Зразок інструкції з охорони праці під час обробки плодоовочів, м’яса, риби

Скачайте примірну інструкцію з охорони праці під час обробки плодоовочів, м’яса, риби. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9.

 

1.3. До робіт з обробки плодоовочів, м’яса, риби (миття, очистка, розробка, подрібнення) допускають осіб, які пройшли медичний огляд; вступний і первинний інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки та правил надання домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках; мають особисту медичну книжку та засвоїли навички безпечного виконання робіт.

Особам, які працюють на електрообладнанні, слід також мати ІІ групу з електробезпеки.

1.4. Працівник зобов’язаний:

 • виконувати тільки ту роботу, яку доручив йому керівник, і не передоручати свою роботу будь-кому іншому;
 • знати умови безпечної експлуатації обладнання, з яким він працює;
 • бути уважним, не відволікатися від роботи самому та не відволікати інших;
 • не допускати до робочої зони сторонніх осіб;
 • не курити та не вживати їжу на робочому місці; їсти можна лише під час установлених перерв у спеціально відведених для цього місцях;
 • підтримувати чистоту на робочому місці, не захаращувати його;
 • дотримуватися трудової дисципліни, правил особистої гігієни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.5. Працівнику заборонено:

 • перевіряти гостроту різальних крайок ножів рукою;
 • вмикати та вимикати електрообладнання мокрими руками;
 • залишати увімкнене в електромережу обладнання без нагляду;
 • самостійно усувати несправності електрообладнання або доручати це стороннім особам;
 • знімати запобіжні таблички (плакати) з розподільних електрощитків;
 • торкатися руками водночас до увімкненого в мережу електроприладу та до пристроїв, що мають природне заземлення (електросковороди, печі тощо);
 • торкатися оголених і погано ізольованих дротів;
 • складати на обладнання сторонні предмети;
 • використовувати для сидіння ящики й інші випадкові предмети.

1.6. Основні шкідливі та небезпечні виробничі чинники, які можуть впливати на працівника під час обробки плодоовочів, м’яса, риби:

а) під час виконання цих робіт вручну:

 • гострі крайки на поверхнях інструментів, сировини, заготівок;
 • вимушена робоча поза;
 • монотонність праці;

б) під час експлуатації машини для чищення картоплі, овочерізальної та протиральної машин:

 • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;
 • рухомі частини обладнання;
 • гострі крайки на поверхнях обладнання, інструментів, сировини, заготівок;
 • підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці.

Шкідливі умови праці на підприємстві: алгоритм дій для роботодавця

1.7. Працівника забезпечують спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до чинних норм.

Заколювати спецодяг і тримати у кишенях одягу булавки, скляні й інші гострі предмети заборонено.

1.8. Взуття працівника має бути з неслизькою підошвою.

1.9. Необхідно повідомити керівнику про всі одержані на виробництві чи вдома ушкодження здоров’я, а також про інфекційні захворювання в сім’ї.

1.10. У разі погіршення самопочуття під час виконання трудових обов’язків слід припинити роботу, попередити свого керівника та звернутися по медичну допомогу.

1.11. Окрім вимог цієї інструкції, працівник зобов’язаний дотримуватися технології виконання робіт, інструкцій з безпечної експлуатації обладнання підприємств-виробників.

1.12. За порушення вимог цієї інструкції працівника притягують до відповідальності згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги до робочого місця, обладнання, інвентарю та робочого інструменту

2.1. Пускові пристрої мають розміщуватися у безпосередній близькості від робочого місця і при цьому забезпечувати швидке та безпечне вмикання і вимикання апарата.

2.2. Електрообладнання має бути заземленим.

2.3. Поверхні виробничих столів та спецтари мають бути чистими, гладкими, без відколів, тріщин і задирок.

2.4. Ножі повинні мати гладкі, без задирок, зручні та міцно насаджені дерев’яні рукоятки й гладкі, відполіровані, без вм’ятин і тріщин полотна.

2.5. Ножі та мусати мають містити на рукоятках запобіжні виступи.

2.6. Обробні дошки повинні бути виготовлені з твердих порід дерева та мати гладку поверхню, без тріщин.

2.7. Обробні дошки та ножі повинні мати маркування відповідно до виду продукту, який на них обробляють.

2.8. Колода для розрубу м’яса має бути виготовлена з твердих порід дерева, встановлена на металеву підставку та пофарбована ззовні. При зношуванні та за появи глибоких зазубрин поверхню колоди потрібно спилювати.

 

3. Вимоги безпеки перед початком роботи

3.1. Надягти спецодяг, застібнути його на всі ґудзики. Прибрати волосся під головний убір. Зняти з рук ювелірні прикраси, годинник.

3.2. Переконатися у тому, що робоче місце достатньо освітлене; підлога рівна, суха, чиста й неслизька.

3.3. Підготувати робоче місце до виконання робіт: підготувати необхідні інструменти, пристосування, обладнання, сировину, напівфабрикати. Розташувати їх у зручному та безпечному для користування порядку. Колючі, різальні інструменти слід розміщувати так, щоб унеможливити випадкове поранення.

3.4. Перевірити:

 • стійкість виробничого стола, стелажів; надійність кріплення обладнання до фундаментів;
 • відповідність робочого місця, обладнання, інвентарю та робочого інструменту вимогам, викладеним у розділі 2 цієї Інструкції.

3.5. Перед початком роботи з машиною для чищення картоплі, овочерізальною та протиральною машинами перевірити відсутність у робочій камері сторонніх предметів.

3.6. Перш ніж установлювати змінні диски овочерізальної або протиральної машин, ретельно перевірити надійність кріплення до них ножів та гребінок.

3.7. Перевірити роботу обладнання на холостому ходу.

3.8. Розпочинаючи роботу після відлучення з робочого місця і після контакту із забрудненими предметами, руки необхідно мити з намилюванням не менше двох разів. Особливо ретельно їх слід мити після відвідування вбиральні. У цих випадках руки потрібно вимити теплою водою з милом, після цього — 0,2%-вим освітленим розчином хлорного вапна, а потім знову помити теплою водою з милом.

Особи, які працюють в одязі з короткими рукавами, мають мити руки до ліктів.

3.9. Якщо виявили будь-які несправності та недоліки, роботу не розпочинати. Повідомити про це керівнику. Розпочати роботу можна лише після того, як усунуть усі недоліки.

 

4. Вимоги безпеки під час роботи

4.1. При перенесенні вантажу у жорсткій тарі, заморожених продуктів; під час миття продуктів слід користуватися засобами захисту рук.

4.2. Дотримуватися установлених граничних норм підіймання і переміщення вантажів однією людиною залежно від статі та віку:

 • для чоловіків, що досягли віку 18 років, — 30 кг;
 • для жінок, що досягли віку 18 років:
 • підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину) — 10 кг;
 • підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни —7 кг;
 • сумарна вага вантажу, який переміщують протягом кожної години робочої зміни, не має перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг, з підлоги — 175 кг;
 • для неповнолітніх висота підіймання вантажу не має перевищувати 1 м. Відстань переміщення вантажу вручну не має перевищувати 5 м. Граничні норми ваги вантажу наведено у Таблицях 1 та 2.

 

Таблиця 1. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи

Календарний вік, повних років

Граничні норми ваги вантажу, кг

Короткочасна робота

(1—2 підняття та переміщення вантажу протягом 1 год робочого часу)

Тривала робота

(понад 2 підняття та переміщення вантажу протягом 1 год робочого часу)

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

14

5

2,5

-

-

15

12

6

8,4

4,2

16

14

7

11,2

5,6

17

16

8

12,6

6,3

Зберігання та утилізація люмінесцентних ламп  Обережно, небезпечний вантаж! Які нормативні вимоги до перевезення

Таблиця 2. Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год робочого часу

Календарний вік, повних років

Сумарна вага вантажів, що підіймаються/переміщуються під час роботи, кг

із рівня робочої поверхні

із підлоги

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

14

10

5

7

3,5

15

48

12

24

6

16

160

40

80

20

17

272

72

130

32

Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підіймань/ переміщень.

В усіх випадках до ваги вантажу включається вага тари й упаковки.

4.3. Розробку заморожених м’яса та риби потрібно здійснювати після того, як вони відтануть.

4.4. Мити рибу вручну потрібно щітками та скребками у спеціальних рукавицях, які захищають руки працівника. Виймати рибу з ванни слід дротяними черпаками.

4.5. Під час роботи з ножем необхідно:

 • достатньо щільно тримати рукоятку та стежити, щоб рука не потрапляла під гострий край леза;
 • тримати лезо від себе;
 • міцно утримувати продукт, який нарізається, недомінантною рукою, щоб він не рухався;
 • тримати недомінантну руку на безпечній відстані від ножа.

4.6. Під час роботи з ножем заборонено:

 • перевіряти гостроту різальних крайок ножа рукою;
 • ходити та нахилятися з ножем у руках;
 • знімати залишки продуктів із ножа рукою. Очищати ніж потрібно за допомогою виделки-лопатки та чистої серветки;
 • на час перерви в роботі залишати ніж у продукті, який нарізається.

4.7. Гострити ніж об мусат необхідно осторонь від працівників, зайнятих на інших операціях.

 

4.8. Перед пуском електрообладнання необхідно попередити про це працівників, що перебувають поряд.

4.9. Заборонено опускати руки в робочу камеру машини для чищення картоплі, овочерізальної та протиральної машин під час роботи устатковання.

4.10. Знімати та встановлювати терткові диски, ножі або гребінки можна лише після повної зупинки обладнання.

4.11. Видаляти овочі, що застрягли в машині для чищення картоплі, овочерізальній або протиральній машині, можна лише після повної зупинки машини.

4.12. Після кожної операції обробні дошки слід очистити ножем від залишків продуктів, промити гарячою водою з додаванням мийних засобів та ошпарити окропом.

4.13. Харчові продукти, пролиті рідини, уламки розбитого посуду та склотари, які впали на підлогу, необхідно негайно прибрати. Для цього слід користуватися щіткою, совком, віником, ганчіркою. Не прибирати сміття та відходи незахищеними руками.

Інструкція з охорони праці під час обробки плодоовочів, м’яса, риби  Тест-малюнок: Порушення норм охорони праці під час прибирання офісу 

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. Відключити електроустатковання від електромережі відповідно до вказівок експлуатаційної документації.

5.2. Після повної зупинки обладнання очистити його від залишків продуктів. Чистити різальні ножі та решітки слід лише спеціальним дерев’яним шкребком.

5.3. Робочу поверхню колоди для розрубу м’яса очистити ножем та посипати сіллю, а бокову частину помити гарячою водою.

5.4. Обробні дошки очистити та помити так, як вказано у пункті 4.12 цієї Інструкції, і поставити на ребро на стелажі у спеціальних касетах у цеху, за яким вони закріплені.

5.5. Промити виробничий інвентар та інструменти з додаванням мийних засобів, ошпарити окропом та прибрати до відведеного для їх зберігання місця.

5.6. Прибрати робоче місце, винести сміття.

5.7. Ретельно вимити руки та обличчя з милом.

5.8. Доповісти керівнику про всі недоліки та несправності, які виявили під час роботи.

6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

6.1. У разі аварійної або надзвичайної ситуації працівник зобов’язаний терміново повідомити про це своєму керівнику, а за його відсутності — керівнику, вищому за посадою. Також повідомити своєму керівнику про всі порушення вимог охорони праці, які можуть становити небезпеку для працівників.

6.2. Нещасний випадок чи аварійна ситуація можуть виникнути у разі:

 • роботи з несправними інструментами й обладнанням;
 • недостатньої освітленості робочої зони;
 • враження електричним струмом;
 • поранення;
 • падіння предметів;
 • падіння працівників під час пересування;
 • пожежі.

 

6.3. За раптового припинення подачі електроенергії необхідно вимкнути електроприлад відповідно до вказівок експлуатаційної документації.

6.4. Якщо на металевих частинах електрообладнання виявлено напругу, електродвигун гуде або заземлювальний провід обірвано, слід негайно вимкнути електроприлад та доповісти про несправність керівнику. Без дозволу керівника роботу не виконувати.

6.5. У разі пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальні підрозділи за телефоном «101»; при виклику вказати адресу об’єкта, кількість поверхів будівлі, де виникла пожежа, місце пожежі, наявність людей в осередку пожежі та своє прізвище;
 • повідомити про пожежу своєму керівнику, а за його відсутності — керівнику, вищому за посадою;
 • вимкнути електроенергію;
 • розпочати гасити пожежу наявними засобами пожежогасіння; електромережу, електроприлади слід гасити тільки вуглекислотними, порошковими вогнегасниками; заборонено гасити їх водою або пінними вогнегасниками;
 • організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей;
 • організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, що прибули за викликом; надати їм допомогу під час гасіння пожежі.

6.6. Якщо є потерпілі, необхідно надати їм домедичну допомогу згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на Підприємстві.

Центральна частина статичний блок 2