Зразок інструкціі з охорони праці електрогазозварника

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Скачайте примірну інструкцію з охорони праці електрогазозварника та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

 

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці електрогазозварника є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги для дотримання електрогазозварником вимог з охорони праці при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

 

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 1. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526 );
 2. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4;
 3. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258;
 4. Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417;
 5. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого  наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. У своїй діяльності  електрогазозварник керується:

 • нормативно-правовими актами про охорону праці та навколишнє середовище;
 • цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють на підприємстві.

1.4. У разі пошкодження здоров’я з вини власника електрогазозварник має право на відшкодування в установленому порядку заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання вимог цієї інструкції електрогазозварник несе відповідальність згідно з чинним законодавством. 

1.6. До роботи електрогазозварником допускають осіб, не молодших 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та перевірку теоретичних знань і практичних навичок та мають кваліфікаційне посвідчення із записом про допуск до цих робіт, а також пройшли спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) та щорічну перевірку знань з отриманням спеціального посвідчення, вступний і первинний інструктажі з охорони праці та мають групу з електробезпеки не нижче ніж ІІ. Електрогазозварники, які мають право самостійно підключати зварювальне обладнання до електромереж, повинні мати III групу з електробезпеки.

1.7. Новоприйняті працівники після первинного інструктажу на робочому місці проходять стажування протягом 2—15 робочих змін відповідно до наказу по підприємству.

1.8. Працівників, які не засвоїли інструктажів та показали незадовільні результати під час перевірки знань безпечних методів роботи, до самостійної роботи не допускають. Вони зобов’язані знову пройти інструктаж та перевірку знань.

1.9. Під час виконання роботи на електрогазозварника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори, як:

 • ураження електричним струмом чи викидами розплавленого металу, пошкодження систем, які перебувають під тиском (балонів, бачків);
 • випромінювання (видиме, ультрафіолетове, інфрачервоне, іонізуюче);
 • підвищена яскравість світла;
 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищена температура поверхонь обладнання та матеріалів;
 • підвищені або понижені температура, відносна вологість та швидкість руху повітря на робочому місці;
 • магнітні поля;
 • рухомі елементи обладнання;
 • конструкції, що руйнуються;
 • отруєння, алергічні реакції внаслідок застосування токсичних, агресивних та інших речовин;
 • інші негативні фактори.

Працівника вразило електричним струмом. Що робити?

1.10. З метою дотримання правил охорони праці електрогазозварник повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють на виробництві, інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт, а також з пожежної безпеки і електробезпеки; 
 • виконувати тільки ту роботу, яку доручив йому керівник, і не передоручати свою роботу будь-кому іншому;
 • знати об’єм кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на своєму робочому місці;
 • бути обізнаним з матеріалами та їх можливими замінниками, які застосовуються при виконанні різних видів електрогазозварювальних робіт та нормами їх витрат;
 • не допускати до робочої зони сторонніх осіб;
 • працювати на устаткованні, виданому йому та закріпленому за ним, і не передавати різаки, пальники, редуктори, шланги іншим особам;
 • не курити та не вживати їжу на робочому місці; їсти можна лише під час установлених перерв у спеціально відведених для цього місцях;
 • ефективно використовувати засоби колективного і індивідуального захисту відповідно до характеру та умов праці;
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • утримувати своє робоче місце в чистоті, а інструмент та обладнання — у справному стані у спеціально відведеному для цього місці;
 • не захаращувати робоче місце, а також проходи до пожежного інвентарю та пожежних кранів;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

1.11. Електрогазозварника забезпечують костюмом бавовняним із вогнезахисним просочуванням або костюмом зварника (строком на 12 міс.), черевиками шкіряними (12 міс.), рукавицями брезентовими (1 міс.). На зовнішніх роботах узимку додатково: курткою утепленою (36 міс.), штанами утепленими (36 міс.). Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні бути справними та відповідати зросту і розміру.

Для захисту очей працівників від випромінювання, іскор і бризок розплавленого металу та його пилу застосовують захисні окуляри.

Для захисту обличчя під час електрозварювання металів працівників забезпечують захисними щитками для обличчя.

Для захисту рук електрогазозварників забезпечують рукавицями, виготовленими з іскростійкого матеріалу з низькою електропровідністю.

Не дозволяється використовувати рукавиці та спеціальний одяг із синтетичних матеріалів типу лавсан, капрон, які не мають захисної властивості, руйнуються від випромінювань зварювальної дуги й можуть займатися від іскор і бризок розплавленого металу, спікатися при зіткненні з нагрітими поверхнями.

Для захисту ніг від опіків бризками розплавленого металу, механічних травм, переохолодження під час роботи на відкритому повітрі взимку, перегрівання під час зварювання виробів із підігрівом працівників забезпечують спеціальним взуттям. Заборонено застосовувати взуття з відкритою шнурівкою і металевими цвяхами.

Під час зварювальних робіт в умовах підвищеної небезпеки враження електричним струмом (зварювання у резервуарах, замкнених, важкодоступних просторах тощо) електрогазозварників, крім того, забезпечують діелектричними рукавичками, галошами або діелектричними гумовими килимками й у разі дотику до холодного металу — наколінниками та наплічниками.

Під час роботи на висоті електрогазозварник повинен користуватися вогнестійким запобіжним поясом та страхувальним канатом із карабіном.

Під час роботи в замкнених чи важкодоступних просторах необхідно надягати захисні каски.

Під час робіт усередині газонебезпечних підземних споруд і резервуарів необхідно застосовувати рятувальні пояси та канати. Рятувальні пояси повинні мати наплічні ремені з боку спини з кільцем на їх перетині для закріплення рятувального канату. Пояс слід підганяти так, щоб кільце розміщувалося не нижче лопаток. Заборонено застосовувати пояси без наплічних ременів.

1.12. Електрогазозварнику забороняється:

 • проводити зовнішні електрогазозварювальні роботи на риштуваннях під час грози, ожеледі, туману, при вітрі силою 15 м/с і більше, за недостатньої освітленості та якщо температура повітря вище ніж +35 ºС або нижче ніж −20 ºС.;
 • застосовувати ручний інструмент, що має: вибої, відколи робочих кінців; задирки та гострі ребра в місцях затискання рукою; тріщини та відколи на затилковій частині;
 • працювати на несправному обладнанні, а також у разі пошкодження ізоляції проводів, підключених до обладнання;
 • розміщувати постійні місця для вогневих робіт у пожежонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях;
 • зварювати, різати або паяти свіжопофарбовані конструкції та вироби, доки повністю не висохне фарба;
 • протирати деталі перед зварюванням бензином або гасом;
 • використовувати випадкові опори;
 • працювати одночасно з газозварником (газорізальником) всередині закритої ємності або в резервуарі;
 • працювати в закритому приміщенні чи всередині ємностей за відсутності припливно-витяжної вентиляції;
 • виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою;
 • проводити вогневі роботи на елементах будинків, виготовлених із металевих конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами;
 • зберігати легкозаймисті матеріали та вибухонебезпечні речовини в приміщеннях для зварювання.

1.13. Роботи в замкнених або важкодоступних просторах має виконувати електрогазозварник під контролем двох спостережних осіб, одна з яких повинна мати групу з електробезпеки не нижче ніж II. Ці особи перебувають зовні, щоб контролювати, чи безпечно електрогазозварник виконує роботи. Електрогазозварник повинен мати запобіжний пояс із лямками та страхувальним канатом, кінець якого міститься у спостережної особи.

1.14. У разі будь-якого відлучення з робочого місця електрогазозварник повинен вимикати зварювальний апарат.

1.15. Якщо погіршилося самопочуття під час виконання трудових обов’язків, з’явився біль в очах, слід негайно припинити роботу, попередити свого керівника та звернутися по медичну допомогу.

