Інструкція з охорони праці на швейному виробництві

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці на швейному виробництві є нормативним документом, що містить вимоги з охорони праці, обов’язкові для працівників швейного підприємства. Скачайте інструкцію та за потреби внесіть у неї зміни.

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція містить вимоги з охорони праці, обов’язкові для працівників, які виконують роботу, пов’язану з виробництвом швейних виробів.

1.2. Інструкція з охорони праці на швейному виробництві розроблена відповідно до таких нормативних документів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 01.09.2017);
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (у редакції від 14.04.2017);
 • Правил охорони праці для працівників швейного виробництва, затверджених наказом МНС України від 12.12.2012 № 1416 (НПАОП 18.2-1.04-13).

1.3. У своїй діяльності працівники швейного виробництва (далі працівники) керуються нормативно-правовими актами про охорону праці, цією інструкцією та іншими актами законодавства.

1.4. До роботи на такому підприємстві може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має відповідну освіту і професійну підготовку, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.5. Працівник повинен знати:

 • будову технологічного швейного обладнання та правила догляду за ним;
 • види та якість матеріалів, технічні умови на продукцію;
 • способи розкрою заготовок, правила закріплення матеріалу тощо;
 • методи і прийоми безпечного виконання робіт;
 • правила виконання інших робіт згідно з професією та кваліфікаційним розрядом.

1.6. Виконуючи свої обов’язки, працівник повинен:

 • керуватися правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструкціями: з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • знати кваліфікаційні вимоги, передбачені розрядом, який він має;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки на підприємстві та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи на працівника можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: шум, монотонність робочих процесів, травмування рухомими частинами виробничого обладнання (швейної машини, транспортерної стрічки тощо), недостатнє освітлення робочої зони, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.8. Працівник забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (протишумовими навушниками, захисними окулярами тощо) з урахуванням вимог нормативних актів та згідно з умовами колективного договору підприємства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи працівник повинен:

 • дізнатися про випадки поломок і несправності обладнання та про інші нештатні ситуації, що трапились під час роботи попередньої зміни;
 • одягнути спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту;
 • з’ясувати у керівництва, якими мають бути характер і обсяг виконуваних робіт, особливості їх реалізації, які є небезпечні зони і де вони розташовані тощо;
 • оглянути робоче місце, перевірити оснащеність його інструментами та допоміжними пристроями, прибрати непотрібні речі, розташувати належним чином інструменти, пристосування, матеріали;
 • переконатись у відсутності пошкоджень електричних шнурів живлення устаткування, перевірити надійність заземлювальних пристроїв;
 • перевіряти наявність і справність захисних огороджень та запобіжних пристосувань на машинах у небезпечних зонах;
 • перевірити справність аварійних вимикачів і механізмів дистанційного управління обладнанням, можливість екстреної аварійної зупинки механізмів;
 • перевірити справність звукових і світлових сигнальних пристроїв, які попереджають працівників про пуск машини, а також сигнальних приладів інформування про технологічні порушення;
 • перевірити справність роботи припливно-витяжної вентиляції;
 • переконатися у справності обладнання, увімкнувши його на холостому ходу.

2.2. Про виявлені несправності електропроводки, обладнання, інвентарю та про інші недоліки працівник повинен повідомити керівника для вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Працівник зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, яка доручена йому та щодо якої він проінструктований.

3.2. Під час виконання робіт на технологічному обладнанні потрібно слідкувати, щоб:

 • промірювально-бракувальні столи і машини були обладнані пристроями для зняття зарядів статичної електрики з поверхні столів, тканини і матеріалу;
 • поверхня розкрійних столів була гладкою, відполірованою, без тріщин або інших дефектів;
 • розкрійна машина була обладнана пристроєм, що регулює висоту настилу та запобігає потраплянню пальців рук працівника під стрічковий ніж;
 • в агрегатах (лінійках) для обрізування кінця настилу всі рухомі та обертальні частини були закриті кожухами та кришками;
 • машини для пришивання ґудзиків та фурнітури були обладнані прозорими екранами, для запобігання поранень працівників уламками голок та ґудзиків;
 • універсальні машини були обладнані запобіжниками від проколу пальців голкою;
 • прес був обладнаний запобіжним пристроєм для утримання верхніх подушок від опускання у разі поломки, а також для запобігання самовільного спрацювання пускового механізму та кнопки аварійного розкриття подушок;
 • трубопроводи та паророзподільні пристрої преса у відкритих місцях були теплоізольовані або закриті захисними кожухами;
 • при користуванні праскою не допускалось перекручування і підмочування електропроводу, а також утворення на ньому петель і вузлів. На підлозі біля кожного прасувального столу має розміщуватися дерев’яна підставка, змонтована на ізоляторах, або діелектричний гумовий килимок.

3.3. Розпакування і зберігання пошивного матеріалу необхідно здійснювати в цеху підготовки або в інших спеціально відведених для цього місцях.

3.4. У місцях складування матеріалів необхідно забезпечити вільний доступ до засобів пожежогасіння (пожежні крани, вогнегасники тощо).

3.5.Під час роботи потрібно слідкувати за безпечним розташуванням рук.

3.6. При виконанні усіх видів швейних робіт слід користуватися наперстком з обвідкою, що відповідає розміру пальців працівника.

3.7. Під час прокладання шову тканину необхідно тримати руками з обох боків від голки.

3.8. Заправляння верхньої і нижньої нитки та заміну голки слід проводити тільки при вимкненому двигуні машини, розташуванні голководія в крайньому верхньому положенні та знятій нозі з пускової педалі машини.

3.9. На стиках швів та інших утовщеннях необхідно плавно стишувати хід машини, щоб уникнути поломки голки та травмування кінцівки.

3.10. Необхідно слідкувати за якістю голок. Котушки ниток, ножиці, викрутки та інші інструменти слід зберігати в спеціально відведених місцях, не допускаючи їхнього розташування біля частин машини, що обертаються.

3.11. У випадку припинення подачі електроенергії необхідно негайно вимкнути машину.

Нова експертно-правова система Експертус Охорона праці

3.12. Не дозволяється:

 • допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;
 • доторкатися до відкритих струмопровідних частин машин та оголених проводів;
 • нахиляти голову близько до машини, щоб уникнути захоплення волосся чи удару ниткопритягувачем;
 • торкатися руками до частин машини, голки, транспортера тощо, які рухаються;
 • гальмувати рукою махове колесо (шків) при зупинці машини;
 • відчиняти та знімати огородження і запобіжні пристрої під час роботи машини;
 • використовувати обладнання, що працює під тиском, на якому встановлені неповірені манометри;
 • виконувати будь-які ремонтні роботи під час роботи обладнання;
 • застосовувати хімічні матеріали і сполуки невідомого складу;
 • працювати на механічних щітках у разі зношення ворсу більше ніж на 2/3 від початкової його висоти;
 • передавати предмети через увімкнені машини;
 • кидати відпрацьовані і зламані голки та інші гострі предмети в місця зберігання відходів, а також на підлогу;
 • діставати нитки, клаптики тканини та інші предмети, що потрапили в привідний чи човниковий механізми, при увімкненому електроприводі;
 • займайтесь сторонніми розмовами й справами та відволікати від роботи інших працівників;
 • захаращувати продукцією, матеріалами і відходами своє робоче місце;
 • залишати ввімкненою машину під час перерви в роботі;
 • прибирати робоче місце при ввімкненому електроприводі машини.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи обладнання необхідно від’єднати від електроживлення, почистити та змастити.

4.2. Впорядкувати робоче місце, прибрати сміття і сторонні предмети.

4.3. Інструменти і пристрої слід помістити у відповідне місце зберігання.

4.4. Вимкнути місцеве освітлення.

4.5. Передати у встановленому порядку зміну.

4.6. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, помістити у місце для зберігання. Вмитись (прийняти душ), переодягтися.

4.7. Повідомити безпосереднього керівника про всі несправності та інші надзвичайні події, які відбулися під час роботи, а також про вжиті заходи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення, поява сторонніх звуків, запахів та ін.), які можуть призвести до травмування людей, працівник зобов’язаний негайно знеструмити відповідний механізм та вжити заходів щодо ліквідації такої ситуації. Слід негайно проінформувати про інцидент, що стався, керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу підприємства, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді