Зразок інструкції з охорони праці для лікаря загальної практики — сімейного лікаря

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Наведено примірну інструкцію з охорони праці для лікаря загальної практики — сімейного лікаря. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

 

 

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для лікаря загальної практики — сімейного лікаря є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги для дотримання лікарем загальної практики — сімейним лікарем (далі — лікар) вимог з охорони праці при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками.

Тривалість робочого тижня провізорів і фармацевтів

1.2. Інструкція розроблена відповідно до таких нормативних документів:

1.3. У своїй діяльності лікар керується:

 • чинним законодавством України про охорону здоров’я та актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію медико-санітарної допомоги;
 • нормативно-правовими актами про охорону праці та навколишнє середовище;
 • посадовою інструкцією, цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють у закладі.

1.4. У разі пошкодження здоров’я з вини власника лікар має право на відшкодування в установленому порядку заподіяної йому шкоди.

1.5. Недотримання вимог цієї інструкції може призвести до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

1.6. До роботи лікарем може бути допущена особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина» і спеціальністю «Лікувальна справа» та пройшла спеціалізацію за фахом «Загальна практика — сімейна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації), за наявністю сертифіката лікаря-спеціаліста, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.7. Під час виконання роботи на лікаря можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори, як:

 • зараження небезпечними інфекціями;
 • отримання надмірної дози опромінення під час роботи з діагностичним обладнанням;
 • отруєння, алергічні реакції внаслідок застосування токсичних, агресивних та інших речовин;
 • нервове перенапруження;
 • інші негативні фактори.

1.8. З метою дотримання правил охорони праці лікар повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, які діють в закладі;  
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарнопротиепідемічних правил і календаря профілактичних щеплень;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • не залишати без нагляду включені електричні, газові та інші апарати;
 • знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

1.9. Лікар забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту (халатом, тапочками, головним убором, маскою, гумовими рукавичками тощо) за встановленими галузевими нормами.

1.10. Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні бути чистими, справними та відповідати зросту і розміру.

Інструкція з охорони праці для лікаря загальної практики — сімейного лікаря
Микола Федоренкоголовний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області
Засоби індивідуального захисту зменшують вплив на працівників небезпечних та шкідливих чинників, запобігають нещасним випадкам і професійним захворюванням

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи лікар повинен:

 • одягти чистий спецодяг, охайно заправити його;
 • провітрити приміщення;
 • підготувати робоче місце та інструменти до роботи;
 • перевірити достатність освітлення в кабінеті, за необхідності ввімкнути додаткове світло;
 • вимити руки з милом.

2.2. Переконатися у справності електрообладнання в робочому кабінеті та допоміжних кімнатах, зокрема:

 • світильники повинні бути надійно підвішені до стелі і мати світлорозсіювальну арматуру;
 • кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і відколів, а також оголених контактів;
 • заземлення має бути надійним, зі справною ізоляцією.

2.3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами лікар має дотримуватися інструкцій з експлуатації, не працювати з несправними приладами.

2.4. Пересвідчитися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайної ситуації.

 

2.5. Лікарю забороняється:

 • залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду;
 • користуватися первинними засобами пожежегасіння не за призначенням;
 • перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні;
 • користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електричним шнуром;
 • вмикати електричні прилади при виявленні ушкодження системи заземлення;
 • користуватися електричними приладами за відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо);
 • працювати без гумових рукавиць та спеціальних фартухів з кров’ю хворих, їх виділеннями, виконувати гнійні перев’язки;
 • користуватися несправними засобами для транспортування хворих;
 • створювати протяги у приміщенні;
 • курити у приміщенні відділення та лікарні;
 • самостійно налагоджувати медичне обладнання, електромережу доручати це стороннім особам;
 • користуватися відкритим вогнем у приміщенні.

2.6. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки та інші неполадки лікар повинен повідомити заступника головного лікаря закладу і приступити до роботи після їх усунення.

 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Бути уважним, не відволікатися сторонніми справами, розмовами.

3.2. Дотримуватись правил особистої гігієни.

3.3. Для оглядів використовувати тільки справний інструмент і прилади.

3.4. При експлуатації приладів суворо керуватися вимогами, які викладені в технічних паспортах, що додаються до устаткування.

3.5. Не користуватися несправними засобами для транспортування хворих.

3.6. При роботі з електроприладами:

 • не працювати з несправними електроприладами та самостійно не проводити їх ремонт;
 • не вмикати і не вимикати електроприлади вологими руками;
 • не вмикати електричні прилади при виявленні ушкодження системи заземлення;
 • не залишати ввімкненими електричні прилади без нагляду;
 • при припиненні подачі електроенергії відключити всі прилади.

3.7. Стежити за цілісністю скляного посуду. Негайно забезпечити прибирання з підлоги пролитих препаратів та решток розбитого посуду.

3.8. Не курити у приміщеннях лікарні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Закінчивши роботу, лікар повинен:

 • вимкнути електроприлади;
 • привести в порядок своє робоче місце;
 • провітрити кабінет;
 • зачинити вікна і вимкнути світло.

4.2. Прибрати у відведені для зберігання місця обладнання, інструменти та матеріали.

4.3. Зняти спецодяг і прибрати його у відповідне місце.

4.4. Привести себе у порядок, вимити руки і обличчя з милом та переодягтися.

4.5. У разі необхідності повідомити керівництво про недоліки і неполадки, що сталися під час роботи.

Як оформляти реквізити документів за новим ДСТУ 4163:2020

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії необхідно:

 • негайно припинити роботу і доповісти про аварію керівництву;
 • попередити інших працівників про небезпеку;
 • за необхідності провести евакуацію персоналу, хворих і майна з відділення згідно з планом евакуації;
 • не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.2. При виникненні пожежі, появі диму, гару та інших її ознак, терміново повідомити чергового та розпочати гасіння осередку загоряння наявними засобами пожежогасіння, за необхідності викликати пожежний підрозділ.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • згідно з інструкцією надати потерпілому невідкладну медичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва закладу щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді