Наряд-допуск на виконання вогневих робіт

UA RU
Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
В яких випадках потрібно оформлювати наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт, хто розробляє такий документ? Відповіді на ці питання ви знайдете у статті, а також зможете скачати бланк наряду-допуску на виконання вогневих робіт.

Вогневі роботи, які проводяться на тимчасових місцях, повинні виконуватися з оформленням наряду-допуску на проведення цих робіт, підписаного керівником підрозділу, на якому виконуються вогневі роботи, затвердженого технічним керівником підприємства або його заступником з виробництва.

У воєнний час за потреби ліквідувати/локалізувати аварію на території підприємства, яка виникла внаслідок воєнних/бойових дій, роботи з ліквідації аварії можна виконувати без наряду-допуску — тільки до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування обладнання.

Як запобігти пожежам на об’єктах із нафтопродуктами

Загальна інформація про вогневі роботи

Вогневими роботами вважаються будь-які роботи, під час виконання яких використовується відкритий вогонь, відбувається утворення іскор, а також нагрівання конструкцій, об’єктів, приладів, матеріалів тощо до високих температур, здатних спричинити пожежі.

До таких робіт належать:

 • газо- та електрозварювальні;
 • бензинорізальні;
 • електрорізальні;
 • паяльні роботи тощо;
 • варіння бітуму, смоли;
 • інші способи використання відкритого вогню.

Виконувати пожежонебезпечні роботи рекомендовано в світлий час доби (за винятком форс-мажорів і аварій) і за участю фахівців, які мають спеціальну підготовку й відповідні документи (атестати, довідки, посвідчення), що підтверджують їхню кваліфікацію.

Всі фахівці, пов’язані з проведенням робіт, повинні пройти відповідний цільовий інструктаж. Також їх потрібно забезпечити засобами вогнезахисту та перевіреними інструментами, підготувати робоче місце.

Перед початком вогневих робіт обов’язково проводяться підготовчі роботи, пов’язані з підготовкою людей, обладнання, комунікацій, конструкцій тощо. Роботи здійснюються експлуатаційним персоналом під керівництвом спеціально призначеної наказом по підприємству відповідальної особи.

Оформлення наряду-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт

Наряд-допуск видається керівником структурного підрозділу, де проводяться тимчасові вогневі роботи (склад, цех, лабораторія, майстерня тощо). Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з фахівцем з пожежної безпеки та охорони праці. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.

Особа, яка затверджує наряд-допуск на проведення вогневих робіт, керівник об’єкта, на якому проводяться вогневі роботи (або особа, що його заступає), відповідальні за підготовку та ведення вогневих робіт, виконавці робіт несуть відповідальність за виконання покладених на них обов’язків відповідно до вимог чинного законодавства України.

Правила заповнення бланку наряду-допуску

Заповнений наряд-допуск на виконання вогневих робіт має містити таку інформацію:

 • об’єкт (цех, відділення, дільниця, установка), на якому відбуваються вогневі роботи;
 • місце роботи (цех, апарат, комунікація тощо);
 • зміст роботи;
 • прізвище відповідального за підготовку до проведення вогневих робіт;
 • прізвище відповідального за ведення вогневих робіт;
 • перелік і послідовність підготовчих заходів і заходів безпеки при підготовці до виконання вогневих робіт, під час їх проведення та після закінчення;
 • прізвище начальника об’єкта;
 • склад бригади і позначку про проходження вказаними працівниками інструктажу;
 • результати аналізу повітря.

У кінці документа має стояти підпис особи, яка видала дозвіл на ведення вогневих робіт. Також має бути вказаний часовий проміжок проведення таких робіт. 

 

Наряд-допуск на ведення вогневих робіт узгоджують з представником пожежної охорони та інженером з охорони праці. Отже, на документі мають стояти також їхні підписи.зміст

Центральна частина статичний блок 2