Особливості сезонного трудового договору

448

Запитання

Які особливості укладення сезонного трудового договіру?

Відповідь

Постановою КМУ від 28.03.97 № 278 затверджено Список сезонних робіт і сезонних галузей. Сезонними являються ті роботи, які в силу природних і кліматичних умов продовжуються сезон, тривалість якого не повинна перевищувати 6 місяців.

На виконання сезонних робіт з працівниками укладаються сезонні трудові договори. Сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору. Він укладається на строк, що не перевищує тривалість сезону, а саме на 6 місяців.

Адміністративна відповідальність за допуск до роботи без трудового договору

Під час укладення сезонного трудового договору роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи, що відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу, у якому зазначається, що цей працівник приймається саме на сезонну роботу. Випробування під час прийняття на сезонну роботу не встановлюється.

Сезонним працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю пропорційно до відпрацьованого ними часу, а саме 12 календарних днів.

Сезонні працівники, які працюють на умовах трудового договору, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та є застрахованими особами. У разі настання тимчасової непрацездатності, сезонні працівники нарівні з іншими працівниками підприємства мають право на оплату листка непрацездатності, тобто отримання допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця (оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності) та з шостого дня тимчасової непрацездатності — за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Проте відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» застрахованим особам, які працюють на сезонних роботах, допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, та у зв’язку зі здійсненням догляду за хворою дитиною віком до 14 років надається не більш як на 75 календарних днів протягом календарного року.

Після закінчення строку сезонного трудового договору він припиняється за п. 2 ст. 36 КЗпП України з формулюванням «закінчення строку». Сезонний працівник має право достроково розірвати трудовий договір, попередивши про це власника за три дні.

Джерело: Управління Держпраці у Рівненській обл.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Як оформити акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

У статті наводимо приклад Акта-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (структурного підрозділу, дільниці), який ви можете адаптувати до умов вашого підприємства.
3604

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
938