Зразок інструкції з охорони праці для соціального робітника

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Скачайте зразок інструкції з охорони праці для соціального робітника, в якій визначено обов’язкові для дотримання соціальним робітником вимоги з охорони праці.

Основна мета професійної діяльності соціального робітника — допомога отримувачам соціальних послуг, їх сім’ям та родичам з подоланням соціальних, економічних проблем та труднощів та збереженням їхньої можливості жити в громаді повноцінним життям.

Соціальний робітник має дотримуватися певних вимог з охорони праці, аби його робота була безпечною. Тож у пригоді стане інструкція з охорони праці для соціального робітника.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для соціального робітника є локальним документом, що містить обов’язкові для соціального робітника вимоги з охорони праці при виконанні ним функціональними обов’язків.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;
 • Постанови КМУ від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;
 • Типового положення про центр надання соціальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 03.03.2020 № 177;
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. У своїй діяльності соціальний робітник керується правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією інструкцією, нормативно-методичними матеріалами з організації надання соціальних послуг, а також іншими актами законодавства.

1.4.  Соціальний робітник має знати:

 • законодавство України у сфері соціального захисту та надання соціальних послуг;
 • основи ведення домашнього господарства;
 • організацію надання комунальних, побутових та інших індивідуальних послуг;
 • норми та вимоги щодо догляду за громадянами похилого віку, інвалідами і непрацездатними громадянами;
 • правила використання побутового обладнання, приладів, інструментів;
 • основи дієтології та приготування страв;
 • основи надання домедичної допомоги, санітарії, гігієни;
 • правила етики та поводження з громадянами похилого віку,  інвалідами і непрацездатними громадянами;
 • правила охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому господарстві.

1.5. До роботи соціальним робітником може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має повну загальну середню і професійно-технічну освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» та пройшла стажування, вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.6. Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, у штаті якого перебуває соціальний робітник, є комунальною установою відповідного органу місцевої виконавчої влади.

1.7. Соціальний робітник підпорядковується завідувачу відповідного відділення терцентру та безпосередньо працює під керівництвом соціального працівника (фахівця із соціальної роботи).

1.8. Під час роботи на соціального робітника можуть впливати такі шкідливі та небезпечні умови праці:

 • робота у постійному контакті з людьми в умовах значного фізичного навантаження на опорно-рухову систему та емоційного навантаження;
 • часті переміщення територією, яка входить до зони обслуговування, незалежно від погодно-кліматичних умов, нерідко за відсутності транспортного сполучення;
 • вплив хімічних речовин та мийних засобів;
 • небезпека зараження інфекційними захворюваннями при спілкуванні з інфекційними хворими — отримувачами соціальних послуг;
 • робота з особами зі значно зниженою руховою активністю;
 • небезпека укусів домашніми тваринами;
 • підйоми та спуски сходинками на поверх, при посадці у транспорт та виходу з нього з вантажем;
 • підвищене нервово-емоційне навантаження, підвищений ступінь відповідальності за безпеку інших осіб, вплив стресів, стомлюваність, необхідність приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях;
 • травмування від наїзду транспортних засобів, машин та механізмів; 
 • метеорологічний вплив (атмосферні опади, підвищена чи знижена температура повітря тощо);
 • недостатнє освітлення;
 • інші негативні фактори.

Інструкція з охорони праці для соціального робітника  Як розрахувати доплату за роботу зі шкідливими й важкими умовами праці

1.9. З метою виконання покладених на нього обов’язків соціальний робітник повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати свій робочий час;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з основ трудового законодавства в межах професійної діяльності;
 • виконувати під керівництвом соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, комплекс робіт щодо догляду за отримувачами соціальної послуги відповідно до медичних висновків про ступінь втрати здатності до самообслуговування;
 • надавати послуги, передбачені відповідним стандартом соціальної послуги;
 • доставляти додому продукти харчування, медикаменти, промислові та інші товари;
 • готувати звичайні страви, а також страви за рекомендаціями лікарів;
 • прибирати житлові приміщення, користуватися побутовою технікою;
 • здавати, одержувати і доставляти речі та предмети домашнього вжитку з пральні, підприємств хімічного очищення, ремонтування тощо;
 • заповнювати особові рахунки, вносити за дорученням плату за комунальні та інші послуги, одержувати пенсію, користуватися банкоматами і терміналами;
 • вимірювати температуру, викликати лікаря і супроводжувати отримувача соціальної послуги  до лікувальної установи;
 • допомагати отримувачу соціальної послуги під час умивання, купання та здійснення інших заходів особистої гігієни;
 • виконувати роботи щодо ведення, обслуговування, впорядкування домашнього господарства;
 • брати участь у простому ремонті житлових та допоміжних приміщень, забезпечувати отримувача соціальної послуги паливом тощо;
 • аналізувати матеріально-побутовий стан отримувачів соціальних послуг, їхні потреби і своєчасно вносити пропозиції щодо їх вирішення завідувачу відділення;
 • знати місцезнаходження підопічних, яких він буде обслуговувати, володіти інформацією щодо особливостей транспортної інфраструктури відповідного населеного пункту та попередньо розробляти маршрути руху;
 • не передавати виконання дорученої роботи іншим особам;
 • знати номери телефонів виклику екстрених надзвичайних служб, а також номери телефонів керівництва установи;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати способи надання першої домедичної допомоги потерпілим, місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння, а також вміти користуватися ними.

1.10. Соціальний працівник забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту за встановленими галузевими нормами. Це зокрема: 

 • рукавички, рукавиці гумові, повнолицеві маски;
 • куртка, халат бавовняний, фартух, дощовик;
 • чоботи гумові, льодоходи, бахили.

1.11. При виконанні покладених обов’язків соціальний робітник повинен мати при собі та вміти користуватися:

 • аптечкою, перев’язувальним пакетом;
 • приладом для відлякування тварин;
 • електрошокером (за необхідністю);
 • кишеньковим ліхтарем, світловідбивною стрічкою;
 • іншими засобами, встановленими законодавством.

1.12. Соціальний працівник у своїй роботі має дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.13. За невиконання цієї інструкції соціальний працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.14. В період дії воєнного стану провідник має пройти навчання з актуальних питань охорони праці, в тому числі з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі оголошення повітряної тривоги.

1.15. Соціальний працівник повинен виконувати тільки доручену роботу, не відволікатися на сторонні речі та не передавати свою роботу іншим без дозволу керівника.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи соціальний робітник повинен:

 • одягнути одяг і взуття відповідно до встановлених норм та погодних умов;
 • перевірити наявність засобів освітлення для роботи в умовах обмеженої видимості та наявність засобів захисту від можливих нападів на нього;
 • розробити безпечний маршрут руху, погодити його з керівництвом;
 • перевірити роботу засобів зв’язку;
 • у разі використання автотранспорту, перевірити його технічний стан відповідно до вимог правил експлуатації конкретного типу автомобіля.

2.2. Про всі виявлені недоліки і неполадки соціальний робітник повинен повідомити безпосереднього керівника для їх усунення.

Інструкція з охорони праці для водія електро- та автовізка Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи соціальному робітнику необхідно виконувати лише ту роботу, яка передбачена робочою інструкцією чи доручена керівництвом установи.

3.2. Соціальний робітник зобов’язаний:

 • дотримуватись правил охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому господарстві, зокрема правил експлуатації побутового обладнання, приладів, інструментів;
 • враховувати під час роботи особливості фізичного й емоційного стану отримувачів соціальних послуг;
 • дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог під час приготування їжі та годуванні;
 • дотримуватись інструкцій щодо використання та зберігання мийних і дезінфекційних засобів під час виконання домашніх робіт;
 • допомагати в організації ліквідації несправностей і ремонті побутового обладнання (виклик сантехніка, електрика чи інших спеціалістів);
 • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з отримувачами соціальних послуг щодо профілактики пожеж у житлових приміщеннях;
 • інформувати керівництво установи, що надає соціальні послуги, про наявність фактів, які дають підстави непокоїтися про стан здоров’я чи безпеку отримувачів послуг та їх добробут;
 • дотримуватися заходів безпеки, рухаючись запланованим маршрутом за несприятливих погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, туман);
 • уникати на визначеному маршруті руху несправних чи аварійних елементів інфраструктури, неосвітлених або погано освітлених чи неочищених від снігу та льоду вулиць, бути уважним при обході транспортних та інших засобів, що обмежують видимість проїжджої частини тощо;
 • за необхідності користуватися в дорозі підручними засобами освітлення, 
  доставляючи матеріальні цінності, уникати присутності незнайомих осіб в кабіні автомобіля у разі використання автотранспорту, а також сторонніх осіб в кабіні ліфта; 
 • при загрозі нападу (при нападі) зловмисників користуватися особистими індивідуальними засобами захисту;
 • документально вести облік та звітність щодо здійснених робіт, виконувати інші дії, які визначені відповідними нормативно-правовими документами з надання соціальних послуг.

3.3. Під час роботи соціальному робітнику необхідно дотримуватися встановлених законодавством норм щодо підіймання і переміщення важких речей вручну.

3.4. Доставляючи речі, рухаючись за маршрутом, соціальний робітник зобов’язаний дотримуватись вимог, встановлених Правилами дорожнього руху.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

3.5. Забороняється:

 • порушувати маршрут руху, перебувати в небезпечних зонах, а також у місцях, де наявні шкідливі й небезпечні речовини тощо;
 • торкатися неізольованих струмопровідних частин електроустановок, обірваних і оголених дротів, контактів та інших доступних струмопровідних частин електрообладнання;
 • переходити через річки, струмки, яри та інші місця, які не призначені для переходу;
 • вести безпредметні телефонні розмови, які не стосуються виконання професійних обов'язків;
 • захаращувати приміщення, в яких проводяться заплановані роботи, сторонніми речами та небезпечними матеріалами;
 • самостійно ремонтувати електроприлади та електроосвітлення, вмикати в електромережу побутові прилади за відсутності штепсельних з’єднань;
 • підійматися на висоту понад 1,3 м над рівнем підлоги;
 • підіймати та переміщувати вантаж вагою понад: жінкам —10 кг, чоловікам — 30 кг;
 • вживати під час роботи алкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини тощо;
 • зберігати та приймати їжу на робочому місці;
 • залишати приміщення офісу у робочий час (не враховуючи обідню перерву та у разі сигналу повітряної тривоги).

3.6. Про всі несправності й інші небезпечні фактори, що загрожують здоров’ю та життю підопічного, інші негаразди соціальний робітник повинен негайно повідомити керівництво.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно прибрати робоче місце.

4.2. Впевнитися в задовільному стані здоров’я та безпеці отримувача послуг.

4.3. Зробити відповідний запис у діловодному журналі, повідомити керівництво про закінчення роботи, стан її виконання, виявлені недоліки та вжиті заходи щодо їх усунення.

4.4. Після прибуття на постійне місце роботи потрібно зняти спецодяг і спецвзуття, очистити їх від пилу і бруду та розмістити у відведеному для зберіганні місці, вмитися та переодягнутися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.  У разі короткого замикання, порушення цілісності електропроводки чи обладнання, що викликало загоряння, слід негайно припинити подачу електроенергії, за необхідності викликати пожежний підрозділ та діяти відповідно до інструкції з пожежної безпеки, використовуючи наявні засоби пожежогасіння, доповісти про надзвичайну подію керівництву.

5.2. Якщо з підопічним чи іншою особою стався нещасний випадок, а також у разі їх раптового захворювання необхідно:

 • переконатися у власній безпеці;
 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю;
 • надати посильну допомогу, а за потреби — викликати швидку медичну допомогу;
 • зберегти обстановку в робочій зоні та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків);
 • поінформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та в подальшому керуватися його вказівками.

5.3. У разі прямування до роботи транспортом чи пішки необхідно бути уважним щодо наявності на шляху слідування підозрілих предметів, особливо, якщо в цих місцях нещодавно відбувалися воєнні (бойові) дії.   

5.4. Після прибуття на місце виконання роботи необхідно уважно оглянути зону робіт на наявність підозрілих предметів, звертаючи увагу на знахідки, які розташовані у незвичному для них місці.

5.5. У разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета не підходити близько до нього, обмежити доступ до таких предметів сторонніх осіб та негайно повідомити про ситуацію відповідному підрозділу надзвичайного реагування.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

5.6. У випадку виникнення інших аварійних ситуацій соціальний робітник повинен діяти відповідно до ситуаційного плану та вказівок керівництва установи, відповідальної за усунення наслідків аварії.

Якщо стався нещасний випадок, зберегти обстановку в робочій зоні та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків). Поінформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та в подальшому керуватися його вказівками. Вжити заходів, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому.
Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити їх від пилу і бруду та розмістити у відведеному для зберіганні місці, вмитися та переодягнутися.


зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді