Функції Фонду та його робочих органів

231

Запитання

Які основні функції Фонду соціального страхування України та його робочих органів?

Відповідь

Статтею 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV визначені основні завдання і функції Фонду соціального страхування України та його робочих органів.

До основних функцій Фонду та його робочих органів належать:

  • управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах бюджету Фонду, затвердженого КМУ, управління майном;
  • розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;
  • здійснення заходів з профілактики страхових випадків;
  • забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем;
  • обмін інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соцзахисту населення, реалізації державної податкової політики та з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування, ПФ України для виконання Фондом покладених на нього функцій і завдань, визначених законодавством України;
  • контроль за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи;
  • участь у проведенні наукових досліджень з питань соцстрахування населення, вивчення міжнародного досвіду з метою впровадження новітніх форм соцстрахування, виступ замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;
  • участь у міжнародному співробітництві для розв’язання проблем та обміну досвідом у сфері соцстрахування;
  • здійснюють інші функції, передбачені статутом Фонду.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Доплата за шкідливі умови праці

Чинним законодавством передбачені пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Зі статті ви дізнаєтеся, як нараховується доплата за шкідливі умови праці, якими нормативно-правовими актами це регулюється та яка відповідальність чекає на тих, хто порушує вимоги щодо призначення доплат.
23521

Які пільги передбачені для працівників, зайнятих на покрівельних роботах

Окремі види покрівельних робіт належать до робіт із шкідливими та важкими умовами праці. Щоб забезпечити соціальні гарантії працівникам, зайнятим у шкідливих і важких умовах праці, держава гарантує їм право на пільги й компенсації. Дізнайтеся, на які пільги можуть розраховувати працівники, зайняті на покрівельних роботах.
1999

Особливості використання праці жінок у нічний час

В Україні проголошено рівність чоловіків та жінок у їхньому праві на працю та винагороду за неї . Утім закон обмежує, а подекуди й забороняє роботу жінок у нічний час. Детальніше про обмеження праці жінок на роботах у нічний час та відповідальність за їх недотримання — у статті.
7602

Охорона праці жінок в Україні

Якими нормами законодавства урегульована охорона праці жінок на підприємстві у мирний та воєнний час? Що потрібно знати про особливості роботи жінок з вантажами, роботу жінок у нічний час, про нюанси працевлаштування та звільнення жінок? Детально про трудові права жінок — у статті.
28174