Зразок наказу про надання щорічної основної відпустки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для надання будь-якої відпустки необхідно видати наказ на відпустку. У статті наводимо два варіанти оформлення наказу на щорічну основну відпустку. Оберіть форму документа, який підходить саме вам.

Наказ на відпустку 2023: зразки документів

Питання щодо надання відпусток регулюються Законом «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України. Закондавством передбачено, що:

  • щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору;
  • черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, і доводиться до відома всіх працівників (при їх складанні ураховують інтереси виробництва та особисті інтереси працівників);
  • конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Працівник має право поділити щорічну відпустку на частини будь-якої тривалості. При цьому основна безперервна її частина має становити не менше ніж 14 календарних днів.

Новий вид відпустки на час воєнного стану

Особливості надання відпустки у період дії воєнного стану

Відповідно до статті 12 Закону України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Як вбачається зі змісту цієї статті, можливість роботодавця обмежити тривалість відпустки є його правом, а не обов'язком, тобто, надати щорічну основну відпустку працівнику за поточний робочий рік він може і повної тривалості.

Також Законом № 2136 передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець:

  • може відмовити працівнику у наданні відпустки в поточному робочому році у разі, якщо працівник буде залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
  • не враховує при визначенні тривалості щорічних відпусток святкові і неробочі дні;
  • може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.

В останньому випадку варто пам’ятати, що:

  • не використані в період дії воєнного стану дні відпустки мають бути надані працівникові після припинення або скасування воєнного стану;
  • у разі звільнення працівника в період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до Закону України «Про відпустки».

Як оформити наказ про надання щорічної основної відпустки 2023

Наказ на відпустку можна оформити двома способами:

  • за типовою формою № П-3, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489;
  • за формою, відмінною від типової.

Зверніть увагу!

При оформленні наказу про надання щорічної відпустки за формою, відмінною від типової, необхідно зберегти всі основні показники, передбачені типовою формою та дотриматись вимог щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів, визначених Національним стандартом України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (ДСТУ 4163:2020), який є чинним з 1 вересня 2021 року.

Зразок наказу про щорічну основну відпустку за формою № П-3

Наказ про надання відпустки належать до кадрових наказів тимчасового — 5 років — строку зберігання (ст. 16 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5).

Однак, якщо працівник працює у важких, шкідливих чи небезпечних умовах праці, накази про надання відпусток усіх видів належать до групи наказів з кадрових питань тривалого — 75 років — строку зберігання.

Рекомендований літерний індекс наказів про надання щорічних відпусток — к/тм; наказів про надання відпусток усіх видів працівникам із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці — к/тр.

mquestion04.png  Чи має право працівник-донор на день відпочинку під час воєнного стану

Зразок наказу про надання щорічної основної відпустки за формою, відмінною від типової

Зразок наказу про надання щорічної основної відпустки

 зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді