Електрозварювальні роботи на тимчасових робочих місцях

Частою причиною нещасних випадків під час експлуатації електрозварювального обладнання на тимчасових (нестаціонарних) робочих місцях є нехтування вимогами безпеки. Про те, як організувати електрозварювальні роботи на тимчасових робочих місцях без порушень законодавства, — далі у статті.

Електрозварювальні роботи належать до вогневих робіт і робіт з підвищеною небезпекою, а електрозварювальне обладнання належить до засобів виробництва підвищеної небезпеки (вогневих робіт), що обумовлює підвищений ризик насамперед через ураження електричним струмом.

Як безпечно виконувати електрозварювальні роботи, регламентує низка нормативних документів.

Перш ніж організувати електрозварювальні роботи, ознайомтеся з правовою базою

Як організувати електрозварювальні роботи та яким спецодягом забезпечити електрозварювальника

Керівник суб’єкта господарювання повинен визначити особу, відповідальну за безпечну експлуатацію електрозварювального обладнання, до обов’язків якої також має входити організація перевірки технічного стану (технічного випробування) електрозварювального обладнання з нормативною періодичністю.

На об’єктах будівництва необхідно вести Журнал зварювальних робіт за формою додатка Б до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». За результатами зварювальних робіт збірних залізобетонних конструкцій слід складати акти на закриття прихованих робіт (дод. В до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»).

Дозвільні документи

Суб’єкт господарювання повинен подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання зварювальних робіт. Підстава — пункт 19 групи Б додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (у редакції постанови КМУ від 03.02.2021 № 77).

Керівник підприємства чи структурного підрозділу, де працівники проводять вогневі роботи на тимчасових місцях (крім будівельних майданчиків та приватних домоволодінь), зобов’язаний оформити наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт, форма якого наведена у додатку до Правил № 1417. За наявності на підприємстві відомчої пожежної охорони або державної пожежної охорони, яка обслуговує підприємство на договірних засадах, напередодні виконання робіт узгодьте з ними наряди-допуски на виконання тимчасових вогневих робіт з установленням відповідного контролю (п. 1 розд. VII Правил № 1417).

Вимоги до виробничого персоналу

Електрозварювальні роботи може виконувати особа за професією «Електрозварник ручного зварювання» (код 7212 за ДК 003:2010 «Класифікатор професій»), яка досягла 18 років, пройшла медичний огляд, спеціальне навчання з технології, правил безпеки електрозварювальних робіт і пожежно-технічного мінімуму, інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки, а також має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ніж ІІ (п .6.7.48 ПБЕЕС).

Зварювальний апарат, що не має штепсельної вилки, до мережі електроживлення має приєднувати електротехнічний персонал — особа з кваліфікаційною групою з електробезпеки не нижче ніж ІІІ. Ремонт електротехнічної частини електрозварювального обладнання також повинен здійснювати електротехнічний персонал (пп. 6.7.48 ПБЕЕС).

Усувати несправності в зварювальній машині, дозволяється тільки при відімкненому живленні установки і тільки працівникам, які обслуговують цю установку і мають групу з електробезпеки відповідно до ПБЕЕС (п. 4.13 розд. ІV Правил № 1425; НПАОП 28.52-1.31-13).

Атестацію зварників на право виконання зварювальних робіт під час виготовлення, монтажу та ремонту підіймальних споруд, котлів і посудин, що працюють під тиском, проводьте відповідно до вимог Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19.04.1996 № 61 (пп. 6.7.49 ПБЕЕС).

Кваліфікаційні вимоги електрозварника ручного зварювання у будівельній галузі визначає Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» ДКХП. Наприклад, електрозварник ручного зварювання 6-го розряду виконує зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, конструкцій, деталей, трубопроводів, апаратів у всіх просторових положеннях зварного шва під час виконання робіт на висоті та у діючих цехах без зупинки виробництва; забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, зварювальних машин різних типів та інструментів згідно із заданим технологічним режимом зварювання; здійснює контроль за дотриманням правил щодо виконання зварювальних робіт.

Засоби індивідуального захисту

Електрозварника забезпечують нормативними засобами індивідуального захисту: брезентовими костюмом і захисними рукавицями, взуттям із закритим верхом. Спецодяг вибирають залежно від методів зварювання та умов праці відповідно до ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004 «Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний для захисту від підвищених температур теплового випромінювання, конвективної теплоти. Загальні технічні вимоги» або ДСТУ EN ISO 11611:2016 «Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів». Під час проведення зварювальних робіт брезентовий костюм має бути заправленим зверху.

