Додаткова відпустка за шкідливі умови праці

797

Запитання

Машиніст каналізаційних установок займається ремонтом каналізації у будинках. На яку тривалість додаткової відпустки за шкідливі умови праці він має право?

Відповідь

Насамперед розберемося з назвою професії. Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327; далі — КП) не містить професійної назви роботи «Машиніст каналізаційних установок». У ньому наявні професії «Машиніст насосних установок» (код КП 8163), «Слюсар-сантехнік» (код КП 7136).

Передусім назву професії слід увідповіднити КП залежно від характеру виконуваних робіт. Якщо запис відомостей про роботу зроблено неправильно або неточно, виправити помилку повинен власник або уповноважений ним орган, який зробив відповідний запис. Виправлені відомості про роботу мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження (п. 2.6, 2.9 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58).

Щодо права на щорічну додаткову відпустку.

Як розрахувати додаткову відпустку

Право працівників на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці визначають відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (затверджений постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290; далі — Список).

У розділі XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку у позиції 37 зазначена професія «Машиніст насосних установок, який під час роботи стикається з каналізаційною рідиною», а у позиції 73 — професія «Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, наглядом та обслуговуванням внутрібудовної каналізації, водопроводу».

Відповідно до цих позицій машиністи насосних установок, які під час роботи стикаються з каналізаційною рідиною, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до семи календарних днів, а слюсарі-сантехніки, зайняті ремонтом, наглядом та обслуговуванням внутрібудовної каналізації, водопроводу, — до чотирьох календарних днів.

Конкретну тривалість такої відпустки встановлюють колективним договором або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

Відповідно до Порядку застосування Списку, затвердженого наказом Мінпраці від 30.01.1998 № 16, додаткову відпустку за особливий характер праці надають пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховують дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.

Облік часу, що працівник відпрацював в умовах, передбачених Списком, здійснює власник або уповноважений ним орган.

Головне у червні

Небезпека поруч: типові порушення норм охорони праці на виробничих об’єктах

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Наказ про надання відпустки без збереження зарплати на час карантину

Надання відпустки за власний рахунок в період карантину через COVID-19 відрізняється від надання такої відпустки за штатних умов. Існує декілька варіантів оформлення наказу, з якими ми вас ознайомимо у статті.
29626