Опрацювання і затвердження нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві

Законодавче регулювання питання роботи з нормативними актами з охорони праці, які діють на підприємстві, та покрокова інструкція їх опрацювання та затвердження

Загальні положення та нормативна база

Відповідно до п.п 8 п.2 ст. 13 ЗУ «Про охорону праці» роботодавець, з метою створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці (далі – НПАОП), а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, зобов’язаний забезпечити на підприємстві будь-якої форми власності функціонування системи управління охороною праці (далі – СУОП).

Для цього роботодавець розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників:

  • на території підприємства;
  • у виробничих приміщеннях;
  • на будівельних майданчиках;
  • робочих місцях відповідно до НПАОП.

Роботодавець також забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, спрямовані на побудову чіткої СУОП та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці. Завдяки ним встановлюються внутрішні правила виконання робіт і поведінки працівників:

  • на території підприємства;
  • у виробничих приміщеннях;
  • на будівельних майданчиках;
  • робочих місцях відповідно до НПАОП.

Безперечно, нормативні документи, що діють на підприємстві, повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам НПАОП.

Покрокова інструкція опрацювання та затвердження нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві

Крок 1. Підписання роботодавцем наказу (розпорядження), яким визначаються конкретні строки, виконавців та керівника розробки.

Крок 2. Посадова особа, яка призначена керівником розробки проекту нормативного акта з охорони праці, що діє на підприємстві, готує за участю відповідних спеціалістів пропозиції щодо організації та етапів роботи над проектом, складає план опрацювання такого нормативного акта, який затверджується роботодавцем.

Крок 3. Якщо при опрацюванні проекту нормативного акта з охорони праці, що діє на підприємстві, виникає необхідність перегляду, зміни або скасування чинних взаємозв'язаних з ним нормативних актів з охорони праці, то керівник розробки одночасно з опрацюванням проекту забезпечує підготовку обґрунтованої пропозиції щодо перегляду, зміни або скасування чинних нормативних актів з охорони праці підприємства.

Проект нормативного акта підприємства з охорони праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і керівником (фахівцем) з правових питань. У разі необхідності він узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

На підприємствах з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом (розпорядженням) роботодавця покладено виконання функцій цієї служби.

Крок 4. Затвердження і скасування нормативних актів з охорони праці підприємства здійснюється наказом (розпорядженням) роботодавця (за винятком актів, які відносяться до компетенції трудового колективу і підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції).

Контроль за відповідністю нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, вимогам чинного законодавства

Роботодавець зобов’язаний систематично контролювати відповідність нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, вимогам чинного законодавства та забезпечувати їх періодичний перегляд, своєчасне внесення змін або опрацювання і затвердження нового нормативного акта з охорони праці підприємства у зв'язку із змінами в організації виробництва, впровадженням нової техніки і технології, переглядом НПАОП тощо.

Строк перегляду нормативного акта з охорони праці, що встановлюється роботодавцем, не може перевищувати строку перегляду НПАОП, на підставі якого він опрацьовується.

Важливо!

У випадку виявлення органами державного нагляду за охороною праці невідповідності нормативного акта з охорони праці підприємства вимогам законодавства про охорону праці, він підлягає достроковому перегляду (або скасуванню).

Реєстрація та облік нормативних актів з охорони праці здійснюються в порядку, який встановлюється роботодавцем, якщо інше не передбачено законодавством.

За матеріалами Управління Держпраці у Миколаївській області

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді