Як експлуатувати стелажі

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Більшість матеріальних цінностей підприємств проходить через склади, які оснащені стелажами. Дізнайтеся зі статті, які вимоги існують у чинному законодавстві до експлуатації стелажного обладнання.

 

 

 

 

Стелаж — це стаціонарна збірно-розбірна багатоярусна конструкція, на якій зберігаються тарні й штучні вантажі. Незважаючи на те, що стелажні системи не належать до обладнання підвищеної небезпеки, не можна нехтувати вимогами безпеки під час їхньої експлуатації. Детальніше про види стелажів, вимоги до їхнього використання та обов’язки роботодавців — далі.

Нормативне регулювання

Вимоги до безпечної експлуатації стелажів визначають Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.01.2015 № 21 (НПАОП 0.00-1.75-15), і Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 № 1417 (далі — Правила № 1417). Станом на сьогодні не існує нормативного документа, який регламентував би вимоги до експлуатації стелажів, зокрема й вимоги до їх випробування.

Чи відноситься робота під час розміщення товару на стелажах до робіт на висоті

Європейські виробники та власники складського стелажного обладнання керуються стандартами Європейського союзу, які встановлюють вимоги щодо проектування, монтажу та експлуатації цього обладнання. Це такі стандарти: 

 • EN 15512:2009,  IDT «Системи зберігання стаціонарні сталеві. Регульовані палетні системи стелажів. Принципи проектування конструкції»;
 • EN 15620:2008, IDT «Системи зберігання стаціонарні сталеві. Регульовані палетні стелажі. Допуски, деформація і зазори»;
 • EN 15635:2008, IDT «Системи зберігання стаціонарні сталеві. Застосування і технічне обслуговування обладнання для зберігання»;
 • EN 15629:2008, IDT «Системи складські стаціонарні сталеві. Технічні умови на складське устатковання».  

З метою виконання Програми робіт з національної стандартизації наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 03.08.2015 № 87 вказані європейські стандарти були прийняті як національні стандарти України методом підтвердження з набранням чинності з 01.11.2015 (ДСТУ EN 15512:2015; ДСТУ EN 15620:2015; ДСТУ EN 15635:2015; ДСТУ EN 15629:2015 та ДСТУ EN 15095:2014 (2018).

Слід зазначити, що відповідно до ч. 2, ст. 23 Закону України «Про стандартизацію» національні стандарти застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

В Україні вимоги до улаштування та утримання складів з використанням стелажного способу зберігання вантажів раніше були встановлені в Правилах охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.05.1996 № 78 (НПАОП 51.0-1.03-96). Проте розпорядженням КМУ від 18.12.2017 № 1022-р цей нормативно-правовий акт скасований.

Також з Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці було виключено і ГОСТ 16140-77 «Стеллажи сборно-разборные. Технические условия», який регламентував порядок експлуатації та випробування стелажів.

Види стелажів

На виробництві здебільшого використовують поличкові, палетні (фронтальні), консольні, набивні (глибинні) стелажі. Види цих конструкцій визначають за такими параметрами:

 • тип зберігання — піддони, коробки, штабелі;
 • кількість асортиментних позицій;
 • фізичні параметри вантажу, який зберігається, — рідина, сипучі матеріали, штучний товар, довгомірні матеріали; габарити, вага, строк зберігання і необхідний температурний режим;
 • параметри складського приміщення — розміри, висота стелі, якість підлоги, температура й вологість, внутрішні особливості приміщення — вентиляція, колони, пожежні щити та пожежні виходи, освітлення тощо;
 • складська техніка, яка використовується, — ручні візки, гідравлічні візки, електровізки, штабелери, навантажувачі тощо.

 

 

Вимоги безпеки під час експлуатації стелажів

Під час експлуатації стелажного обладнання потрібно дотримуватися вимог експлуатаційної документації та вимог безпеки.

Як безпечно використовувати стелажі на складі

Правилами охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт встановлено такі вимоги до використання стелажів:

 • вантажі, які не піддаються штабелюванню, укладають на стелажі (пп. 16, п. 7, розд. ІІІ);
 • у складських приміщеннях повинні бути вивішені таблички із зазначенням максимально допустимого навантаження на одиницю площі стелажа (пп. 26, п. 3, розд. ІІ);
 • стелажі для зберігання тарно-штучних вантажів і металу повинні забезпечуватися табличкою із зазначенням номера стелажа і його вантажопідіймальності (пп. 13, п. 4, розд. ІІ);
 • стелажі для зберігання вантажів повинні оглядатися за графіком, затвердженим наказом роботодавця, працівником, відповідальним за їхній справний стан (пп. 14, п. 4, розд. ІІ);
 • проходи між стелажами та штабелями мають бути від 0,8 м до 1,2 метра залежно від операцій, які виконуються. Проходи між стіною і штабелем повинні бути не менше ніж 1 метр (пп. 18, п. 4, розд. ІІ);
 • стелажі для зберігання банок з фарбами повинні бути металевими або дерев’яними та оброблені вогнезахисною сполукою (пп. 24, п. 7, розд. ІІІ);
 • висота стелажа при механізованому укладанні металопрокату та довгомірного вантажу повинна визначатися залежно від роду матеріалу, допустимого навантаження на одиницю площі підлоги і схеми укладання вантажу, розробленої на підприємстві та затвердженої роботодавцем (пп. 19, п. 8, розд. ІІІ);
 • забороняється заповнення секції стелажів вище стійок, бортів, упорів, які обмежують падіння вантажу (пп. 23, п. 8, розд. ІІІ);
 • висота штабелів або стелажів при ручному укладанні металопрокату не повинна перевищувати 1,5 метра (пп. 3, п. 14, розд. ІІІ).

Вимоги до стелажів  Тест-малюнок. Порушення норм охорони праці на складі

Вимоги пожежної безпеки у складських приміщеннях зі стелажами

Згідно з Правилами пожежної безпеки України у складських приміщеннях, розташованих у будинках будь-якого ступеня вогнестійкості, допускається використовувати стелажі з горючих матеріалів висотою не більше 3 метрів із забезпеченням проходів між стінами і стелажами завширшки не менше 1 метра.

За відсутності приладів опалення стелажі можуть встановлюватись упритул до стін.

Конструкції стелажів (зокрема полиці) висотою більше 3 метрів мають виконуватися з негорючих матеріалів (пп. 7 п. 9.1. розд. VІ).

Стелажі, на яких зберігаються хімічні речовини та матеріали, повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів і розміщуватися від нагрівальних приладів на відстані не менше 1 метра (п. 9.4. розд.VІ).

 

У разі зберігання лісо-пиломатеріалів усередині складів на стелажах, вони повинні бути віддалені від стін не менше ніж на 1 метр (п. 9.5. розд. VІ).

Отже, правильна експлуатація стелажного обладнання передбачає дотримання низки вимог, зокрема таких:

 • обираючи для використання стелажні системи, необхідно враховувати особливості приміщень, різновид вантажів та інші параметри;
 • при монтажі стелажів необхідно фіксувати їх до підлоги надійним кріпленням, а також дотримуватись інших вимог технічної документації підприємства-виробника стелажного обладнання;
 • потрібно постійно слідкувати, щоб технічні характеристики конструкції стелажу відповідали фактичному навантаженню на нього та інформувати працівників про допустимі навантаження на стелажі, використовуючи для цього знаки візуальної орієнтації (наклейки, спеціальні таблички тощо);
 • при завантаженні товарів (виробів) потрібно розміщувати їх на стелажах по горизонталі та вертикалі строго геометрично;
 • забороняється експлуатація стелажів із гнутими опорами, тріщинами та іншими дефектами;
 • складські приміщення, призначені для зберігання пожежонебезпечних матеріалів, повинні забезпечуватись автоматичними установками пожежогасіння.

 

 

Як перевіряти технічний стан стелажів і випробовувати їх

Необхідно періодично перевіряти стелажі на відповідність встановленим технічним параметрам, для чого здійснювати їх огляд, випробування на міцність, навантаження тощо. З цією метою роботодавцю потрібно призначити відповідальну особу за технічний стан стелажів, затвердити графік періодичного їхнього огляду, а також за необхідності визначити схеми укладання вантажів.

Результати випробувань потрібно письмово зафіксувати та підготувати належним чином, щоб надати їх уповноваженим органам на їхню вимогу.

Записи в журналі технічного обслуговування і нагляду мають відображати стан засобів праці на час їх останнього огляду. Про це йдеться в пункті 1.10 глави 1 розділу V та пункті 1.4 глави 1 розділу VI Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС від 25.01.2012 № 67 (НПАОП 0.00-7.11-12).

Чинні нормативні документи не наводять форм журналів обліку результатів перевірки технічного стану стелажів. Однак можна скористатися формою журналу технічного опосвідчення стелажів, наведеною у додатку до ОСТ 22-1406-80 «ССБП. Стелажі стоякові ялинкові, консольні. Вимоги безпеки при експлуатації».

Під час експлуатації стелажі підлягають циклам навантаження/розвантаження, внаслідок чого зменшується стійкість матеріалу, з якого виготовлені ці конструкції. Згодом це може призвести до зменшення вантажопідйомності, яку передбачає завод-виробник, та руйнування стелажів.

Щоб безпечно використовувати склад, щорічно технічно компетентна особа повинна інспектувати складське обладнання. За результатами цього інспектування вона оформлює письмовий звіт, де зазначає зауваження та пропозиції щодо необхідних заходів для усунення невідповідностей. Підстава — пункт 9.4.2.3 ДСТУ EN 15635:2016 «Системи складські стаціонарні сталеві. Експлуатування та технічне обслуговування складського устатковання». За потреби ця особа може випробовувати стелажі та оформлювати протокол випробування.

Інструкція про заходи пожежної безпеки для складу

Скачайте інструкцію про заходи пожежної безпеки для складу

Спеціалізована організація, яка проводить випробування, повинна мати свідоцтво про відповідність системи вимірювань.

Випробування стелажів проводять як вертикальним (перевірка на вантажопідйомність стелажа), так і горизонтальним (перевірка на опір перекидання) навантаженням.

Під час випробування стелажів потрібно перевірити:

 • наявність пошкоджень конструкцій стелажів, особливо вертикальних елементів;
 • технічний стан компонентів стелажів, особливо опорної частини;
 • наявність тріщин у зварювальних швах або конструкціях;
 • технічний стан підлоги складу;
  відповідність монтажу стелажа та складування вантажів експлуатаційній документації тощо.
Вимоги до стелажів Зверніть увагу! Сьогодні немає законодавчих підстав для того, щоб обов’язково проводити перевірку компетентності вимірювальної лабораторії підприємства, яка випробовує власне виробниче обладнання, за умови наявності повірених в установленому порядку засобів вимірювальної техніки.

Обов’язки роботодавця щодо безпечної експлуатації стелажів

Згідно з Вимогами безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затвердженими наказом Мінсоцполітики від 28.12.2017 № 2072 (НПАОП 0.00-7.14-17), роботодавець, зокрема, повинен:

 • вживати всіх необхідних заходів, щоб утримувати виробниче обладнання протягом строку його експлуатації шляхом належного технічного обслуговування відповідно до технічних документів, які він зобов’язаний надати працівнику разом із цим обладнанням;
 • здійснювати моніторинг, оцінку технічного стану виробничого обладнання (первинний, періодичний, позачерговий технічні огляди, експертне обстеження) та нагляд за його безпечною експлуатацією згідно з нормативно-правовими актами з охорони й гігієни праці;
 • вживати всіх необхідних заходів, щоб забезпечити професійну підготовку працівників, які використовують виробниче обладнання, та ознайомити їх із ризиками, що можуть виникнути внаслідок використання цього обладнання, а також спеціальну підготовку працівників, які ремонтують, реконструюють, модернізують і технічно обслуговують виробниче обладнання.

Підстава — пункти 6, 8, 21 розділу ІІ НПАОП 0.00-7.14-17.

 
Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді