Працівник отримав інвалідність — чи атестувати робоче місце

1198

Запитання

Трактористу встановили безстрокову інвалідність ІІІ групи через травму ока. Індивідуальної програми реабілітації працівник не надав. Відповідно до акта огляду МСЕК йому протипоказана важка праця з небезпекою поранення очей. Чи атестувати робоче місце? Якщо так, хто має провести атестацію? Чи може цей працівник надалі працювати трактористом?

Відповідь

Роботодавець зобов’язаний атестувати робоче місце тракториста, але не через його інвалідність, а у зв’язку зі шкідливими й важкими умовами праці. Чи може тракторист надалі виконувати роботу за професією, має встановити медична комісія.

Правова підстава для атестації робочих місць — нормативно-правові акти, згідно з якими визначають право працівників на пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці:

Так, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (тракторист, машиніст бульдозера) має право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290).

Отже, роботодавець зобов’язаний провести атестацію робочого місця тракториста за умовами праці. Цим має опікуватися служба охорони праці.

Законодавство не передбачає атестації робочого місця, на якому працює особа з інвалідністю. Натомість воно забороняє укладати трудовий договір із громадянином, якому пропонована робота протипоказана за станом здоров’я, про що є медичний висновок (ч. 6 ст. 24 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Осіб з інвалідністю працевлаштовують відповідно до медичних рекомендацій (ст. 172 КЗпП).

Тест «Чи знаєте ви, як проводити медичні огляди працівників»

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконувати роботу, поєднану з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці (ч. 5 ст. 153 КЗпП).

Невиконання законодавчих вимог щодо працевлаштування осіб з інвалідністю є порушенням законодавства про працю. Винні посадові особи підприємства нестимуть адміністративну відповідальність (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, строків реабілітаційних заходів із визначенням порядку, місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей інваліда та дитини-інваліда, визначає індивідуальна програма реабілітації — ІПР (п. 2 Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 № 757).

Тому запропонуйте працівнику звернутися до МСЕК та оформити ІПР.

Якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки, роботодавець також має право направити його на позачерговий медогляд (ч. 3 ст. 17 Закону про охорону праці). Мета медогляду — вирішити, чи зможе працівник продовжити роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу (п. 1.5 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246). Тобто медкомісія встановить, чи може працівник виконувати роботу за професією.

Головне у червні

Небезпека поруч: типові порушення норм охорони праці на виробничих об’єктах

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві

Зі статті ви дізнаєтеся, який алгоритм проведення атестації робочих місць за умовами праці, як до неї підготуватися, яку відповідальність нестиме роботодавець, якщо він не провів атестацію, та чи потрібно проводити атестацію під час війни.
43099

Протокол засідання атестаційної комісії

Кожне засідання атестаційної комісії оформлюють відповідними протоколами. Щоб зекономити свій час, скачайте наведені у статті зразки протоколів та скористайтеся ними, коли проводитимете на підприємстві атестацію робочих місць.
12288

Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації робочих місць за умовами праці видається наказ про її результати. Скачайте готовий зразок наказу про результати атестації робочих місць та за потреби адаптуйте його до особливостей вашого підприємства.
19813

Як оформити графік проведення атестації

Перед проведенням атестації керівник підприємства видає відповідний наказ. Як додаток до нього оформлюють графік проведення атестації робочих місць за умовами праці. У статті ви знайдете зразок оформлення такого графіка.
10493

Комісія з атестації робочих місць за умовами праці

Атестаційна комісія — це колегіальний орган, створений для вирішення всіх питань, які стосуються атестації робочих місць на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, як створюють атестаційну комісію, хто входить до її складу, які функціональні обов’язки вона виконує.
9232