Як оформити графік проведення атестації

UA RU
Автор

Чернетенко Ольга

експерт з охорони праці, Київ
Перед проведенням атестації керівник підприємства видає відповідний наказ. Як додаток до нього оформлюють графік проведення атестації робочих місць за умовами праці. У статті ви знайдете зразок оформлення такого графіка.

Атестація робочих місць проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Як скласти перелік робочих місць що підлягають атестації

Нормативне регулювання

Як проводити атестацію на підприємстві, визначають такі нормативні акти:

  • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок № 442);
  • Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41 (далі — Методичні рекомендації).

Атестацію робочих місць проводять у строки, передбачені колективним договором, але:

  • чергову — не рідше ніж раз на п’ять років;
  • позачергову — коли докорінно змінилися умови й характер праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці.

Підстава — пункт 4 Порядку № 442.

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві Як швидко потрібно провести атестацію на новоствореному підприємстві

Строк проведення атестації відраховують від дати, коли видали наказ про результати попередньої атестації. А датою початку чергової атестації є дата, коли роботодавець видав наказ про її проведення.

Зміст наказу може різнитися залежно від розміру підприємства та його структури, виду діяльності, кількості робочих місць, на яких необхідно провести атестацію, обсягу гігієнічних досліджень. Однак зазвичай у ньому керівник підприємства:

  • визначає мету й завдання атестації;
  • затверджує склад, голову й секретаря постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження, за потреби — склад цехових (структурних) атестаційних комісій;
  • установлює терміни і графіки підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства;
  • визначає лабораторію для гігієнічних досліджень;
  • визначає проектні, науково-дослідні установи для науково-технічного оцінювання умов праці й участі в розробленні заходів для усунення шкідливих виробничих факторів.

Графік проведення атестації оформлюють як додаток до наказу про проведення атестації або затверджують окремим наказом по підприємству. Про те, який варіант обрати, — далі.

Графік проведення атестації

На великих підприємствах, де є атестаційна комісія, що діє постійно, графік варто оформляти як додаток до наказу про проведення атестації. Це обумовлено тим, що робочі місця атестують постійно і кожен член комісії вже знає свої обов’язки.

На підприємствах, де атестацію проводять вперше, доцільніше затвердити графік атестації окремим наказом по підприємству. Для цього потрібно попередньо розподілити та узгодити між членами атестаційної комісії обов’язки з проведення атестації (можливо, на засіданні атестаційної комісії).

У графіку проведення атестації робочих місць за умовами праці не лише зазначають осіб — членів атестаційної комісії, відповідальних за кожен напрям роботи з атестації, а й вказують терміни виконання цих робіт.

За затвердженим на підприємстві графіком проведення атестації члени атестаційної комісії, зазвичай головні спеціалісти, складають плани розміщення устатковання з експлікацією (поясненням до архітектурного проєкту, ескізу приміщення) по кожному структурному підрозділу, визначають межі робочих місць (робочих зон) та нумерують їх. Це унеможливить дублювання вимірів під час гігієнічних досліджень.

На великих підприємствах із розгалуженою структурою або у філіях, які не мають статусу окремої юридичної особи, атестацію можуть проводити атестаційні комісії цих структурних підрозділів. Тож графіки проведення атестації складають по кожному підрозділу окремо. Їх погоджують із головою атестаційної комісії. Потім атестаційна комісія підприємства складає зведений графік проведення атестації.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

Як оформити графік проведення атестації Зверніть увагу!

Якщо строк проведення атестації робочих місць за умовами праці настав у період воєнного стану, роботодавець може ухвалити рішення провести її протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Таке рішення роботодавець погоджує з профспілкою.

Результати атестації, яку підприємство провело до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

Так визначає пункт 4 Порядку № 442 у редакції постанови КМУ від 30 червня 2023 року № 660.зміст

Центральна частина статичний блок 2