Наради з охорони праці

UA RU
Автор
інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», експерт з питань охорони праці
На підприємстві має бути єдиний порядок проведення нарад з охорони праці. Дізнайтеся, хто має брати участи у таких нарадах та які питання на них розглядаються.

 

Оперативно виявити можливі відхилення від норм безпеки праці, перевірити виконання запланованих заходів та управлінських рішень можна лише на підставі регулярного та об’єктивного контролю.

Як організувати контроль за станом охорони праці на підприємстві

Результати контролю можна розглядати після перевірки на нараді, засіданні комісії з питань охорони праці або загальних зборах трудового колективу підприємства. Там дають оцінку діям працівників і оцінюють стан ОП у підрозділі або загалом по підприємству, а також приймають рішення щодо працівників, які припустилися недоліків або сприяли своїми діями невиконанню вимог, норм і правил, інструкцій з охорони праці, технологічних регламентів та інших документів.

Як проводити наради з питань охорони праці

На підприємстві має бути єдиний порядок проведення нарад з охорони праці. Форми таких нарад:

 • рівень управління — засідання комісії з питань ОП;
 • рівень виробничих об’єктів або підрозділів — оперативна нарада з питань ОП;
 • рівень виробничих бригад (ланок) — оперативні збори з питань ОП.

Однією з форм наради на вищому рівні може бути колегія.

На засіданні комісії з питань ОП мають бути присутніми: керівник підприємства, заступники керівника, яких залучають до організації виробничої діяльності підприємства, керівник СОП, головні спеціалісти та, за потреби, інші працівники. На оперативних нарадах із питань ОП підприємства — керівник підприємства, технічний керівник, головні спеціалісти, начальники відділів, начальники виробничих підрозділів (їхні заступники), керівник СОП. На оперативних зборах з ОП структурного підрозділу — керівник підрозділу, керівник СОП, інженерно-технічний персонал підрозділу, уповноважені найманими працівниками особи з питань ОП, бригадири (ланкові).

У нараді або засіданні комісії має брати участь голова профспілки або уповноважені найманими працівниками особи з питань ОП, а також представники державних органів контролю.

Під час підготовки наради з охорони праці керівник виробничого підрозділу має:

 • проводити аналіз стану ОП у підрозділі;
 • виявляти недоліки в роботі зі створення безпечних і здорових умов праці, розробляти конкретні заходи, щоб їх усунути;
 • доводити оцінку роботи з ОП підлеглим.

На порядку денному наради з охорони праці потрібно розв’язати такі питання:

 • підбити підсумки роботи з ОП за минулий період на підприємстві (у підрозділах) з аналізу причин травматизму, профзахворювань, аварій, пожеж, наявності небезпечних і шкідливих чинників на робочих місцях, виявлених недоліків з ОП;
 • заслухати звіти керівників підрозділів, які допустили погіршення стану або невиконання вимог ОП;
 • розглянути процес виконання заходів з ОП і заходів, що обумовлені наказами, розпорядженнями, документами за результатами перевірок органів контролю;
 • обговорити результати обстежень стану ОП у підрозділах;
 • заслухати керівників підрозділів, які допустили численні порушення нормативних вимог ОП;
 • прийняти конкретні рішення щодо усунення виявлених недоліків з ОП;
 • ознайомитись з організаційно-розпорядчою документацією державних органів контролю і керівництва підприємства з питань ОП;
 • ознайомитись з інформаційними даними про виробничий травматизм, зокрема на інших або споріднених підприємствах (галузях);
 • розподілити обов’язки між підлеглими щодо виконання заходів, що випливають із рішень нарад з ОП.

За підготовку своєчасної й об’єктивної інформації на нараду з охорони праці відповідають: по підприємству — керівник СОП; по підрозділах — керівники підрозділів.

 

Питання стану ОП, рішення яких потребує залучення відповідних служб і спеціалістів, можна розглядати на цільових нарадах на різних рівнях управління підприємством.

 

Як оформлювати результати нарад з охорони праці

Результати нарад на підприємстві оформлюють протоколом. У ньому вказують заходи для поліпшення стану ОП, строки усунення виявлених недоліків та їх відповідальних виконавців. Форму протоколу визначають нормативні документи з діловодства. За забезпечення структурних підрозділів протоколами проведених нарад з охорони праці відповідає керівник СОП.

Протоколи нарад з охорони праці затверджують у такому порядку:

 • по виробничому підрозділу — керівник виробничого підрозділу;
 • відокремленому підприємству — керівник підприємства (директор);
 • вищій організації (корпорації, компанії, концерну) — генеральний директор (президент).

Заходи, що випливають із рішень нарад з ОП, виконувати обов’язково. Виконання заходів, обумовлених рішенням наради з охорони праці, контролює керівник СОП. А виконання заходів, обумовлених рішенням зборів з питань ОП у виробничих підрозділах, — керівники підрозділів (постійно) і технічний керівник (головний інженер).зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді