Журнал адміністративно-громадського контролю за охороною праці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Наводимо примірну форму журналу адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці на підприємстві. Скачайте та за потреби використовуйте у роботі.

Адміністративно-громадський контроль нерідко стає основною формою контролю за виконанням вимог чинного законодавства і нормативних актів про охорону праці на підприємстві.

Які заходи розробити для екстреної евакуації працівників

Положення про адміністративно-громадський контроль розробляється і затверджується керівником підприємства і профспілковим комітетом як локальний нормативно-правовий акт.

За загальним правилом адміністративно-громадський контроль складається з трьох ступенів. Водночас керівник підприємства може розробляти власну схему адміністративно-громадського контролю.

Триступеневий контроль не виключає проведення адміністративного контролю, передбаченого посадовими обов'язками керівників та інженерно-технічних працівників підприємства, а також громадського контролю відповідно до Типових положень про комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації, про громадського інспектора з охорони праці, про представників профспілок з питань охорони праці.

Організувати адміністративно-громадський контроль має керівник підприємства спільно з головою профспілкового комітету.

Журнал адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці  

Виявлені під час перевірки порушення заносяться до журналу адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці. Контроль за фактичним усуненням виявлених порушень і недоліків здійснює інженер з охорони праці або посадова особа, відповідальна за організацію цієї роботи.

Скачайте примірну форму журналу адміністративно-громадськоо контролю за станом охорони праці.

Zhurnal-kontroliu1.docx.jpg

Примірну форму журналу адміністративно-громадськоо контролю за станом охорони праці наводимо нижче.

За загальним правилом адміністративно-громадський контроль складається з трьох ступенів. Водночас керівник підприємства може розробляти власну схему адміністративно-громадського контролю.

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді