Як підприємству усунути виявлені при перевірці порушення

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Суб’єкт господарювання має виконати у визначені строки припис посадової особи органу державного нагляду щодо усунення порушень вимог законодавства. Як підприємству усунути виявлені при перевірці Держпраці порушення в умовах карантину?

 

 

Нормативне регулювання

Держпраці проводить заходи контролю за дотриманням законодавства у сферах:

  • державного гірничого нагляду;
  • зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Як проводити працеохоронні перевірки, регулює Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі — Закон № 877). Розрізняють планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю). Вони здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом (ст.ст. 5, 6 Закону № 877).

Як контролювати стан охорони праці на підприємстві: п’ять додатків у поміч

Акт перевірки суб’єкта господарювання

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт.

Якщо перевірка закінчилася, і за її результатами контролери незадоволені тим, як на підприємстві дотримуються законодавства про охорону праці, орган контролю відповідно до акта, складеного за результатами перевірки:

  • звертається з відповідним позовом до адміністративного суду — за наявності підстав, щоб повністю або частково зупинити виробництво, реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг;
  • складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ про усунення виявлених порушень протягом п’яти робочих днів із дня закінчення перевірки — за потреби вжити інших заходів реагування.

Так скеровує ч. 7 ст. 7 Закону № 877.

Заходи реагування, обґрунтованість яких має бути підтверджена адміністративним судом, не застосовують, а відповідний розпорядчий документ підлягає негайному скасуванню Держпраці у разі, якщо:

  • Держпраці в установлений строк не звернувся до адміністративного суду з відповідним позовом;
  • позовну заяву повернено Держпраці ухвалою адміністративного суду і така ухвала набрала законної сили;
  • адміністративний суд ухвалив постанову, якою відмовив Держпраці у підтвердженні обґрунтованості вжиття заходів реагування, або постанову про відсутність підстав для вжиття таких заходів, і така постанова набрала законної сили;
  • протягом 30 робочих днів із дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа про вжиття заходів реагування їх обґрунтованість не буде підтверджена постановою адміністративного суду, що набрала законної сили.

Припис про усунення порушень вимог законодавства

Припис — обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства.

Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта господарювання. Він видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.

Форму припису Держпраці наведено у додатку 3 до проєкту Положення про організацію та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці Державною службою України з питань праці та її територіальними органами.

Проєкт вказаного Положення Мінсоцполітики оприлюднило ще влітку 2017 року. Проте він досі не набув сили нормативно-правового акта. Попри це контролери використовують шаблон припису, наведеного у додатку 3 до цього Положення, коли оформлюють результати перевірки.

Виконання припису Держпраці

Суб’єкт господарювання має виконати у визначені строки припис посадової особи органу державного нагляду щодо усунення порушень вимог законодавства. Цього вимагає п. 8 ст. 7 Закону № 877.

До суб’єкта господарювання, який не виконав приписи, розпорядження або інші розпорядчі документи, застосовують штрафні санкції. Якщо ж він виконав розпорядчий документ у повному обсязі та в установлений строк, фінансові й адміністративні санкції, заходи реагування до нього, його посадових осіб не застосовують.

Про стан виконання розпорядчого документа (наприклад припису) підприємство письмово у встановлені строки повідомляє інспекторові Держпраці, який видав припис. Для цього надсилають офіційного листа за формою, встановленою системою організаційно-розпорядчої документації. У листі обов’язково вказують номер і дату припису, номери порушень та відображають факт їх усунення.

Як перевіряють виконання припису

Після надходження інформації від підприємства про виконання припису інспектор Держпраці, який видав припис, перевіряє його виконання. Якщо інспектор Держпраці, який видав припис, перебуває у відпустці, на лікарняному, у відрядженні тощо, перевірку проводить посадова особа, яка його заміщує або виконує обов’язки, або керівник (заступник керівника) відповідного підрозділу територіального органу Держпраці. Таку перевірку проводять не пізніше трьох діб після отримання повідомлення про усунення порушень.

Якщо підприємство у встановлені приписом строки не повідомило про усунення порушень, це буде підставою для його позапланової перевірки.

За результатами перевірки підприємства йому або ж вищій організації (центральному органу виконавчої влади), до сфери управління якої воно належить, можуть надіслати подання щодо невідповідності посадових осіб займаній посаді. Про це суб’єкт господарювання або вища організація (центральний орган виконавчої влади), до сфери управління якої належить суб’єкт господарювання, у місячний строк письмово інформує посадову особою, яка видала подання.

Як виконувати приписи в умовах карантину

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, карантин в Україні продовжено до 30 червня 2021 року. Станом на 9 червня всі області перейшли в «зелену» зону карантину, в якій діють найслабші карантинні обмеження. Однак навіть після перегляду умов входження до «зеленої» зони низка обмежень все ж зберігається.

Якщо усунення порушень нормативно-правових актів з охорони праці, викладених у приписі, не спричинить порушення заборон постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 № 211 (далі — Постанова № 211), такі вимоги необхідно виконати в установлені строки. 

Статтею 29 Закону про охорону праці передбачено: 

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог.

 

Орган держнагляду за охороною праці розгляне клопотання та за необхідності проведе експертизу запланованих заходів і визначить їхню достатність. Якщо необхідність тривалішого строку підтвердять, як виняток орган державного нагляду може прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів з охорони праці.

Як оскаржити неправомірні рішення контролерів

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді