Права та обов’язки роботодавця як страхувальника

1156

Запитання

Які права та обов’язки має роботодавець як страхувальник?

Відповідь

Відповідь на це питання можна знайти у статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон № 1105), якою визначені права, обов’язки та відповідальність роботодавця як страхувальника.

Права роботодавця

Роботодавець як страхувальник має право на:

 • безплатне отримання в органах Фонду соцстрахування України інформації про порядок використання коштів Фонду;
 • отримання інформації про результати проведення перевірки використання коштів Фонду;
 • захист своїх прав в судовому порядку.

Обов’язки роботодавця

В свою чергу, роботодавець зобов’язаний:

 • надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідну матеріальну компенсацію, страхові виплати та соціальні послуги відповідно до Закону № 1105;
 • вести облік коштів соцстрахування і своєчасно надавати Фонду встановлену звітність щодо цих коштів;
 • під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних надавати посадовим особам Фонду необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
 • надавати інформацію про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві;
 • безплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду;
 • повідомляти працівникам підприємства про адреси та номери телефонів Фонду, а також ЛПЗ та лікарів, які за угодами з Фондом обслуговують підприємство;
 • своєчасно та відповідно до затверджених форм звітувати перед Фондом;
 • повернути Фонду суму виплаченого матеріального забезпечення та вартість наданих соціальних послуг потерпілому на виробництві у разі невиконання своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.

Також роботодавець зобов’язаний подавати в установленому порядку відомості про:

Щодо достовірності зазначених у документах даних, то вони перевіряється Фондом. Якщо роботодавець подає недостовірні дані або використовує кошти Фонду з порушенням встановленого порядку, то він добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду.

Заборонено!

Роботодавцеві забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може в подальшому зашкодити цій особі або членам її сім’ї реалізувати своє право на матеріальне забезпечення та отримання соціальних послуг відповідно до Закону № 1105.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Доплата за шкідливі умови праці

Чинним законодавством передбачені пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Зі статті ви дізнаєтеся, як нараховується доплата за шкідливі умови праці, якими нормативно-правовими актами це регулюється та яка відповідальність чекає на тих, хто порушує вимоги щодо призначення доплат.
23713

Які пільги передбачені для працівників, зайнятих на покрівельних роботах

Окремі види покрівельних робіт належать до робіт із шкідливими та важкими умовами праці. Щоб забезпечити соціальні гарантії працівникам, зайнятим у шкідливих і важких умовах праці, держава гарантує їм право на пільги й компенсації. Дізнайтеся, на які пільги можуть розраховувати працівники, зайняті на покрівельних роботах.
2016

Особливості використання праці жінок у нічний час

В Україні проголошено рівність чоловіків та жінок у їхньому праві на працю та винагороду за неї . Утім закон обмежує, а подекуди й забороняє роботу жінок у нічний час. Детальніше про обмеження праці жінок на роботах у нічний час та відповідальність за їх недотримання — у статті.
7642

Охорона праці жінок в Україні

Якими нормами законодавства урегульована охорона праці жінок на підприємстві у мирний та воєнний час? Що потрібно знати про особливості роботи жінок з вантажами, роботу жінок у нічний час, про нюанси працевлаштування та звільнення жінок? Детально про трудові права жінок — у статті.
28387