Забезпечте електрозварника:

 • щитком-маскою зі світлофільтром для захисту обличчя від бризок розплавленого металу та від інфрачервоного та ультрафіолетового опромінення;
 • електродотримачем заводського виготовлення;
 • захисними окулярами;
 • захисною каскою — у разі виконання робіт у приміщеннях з низькою стелею;
 • азбестовими та брезентовими нарукавниками — для захисту від розплавленого металу під час зварювання стелі;
 • підставками (трапи-лежаки) з вогнетривких матеріалів — для захисту від дії вологої холодної підлоги або металоконструкції під час зварювання безпосередньо на підлозі.

Електрозварника, який виконує роботи на висоті, забезпечте спеціальною сумкою для зберігання електродів і металевим ящиком для збирання недогарків (п. 1.7 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00-1.15-08); п. 1.3 розд. VIІ Правил № 1417). Довжина недогарка зварювального електрода обмежується довжиною 50 мм (розд. 7 ДСТУ EN 60974-11:2018).

Вимоги до електрозварювального обладнання

Обладнання для контактного зварювання — усе обладнання, пов’язане з виконанням процесів контактного зварювання, що складається, наприклад, із джерела живлення, електродів і підключеної апаратури керування. Обладнання може бути окремим блоком або частиною складної машини. Джерелами зварного струму можуть бути трансформатори, генератори та випрямлячі.

На електрозварювальний апарат має бути паспорт встановленої форми та інструкція з експлуатації. На корпусі електрозварювального апарата, крім типу апарата, мають бути чітко зазначені:

 • інвентарний номер (реєстраційний заводський номер);
 • дата наступного вимірювання опору ізоляції;
 • цехова або дільнична належність.

Електрозварник має право працювати лише на зварювальному апараті, закріпленому за ним, про що слід зробити запис у Журналі обліку перевірки та випробувань електроінструменту та допоміжного обладнання до нього.

Не передавайте зварювальне обладнання стороннім особам і не використовуйте несправне обладнання. Незакріплені за електрозварником джерела струму для дугового зварювання зберігайте у замкнених на замок приміщеннях (п. 1.17 розд. VIII ПТЕЕС).

Розташовуйте захисні пристрої так, щоб не обмежувати технологічних можливостей електрозварювального обладнання під час його експлуатації. Захистіть електрозварювальне обладнання, що експлуатується просто неба, від можливої дії атмосферних опадів (дощу або снігу), наприклад — улаштуйте навісу.

mquestion04.png Як діяти, якщо працівника вразило електричним струмом

Вимоги до тимчасових робочих місць

Зварювання дрібних і малогабаритних (масою до 15 кг) виробів проводьте на зварювальному столику (п . 1.11 розд. V НПАОП 0.00-1.71-13).

На робочому місці під ногами працівника має бути розташований килим гумовий діелектричний (п. 4.15 гл. 4 розд. ІV Правил № 1425).

Після завершення зварювальних робіт перевірте місце, де їх проводили, на відсутність ознак горіння сміття, шлаку, зварюваних деталей.

Коли проводите електрозварювальні роботи в приміщеннях підвищеної небезпеки, передбачте додаткові заходи щодо безпечного проведення цих робіт.

Освітлення

Місце проведення зварювальних робіт має бути достатньо освітленим. Для зварювальних ділянок загальнопромислового призначення нормована освітленість при загальному освітленні на горизонтальній робочій поверхні, розташованій на висоті 0,8 м від рівня підлоги, становить 200 Лк, показник осліплювальності — не більше ніж 40 Лк. Зварювальні роботи належать до розряду зорової роботи ІVв (середньої точності) (п. 13 табл. Д2 додатка Д до ДБН В.2.5-28:2018 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення»).

Вентиляція

Під час зварювальних робіт у приміщеннях (закритих спорудах) робоче місце забезпечте припливно-витяжною вентиляцією. Відповідно до пункту 2.1 розділу ІІІ Правил № 1425 ручне дугове зварювання здійснюйте на стаціонарних постах, обладнаних пристроями місцевої витяжної вентиляції.

Огородження

Місця виконання електрозварювальних робіт з відкритою дугою у виробничих приміщеннях відгородіть від інших робочих місць і проходів негорючими захисними екранами (ширмами, щитами) суцільними або сітчастими з розміром чарунок не більше ніж 1×1 мм заввишки понад 1,8 м (пп. 8.4.4 Правил № 272, п. 1.1 розд. VII Правил № 1417).

Під час зварювання на відкритому повітрі (у разі одночасної роботи декількох працівників поблизу один одного і на ділянках інтенсивного руху людей) захисні екрани встановіть на відстані не менше ніж 2 м (п. 4.7 розд. IV Правил № 1425).

Нормативні відстані

Дотримуйтеся таких нормативних відстаней:

 • відстань від зварювального апарата до стіни, між зварювальними проводами, гарячими трубопроводами та балонами з киснем — не менше 0,5 м;
 • відстань від зварювального апарата до балонів та трубопроводів з горючими газами — не менше 1 м;
 • відстань між зварювальним та ацетиленовим апаратами — не менше 3 м.
 • Підстава — підпункт 6.7.69 ПБЕЕС; пункт 2.2 глави 2 розділу V НПАОП 0.00-1.71-13.

Відстань від місця проведення зварювальних робіт до місця установки (складування) вогненебезпечних та вибухонебезпечних матеріалів, балонів та газогенераторів має бути не менше ніж 10 м. Не захаращуйте проходи зварювальними апаратами, ширина проходів до них має бути не менше ніж 0,8 м.

Не можна проводити зварювальні роботи на відстані ближче ніж 20 м від наповнених резервуарів (ч. 25 п. 9.2 гл. 9 Правил № 1417), на відстані ближче ніж 15 м від відчинених отворів фарбувальних і сушильних камер (п. 1.1 гл. 1 розд. VII Правил № 1417). Зварювальний апарат не можна розташовувати на відстані ближче ніж 50 м від діючих резервуарів (ч. 10 п. 9.2 гл. 9 Правил № 1417). Місця проведення зварювальних робіт очистіть від горючих матеріалів або створіть захист конструкцій із горючих матеріалів, а також забезпечують засобами первинного пожежогасіння (п. 1.1 гл. 1 розд. VII Правил № 1417).

Яких вимог безпеки дотримуватися під час електрозварювальних робіт на тимчасових робочих місцях

Під час різання деталей, ферм, балок, станин, металевого брухту вживайте заходів, щоб запобігти травмуванню внаслідок падіння відрізаної частини. Будь-які частини електрообладнання зварюйте після того, як їх знеструмили та вжили заходів, щоб не допустити їх увімкнення під час зварювання. Для цього можна вивісити попереджувальну табличку. Під час зварювання поблизу струмовідних пристроїв робочу зону також відгородіть негорючим захисним щитом.

Під час ремонту каністр з-під паливно-мастильних матеріалів проводьте зварювання тільки після попереднього оброблення їх 15—20%-вим розчином каустичної соди або продування сухою парою.

Поверхні зварювальних деталей (виробів), які покриті антикорозійними ґрунтами, підлягають обов’язковому попередньому зачищенню від ґрунту по ширині не менше ніж 100 мм від місця зварювання (п. 13.9 розд. IІІ Правил № 1425).

Не виконуйте електрозварювальні роботи з приставних драбин, оскільки ці роботи потребують упору в конструктивні елементи будівлі або споруди (п. 7.22 гл. 7 розд. IV НПАОП 0.00-1.71-13). Зварювальні роботи на висоті виконуйте лише з інвентарних засобів підмощування (риштувань, помосту, будівельної колиски) після вжиття заходів щодо унеможливлення загоряння горючих (наприклад, дерев’яних) елементів конструкцій та попадання бризок розплавленого матеріалу на працівників, які виконують роботу, або людей, що проходять під місцем проведення робіт, а також на спалимі конструкції (п. 1.12 гл. 1 розд. V НПАОП 0.00-1.71-13).

Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів у вказаному радіусі:

Висота точки зварювання над рівнем підлоги чи прилеглої території, м

0–2

2

3

4

6

8

10

понад 10

Мінімальний радіус зони, м

5

8

9

10

11

12

13

14

Підстава — пункт 1.1 глави 1 розділу VII Правил № 1417.

Електробезпека при електрозварювальних роботах

Приєднання електрозварювального апарата до мережі електроживлення

Зварювальний апарат приєднуйте до мережі електроживлення відповідно до інструкції з його експлуатації. Для приєднання використовуйте гнучкий шланговий кабель з мідними жилами, який не поширює горіння, з ізоляцією і в оболонці (шланзі) з гуми або пластмаси, які не розповсюджують горіння. Електрозварювальне обладнання вмикайте лише за допомогою комутаційного (пускового) пристрою у захисному виконанні (ДСТУ IEC 60245-6:2005, пп. 6.7.113 НПАОП 45.2-1.02-90). Для живлення трифазного електрозварювального апарата використовуйте чотирижильний кабель, а двофазного — трижильний кабель (п. 2.11 гл. 2 розд. V НПАОП 0.00-1.71-13).

Експлуатація кабелю живлення електрозварювального апарата

Забезпечте захист кабелю живлення від випадкових пошкоджень, не допускайте перекручування та неізольованих скруток на ньому. На робочих місцях кабель електроживлення зварювального обладнання влаштовуйте (підвішуйте) від рівня землі (підлоги, настилу) на висоті не менше ніж 2,5 м, проходах — 3,5 м, проїздах — 6 м (п. 2.10 ДСТУ Б А.3.2-13:2011 «ССБП. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги»).

Мінімальна довжина вхідного кабелю, яка вимірюється від вихідної точки корпусу електрозварювального апарата, має бути 2 м (п. 10.8с ДСТУ IEC 60974-1:2014). Довжина первинного електричного ланцюга між пунктом живлення та зварювальним апаратом не має перевищувати 10 м (п. 1.10 розд. VIII ПТЕЕС, п. 2.14 гл. 2 розд. V НПАОП 0.00-1.71-13), а від зварювального апарата до електродотримача — згідно з паспортом зварювального апарата.

Існує вимога, що довжина кабелю на боці вищої напруги переносного понижувального трансформатора зі штепсельною вилкою для приєднання до електричної мережі має бути не більше ніж 2 м (п. 1.18 гл. І розд. ІІІ НПАОП 0.00-1.71-13). Доцільність обмеження довжини цього кабелю електроживлення полягає у тому, щоб звести до мінімуму вірогідність його улаштування у місці проходу, а також дотримуватися вимоги переміщувати зварювальний апарат разом з розподільним електрощитом, до якого він приєднаний. Зварювальний апарат переміщуйте після його вимкнення пусковим пристроєм.

Під час прокладання або переміщення зварювальних проводів вживайте заходів, щоб запобігти ушкодженню їх ізоляції та зіткненню з водою, маслом, сталевими канатами і гарячими трубопроводами (п. 14.8 розд. ІІІ Правил № 1425).

Електродотримачі

Електродотримач має бути інвентарним, забезпечувати надійне затискання і швидку заміну електродів, виключати можливість короткого замикання його корпусу на зварювану деталь під час тимчасових перерв у роботі або у разі його випадкового падіння на металеві предмети.

Для зварювання постійним струмом допускається застосовувати електродотримачі, у яких тільки рукоятка має електричну ізоляцію, при цьому на електродотримачі має бути попереджувальний надпис «Застосовувати лише для постійного струму!».

Не застосовуйте під час робіт зі зварювання матеріали, які не відповідають технічним умовам на них і не пройшли санітарно-гігієнічну експертизу відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ від 09.10.2000 № 247 (п. 13.8 розділу ІІІ Правил № 1425).

Заземлення електрозварювального апарата

Електрозварювальний апарат на весь період його роботи заземлюйте мідним проводом перерізом не менше ніж 6 мм2 або сталевим прутиком (смужкою) перерізом не менше ніж 12 мм2. Крім заземлення корпусів та інших металевих неструмопровідних частин електрозварювального обладнання, заземліть затискач вторинного кола джерела зварювального струму, який з’єднується провідником (зворотний провід) з виробом (пп. 8.3.17 Правил № 272, п. 2.10 гл. 2 розд. V НПАОП 0.00-1.71-13). З’єднання зворотного проводу виконуйте за допомогою болтів, струбцин або затискачів. Якщо зварювана деталь не має електричного контакту із заземленим столом, то заземленню підлягає безпосередньо сама деталь.

Пристрій автоматичного відключення напруги холостого ходу

Ефективне значення напруги холостого ходу джерел змінного струму для ручного дугового зварювання за номінальної напруги електричної мережі не має перевищувати 80 В (п. 2.6 гл. 2 розд. V НПАОП 0.00-1.71-13).

Щоб ефективно захиститися від ураження електричним струмом під час електрозварювальних робіт, використовуйте пристрій автоматичного відключення напруги холостого ходу, або обмежник напруги холостого ходу, або пристрій зменшення небезпеки — такий термін використовується у різних ДСТУ IEC. Функціонально обмежувач напруги холостого ходу передбачає зменшення напруги холостого ходу на вихідних затискачах зварювального ланцюга до величини, що не перевищує 12 В, не пізніше ніж через 1 с після розмикання зварювального ланцюга (пп. 6.7.97 НПАОП 45.2-1.02-90).

Якщо незнижена напруга неробочого ходу знаходиться у межах допустимих номінальних напруг неробочого ходу, пристрій зменшення небезпеки має спрацювати протягом 2 с. Якщо значення напруги перевищується, то пристрій зменшення небезпеки має спрацювати протягом 0,3 с (розд. 13 ДСТУ IEC 60974-1:2014).

Обмежувач, виконаний у вигляді приставки до зварювального трансформатора, має бути заземлений окремим проводом і мати світлову сигналізацію про наявність небезпечної напруги на виході джерела живлення. Якщо обмежувач напруги холостого ходу передбачає схема самого джерела зварювального струму, то застосовувати інший обмежник напруги не потрібно (пп. 6.7.97 НПАОП 45.2-1.02-90).

Електрозварювальні трансформатори змінного струму, що використовують в особливо небезпечних умовах, наприклад у замкнених та важкодоступних просторах, забезпечте обмежниками напруги холостого ходу. Обмежники напруги холостого ходу використовуйте також під час робіт поза межами приміщень (п. 14.13 розд. IІІ Правил № 1425). Допускається проводити ручне електрозварювання без обмежувача напруги холостого ходу, наприклад в умовах стаціонарних цехових електрозварювальних постів.

123.png Дізнайтеся, як упровадити ефективний поведінковий аудит безпеки на підприємстві

Як проводити технічне обслуговування електрозварювального обладнання

Строки технічного обслуговування

Технічне обслуговування та ремонт електрозварювальних трансформаторів для дугового зварювання виконуйте у строки:

 • капітальний ремонт — раз на 3 роки,
 • поточний ремонт — раз на 6 місяців,
 • огляд — раз на місяць (п. 1.21 розд. VIII ПТЕЕС).

Технічне обслуговування електрозварювального обладнання проводьте згідно з річним графіком планово-попереджувального ремонту. Цей графік затверджує технічний керівник підприємства та узгоджує особа, відповідальна за електрогосподарство підприємства (відповідальна за технічний стан електроустановок підприємства).

Щодня після закінчення роботи слід очистити зварювальний апарат і його пускову апаратуру. При цьому заборонено проводити будь-які ремонтні роботи на зварювальному обладнанні під напругою.

Вимірювання опору ізоляції електрозварювального обладнання

Опір ізоляції обмоток електрозварювального трансформатора відносно корпусу і між обмотками, а також відносно струмопровідних частин зварювального ланцюга (кабелі, електродотримачі) має бути не менше ніж 0,5 МОм (п. 2.20 гл. 2 розд. V НПАОП 0.00-1.71-13, пп. 6.7.121 НПАОП 45.2-1.02-90). Вимірювання опору ізоляції проводьте після тривалої перерви у роботі, перестановки обладнання, але не рідше ніж раз на 6 місяців (п. 1.22 розд. VIII ПТЕЕС). Після капітального ремонту електрозварювального трансформатора також проводьте перевірку його технічного стану з вимірюванням параметрів опору силових обмоток та перевірки справності кола заземлення (п. 2.21 гл. 2 розд. V НПАОП 0.00-1.71-13).

Значення електричного опору ізоляції вхідного кола, разом з колами керування, приєднаними до нього, має бути не менше ніж 5 МОм, кола керування та незахищених струмопровідних деталей (кабелі, електродотримачі) — 2,5 МОм (пп. 6.1.3, табл. 3 ДСТУ IEC 60974-1:2014). Значення опору ізоляції зварювального трансформатора (після капітального ремонту) між деталями, що перебувають під напругою, має бути:

 • для робочої ізоляції — 2 МОм,
 • для додаткової — 5 МОм,
 • для підсиленої — 7 МОм,
 • в експлуатації — 0,5 МОм.

Підстава — пункт 2 таблиці 48 додатка 2 до ПТЕЕС.

Облік результатів

Результати перевірки технічного стану електрозварювальних трансформаторів реєструйте в Журналі обліку, перевірки та випробувань електроінструменту та допоміжного обладнання до нього. Чинне законодавство скеровує вести журнал за формою додатка 4 до Правил безпеки з інструментом та пристосуваннями, затверджених наказом Мінсоцполітики від 05.06.2001 № 252. Підстава — п. 1.17 розд. VIII ПТЕЕС, пп. 6.7.122 НПАОП 45.2-1.02-90.

Для реєстрації електрозварювальних апаратів та їх періодичних оглядів можна також рекомендувати Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів і агрегатів, не підконтрольних Держтехнагляду, за формою додатка 7 до ОСТ 65.08-83 «Строительство. Документация по безопасности труда. Виды и формы», який раніше містився у Покажчику НПАОП під шифром НПАОП 45.2-7.02-83.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді