Інструкція з охорони праці під час робіт на металорізальних верстатах

Автор
експерт із питань охорони праці та пожежної безпеки, адвокат, Київ
До роботи на металорізальних верстатах допускають осіб, не молодших 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці. Дізнайтеся, які ще вимоги з охорони праці існують під час робіт на металорізальних верстатах з інструкції.

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2. Інструкція з охорони праці під час робіт на металорізальних верстатах розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, та Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966.

1.3. Працівник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний), а потім через кожні три місяці (повторний). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка інструктує, і працівника.

1.4. До роботи на металорізальних верстатах допускають осіб, не молодших 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці. Перед тим, як працівника допустять до самостійної роботи, він має пройти стажування на робочому місці. Працівника допускають до самостійної роботи при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

Медогляд працівників: платний чи безплатний

1.5. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та здоров’я довколишніх під час будь-яких робіт чи коли перебуває на території Підприємства.

1.6. Працівник повинен:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати лише ту роботу, яку доручив йому керівник та з якої він пройшов інструктаж;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
 • не допускати присутності на своєму робочому місці сторонніх осіб;
 • постійно пам’ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки;
 • знати, де зберігають медичну аптечку, та вміти надавати потерпілому домедичну допомогу при нещасному випадку;
 • знати розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватися;
 • користуватися за призначенням спецодягом та іншими засобами
 • індивідуального захисту;
 • виконувати вимоги технологічного процесу;
 • не вмикати, не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати та механізми, до роботи на яких не допущений;
 • знати та виконувати вимоги інструкції (настанови) з експлуатації металорізального верстата.

1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, які можуть впливати на працівника:

 • конструктивні недоліки устаткування, пристосування;
 • захаращення робочих місць готовими виробами, інструментом, матеріалами;
 • відсутність спеціальних пристроїв, інструменту та обладнання;
 • підвищена температура поверхні обладнання, матеріалів;
 • підвищений рівень шуму, вібрації на робочому місці;
 • незахищені струмопровідні частини електрообладнання;
 • недостатня освітленість робочої зони.

1.8. Працівника забезпечують спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

1.9. Верстати повинні бути повністю справними та мати надійно закріплені огорожі й захисні пристрої.

1.10. Під час експлуатації металорізальних верстатів користуватися інструкцією з експлуатації (паспортом, настановою) заводу-виробника.

1.11. Корпуси електродвигунів, металеві частини, які закривають електроапаратуру, мають містити захисне заземлення.

1.12. Верстати, ножиці тощо забезпечити спеціальними пристроями, які надійно захищатимуть працівника та довколишніх від стружки, іскор, зламаного інструменту і бризок охолоджувальної рідини.

1.13. Верстати мають бути справними та забезпеченими достатнім освітленням.

1.14. Верстати повинні приводити у дію та обслуговувати тільки ті особи, які мають право виконувати роботу на них.

1.15. Різальне полотно стрічково-відрізних верстатів має бути огородженим по всій довжині, крім ділянки у зоні різання. Шківи стрічково-відрізного полотна мають бути огородженими по колу та з боків.

1.16. Стрічково-відрізні верстати необхідно оснастити захисним пристроєм, який запобігає травмуванню працівника різальним полотном у разі його розривання.

1.17. Верстати повинні мати пристрої для підтримування матеріалу, від якого відрізуються заготовки, та відрізаних заготовок, щоб запобігати їх падінню з верстатів.

1.18. Передня частина пиляльної рами ножівкової пилки верстата не має виходити за торець рукава верстата.

Інструкція з охорони праці під час робіт на металорізальних верстатах Табличка біля верстата — потрібна чи ні

1.19. Гільйотинні ножиці для різання листового металу необхідно оснастити:

 • запобіжними пристроями, зблокованими з пусковими механізмами, щоб унеможливити потрапляння пальців рук працівника під ножі та притискачі;
 • столом, установленим на рівні нерухомого ножа;
 • напрямною та запобіжною лінійками;
 • регульованими упорами для обмеження подавання листа, що розрізується;
 • механічними або гідравлічними притискачами для фіксації металу, що розрізується;
 • роз’єднувальними пристроями, що запираються для вимикання електродвигуна під час простоювання або перерви у роботі;
 • закритими по околу спеціальними огородженнями для запобігання доступу до циліндричних притискачів, установлених перед огороджувальним (захисним) пристроєм зони ножів.

1.20. Ручні махові ножиці необхідно обладнати:

 • притискачами на верхньому рухомому ножі;
 • амортизатором для пом’якшування удару ножотримача;
 • противагою для утримування верхнього рухомого ножа.

1.21. Заборонено експлуатувати ножиці за наявності ум’ятини, щербини, тріщини в будь-якій частині ножа, притуплення різальної крайки ножа і збільшення зазору між різальними крайками вище допустимої величини.

1.22. Під час оброблення на круглих і стрічкових пилках дрібних предметів мають бути вбудовані особливі подавальні та утримувальні пристрої, які запобігають травмуванню працівника.

1.23. Працівників забезпечують необхідними засобами і відповідними інструментами (гачки, совки, щітки тощо) для прибирання стружки, обрізків та інших відходів на робочих місцях. Прибирати стружку руками або стисненим повітрям не дозволяється.

1.24. Ремонтувати верстати мають спеціально призначені особи.

1.25. Біля кожного верстата необхідно:

 • встановити дерев’яні трапи на всю довжину робочої зони і шириною не менше ніж 0,6 м від частин верстата, що виступають;
 • вивісити список працівників, які мають право виконувати роботу на ньому, а також табличку із зазначенням посадової особи, яка відповідає за утримання у справному стані верстатного обладнання та за його безпечну експлуатацію.

1.26. За невиконання цієї інструкції працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти спецодяг. Застібнути його на всі ґудзики. Зашнурувати та зав’язати шнурки на взутті. Волосся прибрати під головний убір.

2.2. Прибрати з робочого місця всі сторонні предмети, звільнити проходи та проїзди.

2.3. Перевірити:

 • наявність та справність захисного заземлення;
 • стан різальної частини пилки, зокрема і перед установленням;
 • робочий стан захисних пристроїв та блокувань;
 • наявність та справність огорожі, пускової апаратури;
 • стан освітлення робочого місця: відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона мала нормативне освітлення, а світло не сліпило очі.

2.4. Розкласти інструмент, пристосування у зручному та безпечному порядку.

2.5. Перевірити справність верстата — короткочасно увімкнути його на холостому ходу.

2.6. У разі педального вмикання ножиць перевірити наявність щитка, що огороджує педаль від випадкового натискання.

2.7. Перевірити надійність роботи гальма і переконатися, що на холостому ходу ножиць немає здвоєних ударів.

2.8. Якщо виявили несправності верстата, пошкодження захисного заземлення, інструментів, повідомити про них керівнику робіт. Роботу не розпочинати.

Як запобігти професійним захворюванням, які спричинив виробничий шум

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами, не відволікати від роботи інших.

3.2. Стерегтися стикання рук з рухомими частинами верстатів.

3.3. Під час роботи на гільйотинних ножицях:

 • працюючи з підручним, узгоджувати свої дії з його роботою і попереджати про пуск ножиць;
 • працювати в рукавицях;
 • працювати зі спеціально встановленим столиком на всю довжину ножів ножиць для укладення листів;
 • користуватися рукавицями при подачі листа під леза; захоплювати лист руками за кінець, протилежний тому, що розрізається;
 • направляти лист, що розрізається, до лез повільно, без поштовхів; не тримати руки на лінії обрізу;
 • час від часу перевіряти міцність кріплення ножів. Перевірку проводити на вимкненому верстаті;
 • не працювати без запобіжної лінійки, притиску та запобіжних пристроїв;
 • після кожного ходу ножів обов’язково знімати ногу з педалі;
 • не працювати на ножицях, якщо після зняття ноги з педалі вони повторно самовільно вмикаються;
 • не допускати завантаження ножиць вище паспортної норми;
 • якщо ножі самовільно опустилися, необхідно припинити роботу та доповісти про це майстру;
 • не допускати роботи із затупленим ножем;
 • заборонено під час роботи вводити руки у вікна балки, що притискує, та під балку;
 • заборонено вводити руки між ножами увімкнених ножиць;
 • при різці короткого залишку стержня або штаби подачу проводити спеціальним пристроєм;
 • при загині крайок чи утворенні задирок у листа, що розрізається, перевірити правильність зазору між ножами і гостроту заточення ножів;
 • заборонено різати метал більшої товщини, ніж це дозволено паспортом, і по декілька аркушів одразу;
 • не переводити ножиці на безупинну роботу без дозволу керівника;
 • заборонено поправляти матеріал, навіть якщо він неправильно покладений на столі, після того, як натиснули на педаль;
 • при різанні аркушів малого розміру необхідно подавати їх під ножі спеціальним штовхальником, а не руками.

3.4. Під час роботи на дисковій пилі:

 • працювати тільки за наявності упорів та запобіжних пристроїв;
 • направляти лист, який розрізається, плавно без поштовхів;
 • не закладати під диск листовий матеріал більшої товщини, ніж це дозволено для цього верстата;
 • тримати лист руками за край, протилежний тому, що розрізається, при подачі його під диск;
 • не дозволяється встановлювати на металообробні верстати відрізної групи пиляльні диски з діаметром отвору, більшим за діаметр вала (шпинделя), а також застосовувати вставні кільця (втулки) для зменшення діаметра отвору в диску;
 • застосовувати лише відшліфоване полотно стрічкової пилки, яке не має тріщин, випинань, поздовжньої хвилястості, відгинання задньої крайки, раковин від корозії;
 • не дозволяється застосовувати круглі пилки, що мають тріщини на диску або зубах, пилки з двома підряд виламаними зубами, з вищербленими або відпалими від зубів пластинками із швидкорізальної сталі або твердого сплаву, з випинаннями на диску та із зубами, припеченими під час заточування.

Нова експертно-правова системаЕкспертус Охорона праці

3.5. Під час заточування круглих пилок металообробних верстатів відрізної групи необхідно зберігати концентричність вершин усіх зубів відносно осі обертання диска.

3.6. Під час роботи на стрічково-відрізному верстаті:

 • не вводити руки до зони працюючих інструментів;
 • не торкатися руками деталей обладнання, що рухаються;
 • заборонено працювати перед лезом пили;
 • змащувати, очищати стружки після повної зупинки пилки;
 • стежити за справною роботою механізмів;
 • якщо маса деталі та її відрізаної частини перевищує 8 кг або їх центр ваги розміщений за межами горизонтальної опорної площини, то щоб їх установлювати та знімати, необхідно використовувати внутрішньоцехові підіймальні пристрої.

3.7. Під час роботи на відрізних верстатах заборонено:

 • гальмувати руками і предметами рухомі частини верстата;
 • працювати затупленим інструментом, а також інструментом, що має тріщини, зламані зуби;
 • обробляти короткі деталі без спеціальних пристроїв (штовхачів);
 • працювати в рукавицях, а також із забинтованими руками (для захисту рук користуватися спеціальними надолонниками);
 • складати сторонні предмети, деталі і заготовки на загорожі та окремі частини верстатів;
 • передавати свою роботу та управління механізмами, агрегатами, верстатами особам, які не мають права працювати на цих верстатах;
 • передавати і приймати будь-які предмети через працюючий верстат;
 • перевіряти точність обробки деталей на верстатах у робочій зоні до повної зупинки верстата;
 • змащувати, обтирати, очищати від ошурок і стружок механізми верстата до їх повної зупинки;
 • залишати без нагляду працюючий верстат, а також передавати його особам, які не мають права з ним працювати. У разі залишення робочого місця, навіть короткочасно, вимкнути верстат.

3.8. Готові заготовки необхідно складати на спеціальних стелажах. Вони не мають захаращувати робоче місце, проходи, проїзди.

3.9. Під час переналаштування верстата (виставлення зазорів між ножами) відповідно до товщини металу дотримуватися інструкції (настанови) з експлуатації верстата.

3.10. Налагоджувати, змащувати і прибирати тільки після повної зупинки верстата і при вимкненому двигуні.

3.11. Заборонено працювати на верстаті, якщо виникла хоча б одна з таких несправностей:

 • пошкодився кабель електроживлення;
 • пошкодилися пускові органи;
 • з’явився дим або специфічний запах, характерний для ізоляції, що горить;
 • з’явився підвищений шум, стукіт, вібрація;
 • послабилося кріплення захисного огородження;
 • пошкодився заземлювальний пристрій.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупинити верстат, відключити його від електромережі.

4.2. Прибрати робоче місце від відходів.

4.3. Протерти верстат та змастити частини, що труться, при непрацюючому верстаті.

4.4. Інструмент, пристосування прибрати та сховати у відведене для них місце.

4.5. Зняти спецодяг, скласти його у відведене для цього місце.

4.6. Помити обличчя та руки з милом. Заборонено мити руки гасом, бензином, маслом.

4.7. Повідомити керівнику про всі недоліки, які виявили під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі ситуації, що може призвести до аварії, нещасного випадку, необхідно припинити роботу, зупинити верстат, відключити його від електромережі, огородити небезпечну зону, не допускати до неї сторонніх осіб. Повідомити про те, що сталося, керівнику робіт.

5.2. Якщо під час роботи стався нещасний випадок, працівник зобов’язаний зберегти обстановку в робочій зоні та устаткування такими, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та не призведе до більш тяжких наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, поінформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та надалі керуватися його вказівками.

5.3. Якщо виникла пожежа (ознаки горіння), повідомити про це керівнику та, за потреби, викликати оперативно-рятувальну службу за телефоном «101» або «112» та вжити можливих заходів для евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння і збереження обладнання. Дотримуватися порядку дій під час ліквідації пожежі. При цьому пам’ятати, що гасити електротехнічні пристрої, що перебувають під напругою, можна лише після того, як їх відключили від електромережі, та за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках — сухим піском.

5.4. При виклику оперативно-рятувальної служби вказати адресу підприємства, місце події, обстановку, наявність людей, а також своє прізвище.

5.5. За потреби надати потерпілому домедичну допомогу згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на Підприємстві. За подальшого погіршення самопочуття потерпілого не припиняти надавати домедичну допомогу та викликати за телефоном «103» швидку медичну допомогу.

5.6. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати небезпеку.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді