життя чи здоров’я. Якщо ЗІЗ не відповідають встановленим вимогам чи використовуються не за призначенням, то можуть становити загрозу суспільним інтересам людини та привести до нещасних випадків на виробництві. Тому так важливо використовувати на виробництві якісні та безпечні засоби захисту.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про охорону праці» на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами:

Обов’язок щодо дотримання законодавства з охорони праці і забезпечення працівників ЗІЗ покладено на роботодавців. Аналогічні вимоги містяться у ст. 163 Кодексу законів про працю.

Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761 (далі – Техрегламент), визначає вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлює правила маркування зазначених засобів, та введення їх в обіг.

Оцінку відповідності засобів захисту вимогам Техрегламенту виробник або його уповноважена особа чи постачальник проводить шляхом застосування процедур (модулів оцінки відповідності), визначених постановою Кабміну від 7 жовтня 2003 р. № 1585 «Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах».

Залежно від категорії, до якої належать засоби захисту, здійснювати оцінку відповідності може або сам користувач, або виробник (його уповноважена особа) чи постачальник.

У разі коли користувач засобів захисту може самостійно оцінити ступінь захисту від мінімальної небезпеки або шкідливої дії та своєчасно виявити таку дію (йдеться про ЗІЗ, що належать до першої категорії), перевірка на відповідність не проводиться.

Згідно з п. 51 Техрегламенту під час проведення оцінки відповідності виробник або його уповноважена особа чи постачальник:

Важливо!

Національний знак відповідності, який повинен легко читатися і не стиратися протягом передбачуваного строку служби, наноситься на видному місці кожного засобу захисту, що постачається на ринок, та його упаковці.

Засоби захисту, як один із видів нехарчової продукції, підпадають під дію Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». Ст. 4 цього закону передбачено обов’язок виробників вводити в обіг лише безпечну продукцію. Продукція вважається безпечною, якщо вона відповідає вимогам щодо забезпечення безпечності продукції, встановленим законодавством.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді