Охорона праці під час польових робіт

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Керівники та працівники сільгосппідприємств повинні дотримуватись правил охорони праці під час польових робіт та експлуатації сільськогосподарської техніки, щоб уникнути аварій та нещасних випадків. Про те, яких організаційно-технічних заходів вжити під час підготовки й проведення сезонних польових робіт, — далі у статті.

 

Пестициди й агрохімікати: як використовувати та яких вимог безпеки дотримувати

Напередодні польових робіт роботодавцям, керівникам сільськогосподарських підприємств, головам фермерських господарств, інженерам із охорони праці необхідно зосередитися на запобіганні виробничого травматизму шляхом посилення профілактичної роботи.

Роботу організовують згідно з Правилами охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затвердженими наказом Мінсоцполітики від 29.08.2018 № 1240, та іншими нормативними актами з охорони праці.

Відповідальні особи повинні визначити види робіт та процеси, які будуть виконувати працівники, та вжити необхідних заходів для запобігання небезпеці. Особливо важливо вжити додаткових заходів безпеки в умовах воєнних дій, щоб створити максимальний рівень захисту для працівників.

Охорона праці під час польових робіт

Щоб запобігти аваріям і нещасним випадкам під час польових робіт та експлуатації сільськогосподарської техніки, керівники сільгосппідприємств і працівники мають дотримуватися правил охорони праці.

Керівникам необхідно забезпечити ефективну роботу служби охорони праці на підприємстві, зокрема розробити організаційно-технічні заходи щодо безпеки праці на період підготовки й проведення сезонних польових робіт.

Відповідальними за організацію охорони праці призначають:

 • загалом по господарству — головного агронома, головного інженера;
 • по відділках, бригаді — керівника відділку, бригадирів тракторних і польових бригад.

На сільськогосподарських машинах та обладнанні можуть працювати лише особи, які досягли 18-річного віку, успішно пройшли навчання та отримали допуск до роботи на таких машинах, а також пройшли попередній медичний огляд та інструктаж з охорони праці на робочому місці та не мають медичних протипоказань.

Перед початком робіт необхідно провести інструктаж із охорони праці з усіма працівниками, зайнятими на виробничих процесах. При цьому враховують:

 • стан культури;
 • погодні умови;
 • стан техніки та транспортних засобів;
 • кількість і кваліфікацію працівників;
 • інформацію про виробничі небезпеки та випадки травмування.

Працівникам потрібно забезпечити раціональне чергування періодів праці та відпочинку протягом робочої зміни. При цьому враховують виробничі умови й характер виконуваної роботи, її важкість і напруженість.

Перед початком робіт проводять комісійне приймання техніки, зокрема на її відповідність вимогам безпеки праці. Заборонено допускти до експлуатації трактори, сільськогосподарські машини й агрегати, що не відповідають вимогам безпеки і не пройшли технічних оглядів.

Ремонт і технічне обслуговування мають відбуватися у спеціально призначених для цього місцях із застосуванням знаряддя, пристроїв та інструментів, передбачених технологіями ремонтних робіт і техобслуговування.

Рухомі, обертові частини машин — карданні, ланцюгові, пасові, зубчасті та інші передачі, які забезпечують безпеку працівників, потрібно огородити захисними кожухами. До початку роботи також перевіряють на герметичність з’єднань трубопроводів усіх систем машин і механізмів.

Відповідальні особи мають перевірити, чи обладнані сівалки та садильні машини підніжками, перилами з боку спини сівача, захисними огорожами на зубчастих і ланцюгових передачах, пристосуваннями для очищення робочих органів і вирівнювання насіння та міндобрив у насіннєвому й туковисівному ящиках.

Посівні агрегати обладнують двосторонньою сигналізацією.

Охорона праці під час польових робіт  Чи може керувати трактором чи комбайном працівник з іншою спеціальністю

Під час роботи посівного агрегата сіячі повинні:

 • стояти тільки на підніжній дошці та триматися за поручні;
 • не сходити з агрегата під час маневрування;
 • не пити воду, не їсти, не курити на робочих місцях;
 • не торкатися незахищеними руками до протруєного насіння;
 • не провертати руками та ногами зупинені диски сошників.

Один працівник не може одночасно обслуговувати дві або більше сівалки під час руху агрегата.

Робочі органи навісних машин і знарядь, які перебувають у піднятому стані, дозволено замінювати, очищати та регулювати лише після вжиття заходів, що запобігають їх самовільному опусканню.

Потрібно скласти маршрути пересування техніки з однієї ділянки виробництва на іншу. Трактори й автомобілі заборонено використовували не за призначенням — має бути постійний контроль за їх пересуванням до місць робіт.

Працівників перевозять до місця роботи й назад тільки на спеціально обладнаних автомобілях. 

Завантажувати агрегати мінеральними добривами потрібно при вимкненому двигуні. Якщо маса однієї упаковки добрив перевищує 10 кг, необхідно забезпечити завантаження мінеральних добрив у машини й агрегати механізованим способом. Готувати, розводити та змішувати рідкі мінеральні добрива дозволено лише за допомогою спеціальної апаратури. Працівники мають при цьому використовувати засоби індивідуального захисту.

Усі місця роботи з пестицидами й мінеральними добривами оснащуються медичними аптечками.

Забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, справним інструментом та інвентарем — обов'язок роботодавця. Працівників, які не використовують ЗІЗ під час робіт підвищеної небезпеки, відсторонюють від роботи.

Механізаторів, які працюють у польових умовах, потрібно забезпечити аптечками, питною водою, гарячим харчуванням. Для працівників, які працюють у полі, обладнуюють спеціальні місця для короткочасного відпочинку та приймання їжі.

Заборонено допускати:

 • до робіт із пестицидами й агрохімікатами осіб, молодших 18 років, а також працівників, які мають медичні протипоказання, вагітних і жінок, що годують;
 • жінок до транспортування, навантаження і розвантаження пестицидів;
 • технічно несправні трактори й сільськогосподарські машини до робіт;
 • працівників до робіт підвищеної небезпеки, якщо вони не пройшли навчання і перевірку знань із охорони праці;
 • перебування працівників на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння;
 • порушень технологічного процесу, вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, машин і механізмів, виробничої та технологічної дисципліни, правил дорожнього руху.

Роботодавець зобов'язаний інформувати працівників про можливі причини й обставини нещасних випадків на виробництві та про їхні наслідки. Своєю чергою, працівники зобов'язані знати та дотримуватися інструкцій із охорони праці.

Причини аварій і нещасних випадків під час польових робіт

Найчастіше до аварій і нещасних випадків у мирний час призводять:

 • невиконання вимог інструкцій із охорони праці;
 • порушення правил дорожнього руху;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, машин і механізмів;
 • перебування на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння;
 • особиста необережність потерпілих;
 • технічна несправність тракторів і сільськогосподарських машин;
 • порушення технологічного процесу, виробничої і технологічної дисципліни;
 • допуск працівників до робіт підвищеної небезпеки без навчання і перевірки знань із охорони праці;
 • відсутність медичних оглядів.

Охорона праці під час польових робіт  Яких правил дотримувати під час сівби зернових і технічних культур

Роботи в умовах воєнних дій

Для зниження ймовірності виникнення аварійних ситуацій на сільськогосподарському виробництві під час проведення весняно-польових робіт у зоні бойових дій, роботодавець повинен вжити заходів безпеки. 

Перед весняно-польовими роботами проводять:

 • перевірку сільськогосподарських угідь і прилеглих ділянок на наявність снарядів, вибухових пристроїв та інших предметів і матеріалів, що можуть загрожувати працівникам, спільно з представниками структурних підрозділів МВС і ДСНС;
 • позапланові інструктажі з охорони праці щодо дій посадових осіб і виробничого персоналу в разі початку бойових дій.

Заборонено виконувати весняно-польові роботи в регіонах, що розташовані безпосередньо в зонах бойових дій і на незначній відстані від них.

Потрібно розробити плани евакуації персоналу перед початком і під час бойових дій та плани ліквідації аварійних ситуацій із мінімальним рівнем загрози життю і здоров’ю працівників.

Важливо постійно слідкувати за технічним станом сільськогосподарської техніки, яку використовують під час весняної посівної кампанії. Для цього належним чином організовують роботу служб технічного контролю, обслуговування та ремонту техніки.

Заборонено використовувати несправну техніку, зокрема без електростартерного запуску двигуна. 

Працівники не повинні виконувати складні та/або довготривалі ремонтні роботи машин, механізмів, обладнання в польових умовах.

Потрібно розробити безпечні маршрути та ознайомити з ними працівників, які доставлятимуть, транспортуватимуть і вручну переноситимуть обладнання, устатковання, добрива й інші матеріали до місць робіт.

Машиністів тракторних бригад забезпечують засобами зв’язку, щоб негайно інформувати їх про небезпечну для життя і здоров’я ситуацію, а працівників, залучених до весняно-польових робіт, — спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального й колективного захисту.

Польові роботи дозволено організовувати лише в денний час.

У місцях концентрації устатковання та працівників, які перебувають на значній відстані від населених пунктів, потрібно створити пункти для невідкладної медичної допомоги в польових умовах і за потреби — пункти обігріву.

Повітряна тривога:

Заходи безпеки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів

Необхідно дотримуватися особливої обережності під час проведення польових робіт в умовах воєнного стану. Зокрема не можна чіпати підозрілі предметів, виявлені під час роботи, адже це можуть бути вибухові пристрої.

Якщо виявили підозрілий предмет, потрібно:

 • негайно припинити всі роботи в місці його виявлення, зокрема заглушити двигуни, зупинити роботу обладнання.
 • попередити про знахідку інших працівників та осіб, які опинилися поруч, а також керівників робіт.

Потрібно ознайомити працівників з такими характерними ознаками вибухових пристроїв:

 • предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території
 • від предмета лунають звуки — цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу
 • на механізмі або поряд із ним наявні джерела живлення — батарейки, акумулятори
 • наявні розтяжки дротів або дроти, що тягнуться від механізму на велику відстань
 • предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці

Усіх людей, які є поблизу, потрібно відвести на максимально безпечну відстань, не менше ніж 100 м. При цьому рухатися назад необхідно по своїх слідах.

Місце розташування предмета позначають, а за можливості — огороджують. Для огорожі використовують підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки яскравої матерії тощо.

Бажано зробити фотофіксацію предмета та місця його розташування за наявності засобів фото-, відеозйомки.

Потрібно негайно повідомити про знахідку оперативні служби за телефонами:

 • 102 — якщо виявили підозрілий об’єкт;
 • 101 — якщо виявили боєприпаси або вибухонебезпечні предмети.

Під час виклику описують характерні ознаки предмета: місце його розташування, дату й час виявлення та особу, яка його виявила.

Чекати представників правоохоронних органів або ДСНС потрібно перебуваючи якнайдалі від предмета або за будь-яким захисним укриттям. Не можна допускати, щоб до небезпечної зони проникали інші люди.

У разі загрози вибуху необхідно лягти на землю в найближче заглиблене місце (канава, яма тощо) ногами до епіцентру вибуху, обличчям вниз і прикрити голову якимись речами або руками. При цьому долонями щільно закривають вуха та відкривають рот, щоб урівноважити тиск.

Якщо вибух стався у приміщенні, вибиратися з нього потрібно не торкаючись пошкоджених конструкцій і дротів. У разі задимлення органи дихання бажано захистити хустинкою чи шматком тканини.

Домедичну допомогу потерпілим надають лише упевнившись у власній безпеці.

Заборонено:

 • брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та бити по ньому;
 • намагатися заглянути в середину підозрілого пакета, коробки чи будь-якого іншого предмета;
 • переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце;
 • намагатися розібрати;
 • використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь;
 • заносити до приміщення;
 • закопувати в землю;
 • кидати в криницю або річку;
 • здавати на металобрухт;
 • використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів.

Знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть лише підготовлені спеціалісти після того, як люди залишили небезпечну зону.

У разі вибуху потрібно негайно впасти на землю, ліпше під прикриття. Для більшої безпеки голову прикривають руками.

Любі читачі, команда Цифрового видавництва Експертус продовжує працювати і надавати вам професійну підтримку

У разі, якщо вам потрібні консультація експерта або відповідь на питання, передплатіть за спеціальною ціною електронний журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці» або систему «Експертус Охорона праці»

Вища школа охорони праці

 

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді