Як організувати ремонтні роботи обладнання аміачно–холодильної установки?

392

Запитання

Як організувати ремонтні роботи обладнання аміачно–холодильної установки?

Відповідь

Своєчасне та якісне проведення планового технічного обслуговування і ремонту обладнання аміачно-холодильної установки значно залежить від підготовчих робіт, наявності необхідної технічної документації та якості технічного постачання.

Насамперед, для проведення ремонту необхідно мати альбом робочих креслень на вузли та швидкозношувальні деталі машин, які підприємства отримують від заводів — виробників обладнання.

У процесі експлуатації аміачно-холодильної установки відповідно до пункту 2.10 Правил будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок (НПАОП 29.23-1.04-90) у компресорному цеху має бути добовий журнал встановленої форми згідно з додатком 4 до НПАОП 29.23-1.04-90. Обслуговуючий персонал компресорного цеху зобов’язаний вести цей журнал. У ньому фіксують час пуску і зупинки обладнання, режими роботи установки, всі виявлені несправності та зауваження щодо роботи холодильних машин та апаратів. Сторінки журналу нумерують, прошнуровують, скріплюють печаткою підприємства, зазначають дату і його підписує начальник компресорного цеху.

На підставі даних добового журналу складають такі облікові документи:

  • Журнал обліку напрацьованих годин холодильного обладнання (компресора, насоса, вентилятора) за місяць;
  • Журнал обліку напрацьованих годин холодильного обладнання за рік;
  • Журнал обліку відмов.

Планування ремонтів передбачає визначення термінів їх проведення, а також профілактичних оглядів та своєчасну підготовку до ремонтів із огляду на структуру ремонтного циклу.

  • Ремонтний цикл — це період роботи обладнання між двома капітальними ремонтами або період із моменту введення обладнання в експлуатацію до першого капітального ремонту.
  • Структура ремонтного циклу — послідовність і чергування видів ремонтних робіт протягом зазначеного періоду. Вона є постійною для однотипного холодильного обладнання і не залежить від режимів роботи та ділянки його застосування.
  • Міжремонтний період — період між двома послідовними ремонтами або від початку експлуатації до першого ремонту.
  • Міжоглядовий період — період між двома послідовними профілактичними оглядами або між оглядом і плановим ремонтом.

Для компресорів, насосів і вентиляторів величину міжремонтного і міжоглядового періоду вимірюють у годинах напрацювання, для теплообмінної та ємкісної апаратури — у календарних роках або місяцях.

На підставі структури ремонтного циклу складають місячний тарічний графік проведення планово-запобіжного ремонту, який затверджує головний інженер підприємства.

Річні та місячні графіки планово-запобіжного ремонту опрацьовують на підставі ремонтних нормативів.

Залежно від умов роботи і з обліком технічного стану обладнання дозволене таке відхилення від графіка періодичності ремонту:

  • 15% — для поточного ремонту;
  • 10% — для капітального ремонту.

Більші відхилення від вказаних чи заміна одного виду ремонту іншим можливі лише з дозволу особи, яка затвердила графік, і тільки після ретельної перевірки технічного стану обладнання та зі складанням акта на зміну календарного терміну ремонту.

Якщо у процесі розробки графіка планово-запобіжного ремонту при запланованому ремонті виявляють несправності, усунення яких не передбачене під час цього ремонту, складають дефектну відомість, в якій дають стислий опис додаткови

х ремонтних робіт із зазначенням запасних частин і вузлів, а також необхідних допоміжних матеріалів.

Повний текст з усіма додатками (журнали, графіки, дефектна відомість) можна переглянути ТУТ.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Правила безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, повинен утримувати його у справному стані та забезпечити його безпечну експлуатацію. Дізнайтеся більше про правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.
4498

Вимоги до експлуатації вогнегасників

Дізнайтеся, які норми належності вогнегасників передбачені у чинних Правилах експлуатації та типових нормах належності вогнегасників та на які об’єкти поширюються встановлені в них вимоги.
14408

Перевезення небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі становлять потенційну загрозу для людини й навколишнього середовища. У статті ви знайдете відповіді на такі питання: що таке небезпечний вантаж, чим укомплектувати транспортні засоби, що перевозять такий вантаж, які документи оформити та які вимоги до виробничого персоналу
11231

Як експлуатувати газові балони

Безпечна експлуатація газових балонів залежить від багатьох чинників. У статті розповімо, як заповнювати, транспортувати та зберігати, як проводити техогляд, як навантажувати та розвантажувати балони з газами.
14578

Як вести Журнал з експлуатації систем вентиляції

На кожному підприємстві повинна бути служба, що забезпечує нормальну та безперебійну роботу вентиляційних систем. Інформацію про перелік проведених робіт, усунення виявлених дефектів і несправностей заносять у журнал з експлуатації систем вентиляції.
2761