Безпечне проведення вогневих робіт

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Дізнайтеся про основні вимоги охорони праці та пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт. Перевірте правильність підготовки до виконання вогневих робіт за чеклістом.

 

 

Проведення вогневих робіт

Під вогневими роботами розуміють виробничі операції, пов’язані з використанням відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням деталей, устаткування, будівельних і технологічних конструкцій до температур, що здатні викликати займання горючих речовин, матеріалів, парів легкозаймистих рідин.

Хто може бути виконавцями вогневих робіт

До вогневих робіт належать:

 • газозварювання;
 • електрозварювання;
 • різання металів із застосуванням рідкого палива;
 • паяльні роботи;
 • варіння бітуму, смоли;
 • інші способи використання відкритого вогню.

Найбільш небезпечними процесами є зварювання та різання металів.

Нормативне регулювання вогневих робіт забезпечується передусім Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, та Інструкцією з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 255 та іншими актами законодавства.

Підготовка до виконання вогневих робіт

На кожному підприємстві потрібно розробити перелік виробництв, цехів, відділень, дільниць, на яких вогневі роботи мають проводитись відповідно до вимог законодавства та інструкцій, що розробляються безпосередньо на підприємствах.

Перелік таких об’єктів узгоджується зі службами охорони праці і пожежної безпеки та затверджується наказом.

Безпечне проведення вогневих робіт  Дізнайтеся, чи потрібна окрема нумерація наказів з охорони праці

Місця здійснення вогневих робіт можуть бути:

 • постійними — організовуються у спеціально обладнаних для цієї мети цехах, майстернях чи на відкритих майданчиках;
 • тимчасовими — проводяться безпосередньо в будинках, які зводяться або експлуатуються, спорудах та на території об’єктів при проведенні монтажних робіт тощо.

Постійні місця проведення вогневих робіт визначаються наказами, розпорядженнями власника підприємства.

У випадку проведення вогневих робіт на тимчасових місцях керівник підприємства чи структурного підрозділу зобов’язаний оформити наряд-допуск

За потреби ліквідувати/локалізувати аварію на території підприємства, яка виникла внаслідок воєнних/бойових дій, роботи з ліквідації аварії можна виконувати без наряду-допуску — тільки до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування обладнання.

При цьому порядок взаємодії та дій персоналу під час ліквідації аварії регламентується оперативною частиною Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій підприємства.

Перед початком вогневих робіт обов’язково проводяться підготовчі роботи, пов’язані з підготовкою людей, обладнання, комунікацій, конструкцій тощо.

Роботи здійснюються експлуатаційним персоналом під керівництвом спеціально призначеної наказом по підприємству відповідальної особи.

До початку роботи необхідно переконатись у такому:

 • місце проведення вогневих робіт очищене від горючих речовин та матеріалів у радіусі, вказаному у таблиці:

Висота точки зварювання над рівнем підлоги чи прилеглої території, м

0-2

2

3

4

6

8

10

Понад 10

Мінімальний радіус зони, м

5

8

9

10

11

12

13

14

 • розміщені в межах указаних радіусів будівельні конструкції, настили підлог, оздоблення з горючих матеріалів, а також горючі частини обладнання та ізоляція захищені від потрапляння на них іскор металевими екранами, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу чи в інші способи і в разі необхідності змочені водою;
 • місце проведення вогневих робіт забезпечене необхідними первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою, відром з водою);
 • приміщення, в яких можливе скупчення парів легкозаймистих речовин та горючих газів, добре провентильовані;
 • суміжні приміщення, устаткування, монтажні отвори та перекриття закриті протипожежними матеріалами, а двері приміщення щільно зачинені;
 • технологічне обладнання, на якому передбачається проведення вогневих робіт, приведено у вибухопожежобезпечний стан.

Вимоги охорони праці при проведенні вогневих робіт

Вогневі роботи дозволяється починати тільки після виконання підготовчих робіт та за відсутності вибухопожежонебезпечних речовин у повітряному середовищі.

Перш за все потрібно призначити відповідальну особу з числа спеціалістів об’єкта, яка знає правила безпечного ведення вогневих робіт, пройшла спеціальне навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Чотири запитання про інструктажі під час воєнного стану

При проведенні вогневих робіт необхідно дотримуватись таких вимог:

 • у вибухопожежонебезпечних місцях має бути встановлений контроль за станом повітряного середовища шляхом проведення експрес-аналізів із застосуванням газоаналізаторів;
 • зварювальна апаратура під час перерв у роботі, а також у кінці робочої зміни повинна відключатися від електромережі, шланги від’єднуватися і звільнятися від горючих рідин та газів, а у паяльних лампах повинен бути знижений тиск;
 • вся апаратура й устаткування після закінчення робіт мають бути прибрані в спеціально відведені приміщення;
 • запасні балони з киснем та горючим газом повинні бути обгороджені щитами з негорючих матеріалів або зберігатися у спеціальних прибудовах до майстерні;
 • вогневі роботи проводяться на відстані не ближче 15 м від відчинених отворів фарбувальних та сушильних камер, а місце зварювання обгороджується захисним екраном.

Не дозволяється проведення вогневих робіт під час організації і проведення масових заходів (концерти, змагання, вечірки, святкові зібрання, інші подібні заходи), а також у приміщеннях навчальних закладів, підприємств торгівлі та харчування за наявності в них людей.

Заборонено:

 • приступати до роботи при несправній апаратурі;
 • проводити вогневі роботи у вибухопожежонебезпечних приміщеннях;
 • допускати до вогневих робіт осіб, які не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому порядку навчання;
 • проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів;
 • виконувати вогневі роботи, користуючись одягом та рукавицями зі слідами олій та жирів, бензину, гасу;
 • зберігати у зварювальних кабінах одяг, горючі речовини та інші матеріали;
 • допускати доторкання електричних проводів до балонів зі стисненими, зрідженими й розчиненими газами;
 • виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою;
 • проводити вогневі роботи на елементах будинків, виготовлених із металевих конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами.

Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов’язаний оглянути місце їх проведення, за наявності горючих конструкцій полити їх водою та усунути можливі причини виникнення пожежі.

Крім того, посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку місць, де проводилися вогневі роботи, повинна забезпечити їх перевірку упродовж двох годин після закінчення робіт.

Про приведення місця вогневих робіт у пожежобезпечний стан виконавець та відповідальна за пожежну безпеку посадова особа зобов’язані зробити відповідні позначки у наряді-допуску.

Проведення газозварювальних робіт та робіт із різання металу

Під час проведення газозварювальних робіт та різання металів необхідно дотримуватися таких вимог:

 • ацетиленові генератори необхідно обгороджувати й розміщувати на відстані не ближче 10 м від місць проведення зварювальних робіт, а також від відкритого вогню, нагрітих предметів, місць забору повітря компресорами, вентиляторами та на відстані не менше 5 м від балонів з киснем та горючими газами;
 • у місцях установлення ацетиленових генераторів слід вивішувати таблички (плакати) з написами: «Стороннім вхід заборонений: вогненебезпечно», «Не проходити з вогнем»;
 • після закінчення робіт карбід кальцію в генераторі повинен бути використаний повністю. Залишковий вапняковий мул слід вивантажити у пристосовану для цієї мети тару та злити в мулову яму або спеціальний бункер;
 • відкриті мулові ями повинні бути обгороджені бильцями, а закриті — мати негорючі перекриття і мати обладнану витяжну вентиляцію та люки для видалення мулу;
 • закріплення газопідвідних шлангів на приєднувальних ніпелях апаратури, пальників, різаків та редукторів повинно бути надійним;
 • розкриті барабани з карбідом кальцію повинні бути захищені від води та вологи герметичними кришками;
 • відстань від пальників (по горизонталі) до перепускних рампових (групових) установок має бути не менше 10 м, а до окремих балонів з киснем та горючими газами — не менше 5 м;
 • до місця зварювальних робіт балони з газами доставляються на спеціальних візках, ношах (аналогічно транспортуються і порожні балони).

Під час проведення робіт заборонено:

 • курити, використовувати відкритий вогонь та застосовувати інструменти, які під час роботи утворюють іскри у місцях зберігання й розкриття барабанів з карбідом кальцію, а також в радіусі менше 10 м від місць зберігання мулу;
 • відігрівати замерзлі ацетиленові генератори, трубопроводи, вентилі, редуктори та інші деталі відкритим вогнем або розпеченими предметами;
 • допускати торкання кисневих балонів, редукторів та іншого зварювального обладнання з різними маслами, а також з промасленим одягом та шматтям;
 • працювати від одного водяного затвору двом і більше зварювальникам;
 • завантажувати карбід кальцію в мокрі завантажувальні корзини або за наявності води у газозбірнику чи завищеної грануляції або вштовхувати карбід в лійку апарата за допомогою залізних предметів, а також працювати на карбідному пилові;
 • здійснювати продування шланга для горючих газів киснем та кисневого шланга — горючими газами, а також робити взаємну заміну шлангів під час роботи;
 • користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30 м, а під час виконання монтажних робіт — 40 м;
 • перекручувати, заломлювати чи затискати газопідвідні шланги;
 • переносити генератор за наявності в газозбірнику ацетилену;
 • форсувати роботу ацетиленових генераторів шляхом навмисного збільшення тиску газу в них або збільшення одноразового завантаження карбіду кальцію.

Проведення електрозварювальних робіт

Під час проведення електрозварювальних робіт необхідно дотримуватися таких вимог:

 • установка для ручного зварювання повинна бути забезпечена вимикачем для підключення джерела зварювального струму до мережі, а також покажчиком величини зварювального струму та надійним запобіжником;
 • проводи, підключені до зварювальних апаратів, розподільних щитів та іншого обладнання, а також до місць зварювальних робіт, мають бути міцними, надійно ізольовані та в необхідних місцях захищені від дії високої температури, механічних пошкоджень і хімічних впливів;
 • кабелі електрозварювальних машин повинні розміщуватися від трубопроводів кисню на відстані не менше 0,5 м, а від трубопроводу ацетилену та інших горючих газів — не менше 1 м;
 • у разі проведення робіт у вибухопожежонебезпечних приміщеннях слід пам’ятати, що зворотним проводом від зварюваного виробу до джерела струму може бути лише ізольований провід, який за якістю ізоляції не повинен поступатися провідникові, приєднуваному до електродотримача;
 • конструкція електродотримача повинна забезпечувати його надійне затискання та швидку заміну електродів, а також виключати можливість короткого замикання через його корпус;
 • електроди, які застосовуються під час зварювання, мають бути заводського виготовлення і відповідати номінальній величині зварювального струму;
 • у разі заміни електродів їх залишки слід класти у спеціальний металевий ящик;
 • температура нагрівання окремих частин зварювального агрегата не повинна перевищувати 75 °С;
 • технічне обслуговування та планово-попереджувальний ремонт зварювального устаткування мають проводитися фахівцями відповідно до графіка.

Після закінчення роботи слід проводити чищення зварювальних агрегатів.

Робота на відкритих територіях узимку: як убезпечити працівників

Проведення паяльних робіт

Під час проведення паяльних робіт необхідно дотримуватися таких вимог:

 • у разі використання паяльних ламп робоче місце повинно бути очищене від горючих матеріалів, а конструкції з горючих матеріалів, які містяться на відстані менше 5 м, мають бути захищені негорючими екранами або змочені водою;
 • паяльні лампи необхідно утримувати справними, не рідше одного разу на місяць перевіряти їх на міцність та герметичність, а також не рідше одного разу на рік проводити контрольні випробування ламп тиском;
 • кожна лампа повинна мати паспорт із зазначенням результатів заводського гідравлічного випробування та допустимого робочого тиску. Запобіжні клапани мають бути відрегульовані на заданий тиск;
 • заправляти паяльні лампи пальним і розпалювати їх слід у спеціально відведених для цієї мети місцях;
 • для запобігання викидам полум’я пальне, яким заправляють лампи, повинно бути очищене від сторонніх домішок та води.

Для уникнення вибуху забороняється:

 • застосовувати як пальне для ламп, що працюють на гасі, бензин чи суміш бензину з гасом;
 • підвищувати тиск у резервуарі лампи під час накачування повітря понад допустимий робочий тиск, вказаний у паспорті;
 • заповнювати лампу пальним більше ніж на 3/4 об’єму її резервуара;
 • відкручувати повітряний гвинт та наливну пробку, якщо лампа горить або ще не охолола;
 • ремонтувати лампу, а також виливати з неї чи заправляти її пальним поблизу відкритого вогню чи під час куріння.

Безпечне проведення вогневих робіт  Курити на підприємстві — можна чи зась?

Чек-лист безпечного виконання вогневих робіт

Держпраці України рекомендує роботодавцям застосовувати таку форму контролю, як чек-листи.

Чек-лист — це сформований список завдань, які необхідно у потрібній послідовності виконати або перевірити, складений у вигляді максимально простих, точних і лаконічних, але чітких дій.

Чек-лист дає змогу контролювати виконання усіх передбачених заходів безпеки та мінімізувати вплив професійних ризиків на працівників під час виконання робіт. Також він допомагає оцінити обсяг виконаної роботи та побачити, що саме ще залишилося зробити, упорядкувати і збалансувати робочий час та зменшити ймовірність появи помилок.

 Вогневі роботи (електро-і газозварювання, різання металу)

 

 

№ п/п

 

Список питань, що перевіряються

Позначка про відповідність

 

 

Так

Ні

Н/П

 

 

 1. Організація безпечного виконання робіт на робочому місці

 

 

1.1

Зона виконання робіт огороджена.

 

 

 

 

 

1.2.

Знаки безпеки встановлено

 

 

 

 

 

1.3.

Безпечний доступ до робочих місць забезпечено

 

 

 

 

 

1.4.

Шляхи евакуації є вільними

 

 

 

 

 

1.5.

План виконання робіт у наявності і відповідає виконуваній роботі

 

 

 

 

 

1.6.

Наряд-допуск у наявності, що відповідає виконуваній роботі, підписаний відповідальними особами

 

 

 

 

 

1.7.

Наглядач призначений

 

 

 

 

 

1.8.

Склад бригади відповідає вказаному в наряд-допуску

 

 

 

 

 

1.9.

Освітленість робочого місця для безпечного виконання робіт є достатньою

 

 

 

 

 

 1. Безпечна експлуатація обладнання

 

 

2.1.

 

Обладнання для вогневих робіт розміщено не менше 5 м від джерел тепла, трубопроводів з горючими речовинами та балонами з киснем або іншими газами

 

 

 

 

 

 

2.2.

Балони закріплені

 

 

 

2.3.

Манометри повірені

 

 

 

2.4.

На манометрах вказано граничне значення дозволеного тиску (червона риска на шкалі або стрілка на корпусі)

 

 

 

2.5.

Пошкодження обладнання, що працює під тиском, відсутні: — контрольно-вимірювальних приладів; — запірної арматури; — запобіжних пристроїв; — корпусів судин, різаків; — шлангів; — візки для транспортування балонів

 

 

 

2.6.

Запобіжні пристрої справні та відрегульовані на робочий тиск

 

 

 

2.7.

Газові шланги мають кольорове маркування

 

 

 

2.8.

Довжина газових шлангів не перевищує 30 м.

 

 

 

2.9.

Інформація про проведення періодичних випробувань є:

 електроінструменту;

обладнання, що працює під тиском.

 

 

 

2.10.

Пошкодження електрозварювального обладнання відсутні:

корпус трансформатора;

тримач електрода;

 електрокабелі;

обмежувач холостого ходу

 

 

 

2.11.

Ізоляція у справному стані

 

 

 

2.12.

Вимоги до оформлення дозвільних документів під час спільного виконання кількох небезпечних видів робіт враховано

 

 

 

2.13.

Графік аналізу повітряного середовища дотримується

 

 

 

2.14.

Газоаналізатор повірений та відкалібрований на зазначені типи газів

 

 

 

 1. Особиста безпека

3.1.

Індивідуальні засоби захисту у наявності

 

 

 

3.2.

Спеціальні засоби захисту від особливо небезпечних та отруйних речовин, що виділяються під час проведення вогневих робіт, визначені та є в наявності

 

 

 

3.3.

Спецодяг з вогнестійкою обробкою

 

 

 

3.4.           

Світлофільтри відповідають виконуваній роботі

 

 

 

3.5.           

Працівники навчені і мають посвідчення

 

 

 

3.6.           

Під час виконання робіт на висоті – строп запобіжного поясу виготовлений із негорючого матеріалу

 

 

 

3.7.           

Цільовий інструктаж проведено, підписи у наряді-допуску є

 

 

 

3.8.           

Саморобний інструмент відсутній

 

 

 

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді