Тривалість навчання для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки

1858
Автор

Федоренко Микола

головний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області, експерт з питань охорони праці

Запитання

Скільки має тривати навчання з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, під час професійного навчання?

Відповідь

Працівники проходять професійне навчання робітничим професіям за навчальними планами і програмами, розробленими професійно-технічними навчальними закладами або підприємствами, установами, організаціями на підставі типових навчальних планів і програм. У разі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для виконання робіт із підвищеною небезпекою кількість годин для вивчення предмета «Охорона праці» слід визначати з урахуванням специфіки професії, умов праці та строку навчання.

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Але тривалість навчання не має бути меншою за кількість годин, що передбачає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI).

Теоретичну частину предмета «Охорона праці» працівники вивчають обсягом не менше ніж 30 год, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації — не менше ніж 15 год. Специфічні питання охорони праці для конкретних професій працівники мають вивчати в курсах спеціальних і загальнотехнічних дисциплін, щоб поєднати технологічну підготовку з підготовкою з охорони праці. Робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання безпеки праці.

Працівники вивчають теоретичну частину предмета «Охорона праці» під час професійної підготовки для виконання робіт, які не належать до переліку робіт із підвищеною небезпекою, в обсязі не менше ніж 10 год, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації — не менше ніж 8 год. Обсяг годин предмета «Охорона праці» не може зменшуватися під час розроблення робочих навчальних планів і програм (п .2.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15).

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План-графік навчання з охорони праці у 2024 році

На підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Які вимоги до форми цього документа — дізнайтеся зі статті.
52971

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці допоможе призначити членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві та визначити їхні обов'язки. Скачайте приклад наказу про створення комісії, розроблений експертом.
17377

Навчання з охорони праці для прикордонників

Одним із напрямів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочому місці є організація належного рівня навчання працівників з питань охорони праці. Зі статті ви дізнаєтеся про особливості навчання з охорони праці для прикордонників
243

Як створити комісію з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.
12456

Навчання з охорони праці

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — провести навчання з охорони праці та перевірку знань за його результатами. Дізнайтеся про принципи організації та види навчання з питань охорони праці, а також скачайте готові зразки необхідних документів.
87028