Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Керівникам сільськогосподарських підприємств, головам фермерських господарств, інженерам з охорони праці потрібно організувати роботу працівників згідно з вимогами Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві. Детальніше про те, як забезпечується охорона праці в сільському господарстві, дізнайтеся зі статті.

Охорона праці в сільському господарстві

Як організувати роботу сезонних працівників сільського господарства

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.08.2018 № 1240, діють з 12 жовтня 2018 року. Вони поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які провадять діяльність у сільському господарстві і відповідно до законодавства використовують найману працю, та працівників, що працюють у сільськогосподарському виробництві.

Вимоги Правил обов’язкові для виконання роботодавцями та працівниками під час виробництва сільськогосподарської продукції.

Вимоги безпеки до виробничого обладнання та організації робочих місць

Обладнання, що надається працівникам та ними використовується за призначенням, має бути технічно справним і відповідати:

 • вимогам технічних регламентів, якщо обладнання виготовлене після дати обов’язкового застосування відповідних технічних регламентів, що поширюються на нього;
 • загальним вимогам безпеки до обладнання, що зазначені у нормативно-правових актах з охорони і гігієни праці та відповідних нормативних документах на його виготовлення, якщо обладнання виготовлене до дати обов’язкового застосування відповідних технічних регламентів, що поширюються на нього.

Якщо під час експлуатації обладнання можливе виділення шкідливих речовин у повітря робочої зони, воно має бути обладнане місцевою вентиляцією.

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві Зверніть увагу! Пуск місцевої вентиляції має бути зблокований із пуском технологічного обладнання.

Рівень шуму виробничого обладнання не має перевищувати встановлених норм. У разі перевищення допустимих норм шуму робочої зони працівники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів слуху.

Допустимі рівні шуму на робочих місцях у кабінах тракторів та машин сільськогосподарського виробництва наведено у табл. 2 п. 3.11 ДСП 3.3.2.041-99 «Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин».

Трактори обладнують звуковим сигналом із увімкненням з робочого місця. Рівень звуку цього сигналу на відстані 1 м від трактора має перевищувати не менше ніж на 8 дБА зовнішній шум трактора. Рівень звуку зовнішнього шуму тракторів та машин не має перевищувати 80 дБА.

Струмопідвідні проводи до електрифікованих машин і установок у виробничих приміщеннях мають бути ізольовані і захищені від механічного пошкодження.

Трубопроводи, запірна арматура, насоси і вмістища, розміщені у теплицях, які використовують під час застосування гербіцидів та агрохімікатів, мають бути герметично закритими.

Гальма засобів малої механізації, які застосовують під час збирання урожаю і транспортування його у складські приміщення, таких, як підвісні транспортні лінії, стрічкові транспортери, електричні талі, візки, що переміщуються надґрунтовими регістрами, та інших мають бути справними та зблокованими з пусковими пристроями.

Вимоги безпеки під час використання пестицидів та мінеральних добрив

У темний час доби заборонено здійснювати роботи, пов’язані з:

 • транспортуванням аміаковмісних мінеральних добрив;
 • приготуванням розчинів;
 • змішуванням їх та внесенням у ґрунт.

Пестициди, хімічна взаємодія яких у разі порушення герметичності упаковки може спричинити займання, не дозволяється транспортувати разом. Також заборонено перевозити пестициди та протруєне насіння разом із біологічними засобами захисту рослин, харчовими і кормовими продуктами та іншими вантажами. Не дозволяється їх перевозити разом і з людьми.

Заборонено використовувати для зберігання продуктів, фуражу, води тощо тару від мінеральних добрив, навіть після її знешкодження/знезаражування. Тара з-під мінеральних добрив утилізується згідно з вимогами природоохоронного законодавства.

У машинах, які застосовуються для роботи з пестицидами, усі з’єднання магістралей переміщення пестицидів (фланці, затички, штуцери, ніпелі, люки тощо) повинні мати ущільнювальні прокладки.

123.png Транспортування, зберігання та застосування пестицидів потрібно здійснювати з дотриманням вимог Закону «Про пестициди і агрохімікати», а також інших нормативно-правових актів у частині безпечного здійснення таких робіт.

Роботи, пов’язані з підготовкою мінеральних добрив до внесення у ґрунт, треба здійснювати за допомогою механізмів, оснащених пристроями для зниження пилоутворення. Як експлуатувати засоби для внесення мінеральних добрив у грунт, визначають:

 • ДСТУ EN 707:2014 «Сільськогосподарські машини. Цистерни для рідких органічних добрив. Вимоги щодо безпеки»;
 • ДСТУ EN 13739-1:2019 «Сільськогосподарські машини. Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювальні. Захист довкілля. Частина 1. Вимоги»;
 • ДСТУ EN ISO 4254-6:2015 «Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Обприскувачі та розподільники рідких добрив».

Працівники мають використовувати відповідний спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту органів дихання та зору.

Не дозволяється готувати розчини пестицидів безпосередньо в полі без засобів механізації.

Також працівникам заборонено перебувати у зоні можливого руху маркерів або навісних машин під час розвертання машинно-тракторних агрегатів.

Під час руху агрегату не допускається одночасне обслуговування одним працівником двох або більше сівалок. Завантаження сівалок і садильних машин насінням, садильним матеріалом та добривами має бути механізованим. Ручне завантаження дозволяється лише за умови зупинення посівного або садильного агрегату та вимкнення двигуна трактора.

Заміну, очищення і регулювання робочих органів навісних машин і знарядь, які підняті, потрібно проводити тільки спеціальними чистками в рукавицях із зупиненим, загальмованим агрегатом та вимкнутим двигуном. Обов’язково потрібно вжити заходів, що запобігають їх самовільному опусканню.

Працівникам заборонено підніматися на або спускатися з машин під час їх руху. Також не дозволяється сівачам працювати на навісних сівалках.

Вимоги безпеки під час експлуатації сільськогосподарської техніки

Експлуатація сільськогосподарських машин (сільськогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем складових частин та окремих технічних вузлів) має здійснюватися з урахуванням вимог експлуатаційної документації.

Вузли та елементи сільськогосподарських машин, що рухаються, обертаються та можуть становити небезпеку, мають бути огороджені захисними кожухами, які забезпечують безпеку працівників.

Не дозволяється:

 • експлуатація несправних машини та обладнання;
 • експлуатація сільськогосподарських тракторів без електростартерного запуску двигуна та з відсутньою або несправною системою блокування запуску двигуна за ввімкнутої передачі.

Зверніть увагу!

Перед тим, як починати виконання робіт, потрібно переконатися, що дроти повітряних ліній електропередач не буде зачіпати техніка, яка під ними проїжджає. А під час проїзду сільськогосподарської техніки потрібно дотримуватися безпечної дистанції.

Роботи з підвищеною небезпекою у сільському господарстві

Для конкретного сільськогосподарського підприємства такий перелік затверджує роботодавець на підставі наказу Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. Роботи з підвищеною небезпекою у сільському господарстві — це:

 • роботи, пов’язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів;
 • управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням;
 • роботи на цукрових заводах із обслуговування центрифуг і транспортерів;
 • роботи у силосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, у вагонах-зерновозах;
 • роботи з обслуговування і ремонту аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах зі зберігання і переробки зерна;
 • роботи з розвантаження, складання і зберігання зернових та олійних культур, висівок, макухи і шротів насипом і в затареному вигляді;
 • роботи з обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.

Вимоги безпеки під час збирання врожаю

Під час роботи в полі та пересування дорогами на зернозбиральному комбайні можуть лише комбайнер та помічник комбайнера. Перебувати на сільськогосподарській техніці, а також на полі, де проводяться роботи, людям, які не беруть участі у виконанні технологічного процесу, заборонено.

Нові правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві Не дозволяється перебування працівників у кузові автомашини або тракторного причепа під час заповнення їх технологічним продуктом, а також під час транспортування продукту до місця складування.

Комбайни мають бути забезпечені дерев’яними лопатами для проштовхування злежаного зерна у бункерах до вивантажувального шнека.

Збиральні машини необхідно забезпечити дерев’яними підкладками для встановлення домкрата та башмаками під колеса.

Під час пересування вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин мають бути переведені в транспортне положення. Переміщення сільськогосподарської техніки дорогами здійснюється відповідно до вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабміну від 10.10.2001 № 1306.

Під час роботи тюкоукладача працівникам заборонено перебувати ближче ніж за 1 м від робочих ланцюгів підбирача і поперечного транспортера та проштовхувати тюки у підбирач під час його руху.

Відпочинок працівників у полі дозволено тільки в спеціально відведених місцях, які обладнуються добре помітними віхами вдень і освітленими ліхтарями в темний період доби. Не дозволено відпочивати:

 • під машинами;
 • у кабіні машини під час роботи двигуна;
 • серед поля;
 • у копицях тощо.

Вимоги безпеки під час утримання тварин

Велика рогата худоба

Дезактивація, дезінсекція, дератизація та дезінфекція приміщень належать до робіт із підвищеною небезпекою (п. 37 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; НПАОП 0.00-2.01-05).

Під час дезінфекції та вакцинації з використанням аерозольних генераторів або інших потрібно забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту органів дихання та первинними засобами пожежогасіння.

Доїльний зал, молочне відділення та відділення для миття двічі на місяць слід дезінфікувати розчином гіпохлориту кальцію (натрію) з вмістом 3%-вого активного хлору. Стіни приміщень потрібно мити і дезінфікувати. Заштукатурені стіни приміщення слід дезінфікувати суспензією свіжогашеного вапна.

Хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, які застосовують для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів (затверджений постановою КМУ від 03.07.2006 № 908), (ст. 34 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ).

Свині

Доглядати за свинями, хворими на заразні хвороби, можуть працівники, яким зроблені профілактичні щеплення, які проінструктовані про застережливі заходи та правила поводження із зараженим матеріалом, а також про особливості догляду за хворими тваринами. Працівників віком до 18 років, а також вагітних та жінок, які годують груддю, до цієї роботи не допускають.

Як провести профілактичні заходи, щоб запобігти захворюванню свиней на африканську чуму, визначає Інструкція з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней (затверджена наказом Мінагрополітики від 07.03.2017 № 111).

Організовуємо роботи з використанням дезінфекційних засобів

Коні

Під час перегону коней потрібно дотримуватися Правил дорожнього руху. Керувати гужовим транспортом та переганяти тварин по дорозі можна працівникам, які досягли 14-річного віку.

Птиці

Для профілактики та лікування хвороб птиці, охорони людей від інфекційних та інвазійних захворювань, спільних для людей і птиці (пташиний грип тощо), роботодавці мають забезпечувати проведення комплексу спеціальних заходів — дезінфекції, дегельмінтизації, дезінвазії, дезінсекції, дератизації тощо.

Ветеринарно-санітарні та гігієнічні вимоги до проектування, утримання й експлуатації підприємств, технологічного обладнання з виробництва м’яса птиці, продуктів із м’яса птиці, заморожених та сухих яйцепродуктів, первинної обробки пухо-перової сировини тощо визначають такі нормативні документи:

 • Ветеринарно-санітарні правила для птахівницьких господарств і вимоги до їх проектування (затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03.07.2001 № 53);
 • Ветеринарно-санітарні правила для суб’єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів (затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 07.09.2001 № 70).

Бджоли

До обслуговування бджолиних сімей допускають спеціально навчених працівників, яким виповнилося 18 років, які за станом здоров’я можуть виконувати такі роботи та не мають алергії на укуси бджіл.

mquestion04.png Як правильно надати допомогу при укусі павука

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді