Як розслідувати смертельні нещасні випадки з медпрацівниками через COVID-19

У статті експерт пояснює, як розслідувати смертельні випадки з медпрацівниками через їх інфікування COVID-19, зокрема, кому повідомляти про випадок смерті, як організувати роботу комісії з розслідування та які строки розслідування, як здійснюють страхові виплати.

 

 

 

 

Нормативне регулювання

Розслідування випадків смерті медпрацівників, які виконували професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19 регламентує Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337).

Нещасний випадок на виробництві: яку документацію оформити

Останні зміни до документа внесено постановою КМУ від 05.01.2021 № 1. Порядок № 337 доповнено розділом «Процедура розслідування випадків смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2» (п. 141-1—141-14). Повноваження щодо роз’яснення вимог розділу надано МОЗ України.

Положення розділу застосовуються у разі смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, що настала під час дії карантину, встановленого Кабміном, та протягом трьох місяців з дати його відміни.

Новий розділ спрощує порядок розслідування таких випадків. Зокрема суттєво скорочено перелік організацій, яким необхідно повідомляти про випадки смерті медпрацівників внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Кому повідомляти про випадок смерті медпрацівника

Повідомлення про випадок смерті медпрацівника внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов’язків надає керівник закладу охорони здоров’я, у якому працював медпрацівник, не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли отримав інформацію про випадок смерті.

Повідомлення у паперовій формі згідно з додатком 2 до Порядку № 337 надають:

 • територіальному органу Держпраці;
 • робочому органу Фонду соціального страхування (ФСС);
 • уповноваженому органу управління або наглядовій раді закладу охорони здоров’я (у разі її створення).

 

 

Які строки розслідування cмерті медпрацівників

Зміни до Порядку № 337 зменшили строк розслідування випадків смерті медпрацівників. Розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, комісія має провести протягом п’яти робочих днів із дня, коли її створили.

Якщо необхідно провести лабораторні дослідження, медичні експертизи, щоб установити обставини та причини смерті медпрацівника, строк розслідування можна продовжити, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Як організувати роботу комісії з розслідування

Випадки смерті медпрацівників розслідує комісія з розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до смертельного наслідку. Комісію створює керівник закладу охорони здоров’я, у якому працював медпрацівник.

До складу комісії входять:

 • керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, яка виконує функції з охорони праці, — голова комісії;
 • посадова особа, відповідальна за організацію лікувального процесу;
 • представник кадрової служби;
 • представник фінансово-економічної служби;
 • представник юридичної служби;
 • представник первинної організації профспілки; якщо вона відсутня — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Голова комісії до першого засідання листом інформує членів сім’ї медпрацівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноважених ними представників про призначення розслідування, їхні права; запрошує до співпраці та на засідання комісії. Надалі — надає інформацію про хід розслідування.

Розслідування смертельних випадків з медпрацівниками через їх інфікування COVID-19  Взаємодія комісії з розслідування нещасних випадків із правоохоронцями: що говорить законодавство

Комісія з розслідування випадків смерті медпрацівників унаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2:

 • проводить засідання, на яких розглядає інформацію про гостре професійне захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку; складає протоколи засідання;
 • отримує письмові пояснення від посадових осіб, працівників закладу охорони здоров’я, свідків про обставини гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
 • визначає вид події, що спричинила гостре професійне захворювання COVID-19;
 • визначає необхідність провести лабораторні дослідження та медичні експертизи;
 • встановлює осіб, які порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
 • розробляє план заходів для запобігання гострим професійним захворюванням;
 • з’ясовує обставини та причини гострого професійного захворювання COVID-19;
 • визначає, чи пов’язане гостре професійне захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, з виробництвом;
 • складає акти за формою Н-1 та визначає кількість таких актів;
 • передає не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику закладу охорони здоров’я для затвердження.

Рішення про визнання гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, пов’язаним чи не пов’язаним із виробництвом комісія ухвалює шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії — вирішальний.

На заключному засіданні комісії голова зобов’язаний ознайомити з матеріалами розслідування членів сім’ї медпрацівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноважених ними представників.

Керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний розглянути протягом двох робочих днів після складення актів за формою Н-1 матеріали розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, які підготувала комісія; затвердити примірники актів за формою Н-1.

 

Строк для друкування, тиражування та формування необхідної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію зменшено до одного робочого дня після затвердження актів за формою Н-1.

Оригінали актів за формою Н-1 протягом двох робочих днів після їх затвердження надсилають:

 • територіальному органу Держпраці за місцем настання випадку гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
 • робочому органу ФСС за місцем настання випадку гострого професійного захворювання COVID-19;
 • членам сім’ї медпрацівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноваженим ними особам.

Інші особи, які брали участь у розслідуванні гострого професійного захворювання COVID‑19, що призвело до смертельного наслідку, отримують копію акта.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

 

Що належить до матеріалів розслідування

До матеріалів розслідування випадків смерті медпрацівників внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 належать:

 • копія повідомлення закладу охорони здоров’я про гостре професійне захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
 • копія наказу про створення комісії;
 • копія наказу про продовження строку розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку (за наявності);
 • примірник (копія) акта за формою Н-1;
 • копії листів членам сім’ї медпрацівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноваженим ними особам;
 • протоколи засідання комісії;
 • пояснювальні записки та протоколи опитування посадових осіб та інших працівників закладу охорони здоров’я, свідків й інших причетних осіб;
 • копії документів про забезпечення медпрацівника засобами індивідуального захисту та засобами колективного захисту;
 • копії документів про проходження медпрацівником попереднього та періодичного медичних оглядів;
 • лікарське свідоцтво про смерть за формою, затвердженою МОЗ;
 • результати додаткових лабораторних досліджень та медичних експертиз (якщо їх проводили);
 • запити про надання відповідних висновків і матеріалів та відповіді на них;
 • інші документи, що використовувала та складала комісія під час розслідування.

Коли проводять повторне розслідування

У разі незгоди з причинами гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, та/або з висновком комісії, які викладені в акті за формою Н-1, члени сім’ї медпрацівника, який помер внаслідок інфікування, або уповноважені ними особи протягом трьох років із дати, коли отримали акт за формою Н-1, мають право звернутися до закладу охорони здоров’я щодо призначення повторного розслідування.

За наявності документів, що можуть суттєво вплинути на висновки комісії, керівник закладу охорони здоров’я призначає повторне розслідування.

Повторне розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, проводить комісія в іншому складі. Висновки повторного розслідування можна оскаржити лише у судовому порядку.

Розслідування смертельних випадків з медпрацівниками через їх інфікування COVID-19

Як розслідувати нещасні випадки невиробничого характеру

Як здійснюють страхові виплати

Статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» встановлено, що в разі смерті медичного працівника внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, якщо смерть пов’язана з виконанням професійних обов’язків:

 • держава забезпечує страхову виплату у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
 • виплату призначають і виплачують разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника.

Порядок здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів врегульовано постановою КМУ від 17.06.2020 № 498 (далі — Порядок № 498).

Постановою від 05.01.2021 № 1 КМУ також вніс зміни до Порядку № 498, зазначивши, що:

 • цей Порядок визначає механізм надання Фондом соціального страхування України страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі їх захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19;
 • факт смерті медичного працівника з причин, пов’язаних з його інфікуванням COVID-19, встановлюється комісією з розслідування відповідно до Порядку № 337.

Комісія з розслідування під час встановлення зв’язку гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, з виробництвом, має з’ясувати, чи належав відповідний заклад охорони здоров’я до державної (комунальної) установи, на якій посаді працював працівник та чи був він зайнятий безпосередньо у ліквідації епідемії хвороби COVID-19.

З цього приводу Кабінет Міністрів України дав відповідне доручення Міністерству охорони здоров’я України, на підставі якого:

 • МОЗ наказом від 15.07.2020 № 1604 затвердило Перелік посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19;
 • керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 видав розпорядження № 1 від 14.01.2021 про визначення Переліку державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

 

Робота комісії із соціального страхування
Ірина Шкарівськапостійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Виникає багато спорів щодо матеріальних виплат членам сім’ї у зв’язку зі смертю працівника внаслідок нещасного випадку

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді