Невідповідність вимогам використання захисної огорожі тракторного навісного обладнання

350

Запитання

26 лютого 2016 року було прийнято на роботу тракториста. З ним проведено вступний та первинний інструктажі. Наказом по підприємству працівника було звільнено від стажування (оскільки він мав досвід роботи) і визначено строк проведення навчання згідно з програмою спеціального навчання (30 год.) протягом 4 робочих днів. Потерпілий мав стаж роботи понад 30 років, тому був залучений (фактично був допущений) до роботи із внесення мінеральних добрив. Під час роботи працівник самовільно заліз у розкидач, попередньо не вимкнувши трактор, підняв захисну огорожу і послизнувся. Працівник шнеком травмував ногу і, як наслідок — йому ампутували декілька пальців. У матеріалах розслідування зазначено, що посадові особи підприємства не організували навчання і перевірку знань з питань охорони праці потерпілого та не здійснили достатній контроль за дотриманням працівником вимог посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці. Виникають запитання: чи можна допускати до експлуатування трактора (фактично, до роботи) працівника під час проведення йому навчання (тобто протягом визначених 30 год. — 4 робочі дні)? Чи може навчання відбуватися лише теоретично, без керування трактором ? Чи можна допускати працівника до самостійного виконання робіт швидше, ніж закінчиться строк навчання, і який мінімальний строк навчання може бути?

Відповідь

Вважаємо, що розслідування нещасного випадку проведено не об’єктивно.

Основна причина нещасного випадку пов’язана не з допуском працівника до роботи на тракторі, а з невідповідністю нормативним вимогам використовуваної захисної огорожі тракторного навісного обладнання.

Зазначимо, що огорожа — частина машини, яку використовують спеціально для забезпечення захисту шляхом створення фізичної перешкоди» (п. 2 розділу «Загальна частина» Технічного регламенту безпеки машини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62).

При цьому під час проектування огорож машин і механізмів мають враховувати вимоги:

Конструкція та кріплення огорожі має унеможливлювати випадкове доторкання працівника до огороджувальних елементів. Огорожа, що перешкоджає доступу до елементів обладнання та потребує особливої уваги забезпечується автоматичним блокуванням. Тобто за такої огороджувальної системи обладнання має працювати тільки при захисному положенні огорожі.

Наведеними вище нормативними документами передбачено такі загальні вимоги до конструкції захисної огорожі:

  • якщо огороджувальні елементи можна переміщати, то при такому переміщенні робота обладнання, захищеного огорожею, має автоматично зупинятися;
  • відкидні, розсувні та знімні огорожі у захисному положенні мають не допускати самовільного переміщення (перекосу, зсуву) із захисного положення;
  • огорожа, яка періодично відкривається вручну, має бути пофарбована із внутрішнього боку в сигнальний колір, а на зовнішній бік огорожі наносять або кріплять відповідний застережний знак.

Відповідно до пункту 7.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці стажування та дублювання проводять, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

Тобто стажування — частина професійного навчання. Якщо працівник має професійну підготовку, то рішення щодо проведення стажування (дублювання) приймає роботодавець або уповноважена ним особа.

Допуск новоприйнятого працівника до роботи на тракторі передбачає проведення дублювання відповідно до пункту 7.1 НПАОП 0.00-4.12-05 протягом не менше шести змін. Дублювання передбачає перебування у кабіні трактора новоприйнятого працівника та його наставника, причому новоприйнятого працівника на період стажування (дублювання) не мають залучати до самостійних робіт. Тобто всі роботи мають проводити під наглядом призначеного наказом по підприємству працівника-інструктора.

Тож, супутньою причиною настання нещасного випадку можна вважати незадовільний контроль з боку інструктора-наставника за діяльністю новоприйнятого тракториста, який допустив до самостійного виконання роботи на тракторному навісному обладнані (сільськогосподарському розкидачі) новоприйнятого працівника під час стажування (дублювання).

Зазначимо, що до самостійного керування самохідними сільськогосподарськими машинами допускають осіб, які мають посвідчення тракториста-машиніста відповідно до вимог Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 № 217. Відповідно до цього Положення трактористи-машиністи підлягають обов’язковому періодичному медичному оглядові у встановлені Міністерством охорони здоров’я України строки та повинні мати медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування машиною.


У нормативних документах вживаються такі висловлення, як «захисне огородження», але за правилами українського правопису має бути «захисна огорожа». На відміну від російської мови, українська мова має властивість не тільки в дієсловах, а й у віддієслівних іменниках розрізняти назви незавершеного й завершеного процесів та їх наслідків.

Так, для позначення дії, пов’язаної з використанням огорож, існують два дієслова: огороджувати (незавершений процес) та огородити (завершений процес), від яких утворено три віддієслівні іменники:

  • огороджування — дія за значенням огороджувати;
  • огородження — дія і стан за значенням огородити;
  • огорожа — сукупність засобів, використаних під час проведення цих робіт (пп. Г.5.1.1 ДСТУ 3966-2009 «Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять»).

Отже, відповідно до вимог ДСТУ 3966-2009 для визначення не завершуваного процесу вживається термін огороджування, завершеного процесу — огородження, а сукупність засобів, використаних під час проведення цих робіт, — огорожа.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Розслідування пожеж

В яких нормативних актах встановлено порядок розслідування пожеж, як здійснюється облік пожеж та визначаються матеріальні збитки від них — розповідаємо у статті.
11507

Журнал реєстрації аварій

Усі аварії, які сталися на виробництві, мають реєструються у журналі реєстрації аварій. Скачайте бланк такого журналу.
2605

Які послуги можуть отримати потерпілі на виробництві

Законодавець передбачив право потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на отримання соціальних послуг. Розповідаємо, про які саме послуги йдеться та який порядок їх надання.
584

Розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки

Діє новий Порядок розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки. Дізнайтеся, як створити комісію з розслідування аварії на об’єктах підвищеної небезпеки та про її обов'язки, а також скачайте Акт розслідування обставин та причин аварії.
1163

Основні причини виробничого травматизму в Україні

Знаючи про найчастіші причини нещасних випадків, простіше організовувати систему профілактики виробничого травматизму, встановити контроль за тими ділянками робіт та параметрами виробничого середовища, які є підстави вважати найбільш травмонебезпечними.
39104