Інструкція з охорони праці електрогазозварника  Як правильно викликати швидку медичну допомогу, якщо працівник у невідкладному стані

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Проводити вогневі роботи на постійних та тимчасових місцях дозволяється лише після вжиття заходів, які унеможливлюють пожежу. Для цього очищають робоче місце від горючих матеріалів, готують до застосування первинні засоби пожежогасіння — вогнегасник, ящик з піском та лопатою, забезпечують захист горючих конструкцій.

2.2. Технологічне обладнання, на якому виконуватимуть вогневі роботи, необхідно привести у вибухопожежобезпечний стан до початку цих робіт.

2.3. Перед початком роботи електрогазозварник повинен:

 • одягти спецодяг, спецвзуття, застебнути манжети рукавів (куртка не повинна бути заправлена в брюки, а брюки мають бути випущені поверх черевиків);
 • оглянути і впорядкувати робоче місце та проходи поблизу нього;
 • перевірити ізоляцію зварювальних проводів, наявність заземлення електрозварювальної установки та надійність з’єднання всіх контактів;
 • переконатись, що поблизу місця зварювання немає легкозаймистих матеріалів;
 • вивчити креслення (технологічну карту) зварних металоконструкцій;
 • перевірити пристрої джерел живлення зварювальної дуги, баластних реостатів, надійність підключення зварювального кабелю до зварювального обладнання;
 • перевірити справність пристроїв приєднання гумовотканинних рукавів до газового пальника, газового різака, киснепроводу, газопроводу, ацетиленового генератора, балонів та бачків для рідкого пального;
 • підготувати стіл для зварювання, а також деталі і вузли відповідно до стандартів і технології зварювання;
 • залежно від виду підібрати режими: ручного електродугового зварювання, механізованого зварювання в середовищі захисних газів, газового зварювання, наплавлення, повітряно-дугового різання, кисневого різання, автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом.

2.4. Завантажувати ацетиленовий генератор карбідом кальцію слід тільки такою грануляцію і тією кількістю, які вказані в паспорті заводу-виготовлювача. Наповнювати генератор водою слід до рівня контрольних отворів.

2.5. Металеві частини зварювальних установок, які не перебувають під напругою, під час роботи мають бути заземлені.

2.6. Місце для зварювальних та різальних робіт у будинках і приміщеннях, у конструкціях яких використані горючі матеріали, потрібно обгородити суцільною перегородкою з негорючого матеріалу. Висота перегородки має бути не менше ніж 1,8 м, а відстань між перегородкою та підлогою — не більше ніж 50 мм. Щоб запобігти розлітанню розпечених часток, цей зазор слід обгородити сіткою з негорючого матеріалу з розміром чарунок не більше ніж 1,0 × 1,0 мм.

2.7. Поверхні заготівок та зварювальних деталей мають бути сухими, очищеними від окалини, мастила й інших забруднень. Краї заготівок і деталей не повинні мати задирок.

2.8. Не допускається робота зі зварювальними установками без перевірки відсутності замикання їх на корпус, на цілісність заземлювального дроту і на справність ізоляції живильних дротів.

2.9. Перед початком роботи слід пересвідчитись у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайної ситуації.

2.10. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки та інші неполадки електрогазозварник повинен повідомити безпосереднього керівника робіт і приступити до роботи після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Газонебезпечні роботи слід проводити під керівництвом відповідального працівника.

3.2. Про початок електрозварювальних робіт необхідно попередити інших працівників, що перебувають поруч.

3.3. Під час виконання зварювальних робіт слід закривати обличчя щитком із світлофільтрами для захисту очей та обличчя від дії променів електричної дуги, а також бризок розплавленого металу.

3.4. Роботи в особливо небезпечних приміщеннях можна розпочинати після одержання наряду-допуску та якщо агрегат має електроблокування, що забезпечує автоматичне відключення зварювального ланцюга при заміні електрода і при холостому ході.

3.5. Роботи в закритих ємностях повинні виконуватися не менше, ніж двома робітниками, один з яких повинен перебувати зовні зварювальної ємності для здійснення контролю за безпечним проведенням робіт.

3.6. Зварювання ємності, що використовувалась для зберігання пально-мастильних матеріалів, дозволяється після обробки її розчином каустичної соди або продуванням сухою парою, з наступною перевіркою газоаналізатором вмісту небезпечних речовин.

3.7. При зварюванні всередині резервуарів електрогазозварнику, крім спецодягу, необхідно користуватися діелектричними рукавицями, калошами, килимками, захисною каскою.

3.8. Під час проведення електрозварювальних робіт на висоті електрогазозварник повинен застосовувати сумку для електродів та ящик для недогарків.

3.9. Не дозволяється:

 • виконувати електрозварювальні роботи під дощем та під час снігопаду;
 • різати і зварювати метал у висячому положенні, вести зварювальні роботи з приставних драбин;
 • дивитись на електрозварювальну дугу без захисних окулярів, щитків чи працювати зі щитком, окулярами, які мають щілини і тріщини;
 • працювати на електрообладнанні з оголеними проводами та відкритими струмоведучими частинами, а також з пошкодженим обплетенням чи ізоляцією зварювальних дротів;
 • використання вогню для пошуку витоку газу з генератора (балона);
 • залишати під час роботи без нагляду переносний генератор, електродотримач, що перебуває під напругою, а також працювати у разі несправності зварювальної установки, зварювальних дротів, електродотримача чи шолома-маски (щитка); 
 • виконувати зварювальні роботи поблизу вибухонебезпечних і вогненебезпечних матеріалів (бензин, ацетон, спирт тощо);
 • встановлювати переносний генератор у приміщеннях, де є відкритий вогонь, на відстані менше 10 метрів, а також підходити або допускати інших до генератора з відкритим вогнем;
 • працювати від генератора, розташованого на одному візку з кисневим балоном;
 • витрачати ацетилен з генератора до повного загасання вогню пальника (щоб уникнути підсмоктування повітря і виникнення зворотного удару).

3.10. Зварювальні установки на час їхнього пересування мають бути відключені від мережі.

3.11. Перед проведенням зварювальних робіт слід відкрити спочатку вентиль кисневого балону, а потім вентиль балону з ацетиленом (пропан-бутаном). Закінчуючи роботу слід спочатку перекрити доступ ацетилену (пропан-бутану), а потім кисню.

3.12. Отвори в мундштуку для виходу паливної суміші в процесі роботи слід періодично прочищати дротом з кольорового металу.

 

3.13. Під час перерви у роботі вогонь пальника слід загасити, а вентилі на пальнику щільно закрити. У разі тривалих перерв, крім вентилів на пальнику, слід закривати вентилі на балонах.

3.14. Флюс, що застосовується при автоматичному та напівавтоматичному зварюванні має бути сухим та чистим (не забруднений мастилом, жирами та смолами).

3.15. Під час обслуговування пристроїв для електрошлакового зварювання слід користуватися окулярами з світофільтрами синього кольору для захисту від інфрачервоного випромінювання.

3.16. Під час зварювання під флюсом, в склад якого входять фтористі з’єднання, при зварюванні кольорових металів і сплавів, які містять цинк, мідь, свинець слід застосовувати примусову вентиляцію приміщення. При виконанні таких робіт потрібно також користуватись респіраторами з хімічним фільтром.

3.17. Зварювальні шви від шлаку та окалини потрібно очищати металевою щіткою, використовуючи захисні окуляри.

3.18. Під час газозварювальних та газорізальних робіт заборонено:

 • відігрівати замерзлі трубопроводи, вентилі, редуктори й інші деталі зварювальних установок відкритим вогнем або розпеченими предметами;
 • допускати стикання кисневих балонів, редукторів та іншого зварювального обладнання з різними мастилами, а також промасленим одягом і шматтям;
 • працювати від одного водяного затвору двом і більше електрогазозварникам;
 • продувати шланг для горючих газів киснем та кисневий шланг — горючими газами, а також робити взаємну заміну шлангів під час роботи;
 • користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30 м, а під час монтажних робіт — 40 м. Застосовувати шланги довжиною понад 40 м дозволяється у виняткових випадках з письмового дозволу посадової особи, яка видала наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт;
 • перекручувати, заломлювати чи затискати газопідвідні шланги.

3.19. Електрозварювальна установка на весь час роботи має бути заземленою. Крім заземлення основного електрозварювального обладнання, у зварювальних установках слід безпосередньо заземлювати той затискач вторинної обмотки зварювального трансформатора, до якого приєднується провідник, що йде до виробу (зворотний провідник).

3.20. Пересувні електрозварювальні установки, джерела зварювального струму на час їх переміщення необхідно від’єднати від мережі.

3.21. Заборонено виконувати газополум’яні роботи в зоні застосування нітрофарб та інших сумішей, які утворюють небезпечні леткі пари, й у приміщеннях, які щойно пофарбували такими сумішами.

Які захисні окуляри вибрати

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно відключити зварювальну установку від джерела електроенергії.

4.2. Міцно закрити вентиль балона, випустити газ з редуктора та шлангів, зняти редуктор, надягти заглушку на штуцер і навернути ковпак на вентиль балона.

4.3. Від’єднати шланги, вивільнити їх від горючих рідин і газів та віднести разом із ручними пальниками й редукторами до спеціально відведеного для їх зберігання місця.

4.4. Прибрати балони з газом до спеціально відведеного для їх зберігання місця.

4.5. Скласти інструмент, пристосування і матеріали у відведені для зберігання місця, змотати рукави та кабелі.

4.6. Обстежити по закінченню зварювальних робіт місця, куди могли долетіти розжарені частинки металу, іскри і попередити можливе виникнення тління горючих матеріалів.

4.7. Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити його від пилу та бруду і прибрати у відведене для його зберігання місце. Вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ, переодягтися.

4.8. Повідомити керівництво про закінчення роботи та виявленні несправності обладнання і механізмів.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі аварійної або надзвичайної ситуації працівник зобов’язаний вжити заходів, щоб усунути джерело аварійності, та негайно повідомити про те, що сталося, своєму безпосередньому керівнику, а за його відсутності — керівнику, вищому за посадою.

5.2. Аварійна ситуація може виникнути у разі:

 • знімання ковпака з балона ударами молотка, зубила тощо;
 • використання редуктора з несправним манометром або взагалі без нього;
 • експлуатації пальника із забрудненими вихідними каналами мундштука;
 • протирання деталей бензином або гасом безпосередньо перед початком зварювання;
 • потрапляння бризок від газового пальника на газоприлади, кисневі балони, рукави;
 • зберігання вогненебезпечних матеріалів у місцях виконання електро- і газозварювальних робіт;
 • зварювання трубопроводів, посудин, ємностей та резервуарів, що перебувають під тиском;
 • падіння працівників з висоти;
 • падіння працівників у відкриті люки;
 • враження електричним струмом;
 • пожежі.

5.3. У разі загоряння газоповітряної суміші слід негайно припинити роботу, вивести працівників із небезпечної зони, доповісти про аварію керівництву, за необхідності викликати пожежний підрозділ за телефоном 101 та приступити до гасіння пожежі, використовуючи вогнегасники та інші засоби пожежогасіння.

5.4. При виявленні витікання газу з редуктора слід зупинити роботи.

5.5. У випадку зворотного удару вогню слід негайно закрити вентиль на пальнику, на балонах та водяному затворі.

5.6. При гасінні ацетилену слід використовувати вуглекислотний вогнегасник чи сухий пісок.

5.7. У разі загоряння ацетиленового рукава, його слід перегнути та перекрити кран водяного затвору. При загорянні кисневого рукава необхідно загасити пальник та перекрити кисневий вентиль і редуктор.

5.8. Провітрити місце проведення робіт протягом 10-15 хвилин та перевірити газоаналізатором ступінь загазованості місця виконання робіт.

5.9. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • згідно з інструкцією надати потерпілому невідкладну медичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.10. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства з усунення наслідків аварійної ситуації.

 

Центральна частина статичний блок 2