Чи вносити до колективного договору норми фінансування на охорону праці

537

Запитання

У результаті перевірки з ОП інспектор зауважив, що в колективному договорі не вказані норми фінансування на охорону праці, хоча у колдоговорі компанії розділ про охорону праці є, норму в 0,5% виконуємо. Він вимагає додати рядок такого змісту: «Витрати на охорону праці становлять не менше ніж 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік». Чи потрібно вносити правки до колективного договору?

Відповідь

Вимоги до змісту й порядок укладення колективних договорів визначає законодавство про колективні договори. На це вказує частина сьома статті 65 Господарського кодексу України.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII у колективному договорі встановлюють взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема в розділі «Умови і охорона праці».


Одне із зобов’язань роботодавця — фінансування охорони праці. Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше ніж 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік. Про це йдеться у статті 19 Закону про охорону праці.

✍ Як оформити витрати на охорону праці

А на підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюють у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства.

Отже, вимоги щодо змісту розділу «Умови і охорона праці» у колективному договорі стосовно фінансування заходів з охорони праці у розмірі не менше ніж 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік є правомірними.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
536