Право монтажника виконувати роботи на висоті

595

Запитання

Чи має право монтажник устаткування зерносховищ виконувати роботи на висоті в безопорному просторі з використанням верхолазного спорядження?

Відповідь

Монтажник устаткування зерносховищ та підприємств із промислового перероблення зерна виконує роботи на висоті в безопорному просторі з використанням верхолазного спорядження. Чи має він на це право?

Роботи на висоті понад 1,3 м, роботи верхолазні та роботи зі збереження та переробки зерна входять до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці (п. 6, 14, 15 дод. 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107).

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62; НПАОП 0.00-1.15-07) поширюються на суб’єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, зокрема верхолазні роботи. До робіт на висоті можна залучати особу, не молодше 18 років. Вона має пройти медичний огляд щодо придатності до виконання робіт на висоті та спеціальне навчання і перевірку знань із питань охорони праці та протипожежної безпеки (п. 1.3 НПАОП 0.00-1.15-07).

СкачатиІнструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті

Якщо особа дотримається вказаних вище вимог і матиме випробувані засоби захисту для роботи на висоті, її можна допустити до виконання верхолазних робіт, які належать до робіт на висоті, що потребують спеціальних додаткових знань.

За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Проекти виконання робіт

Проект виконання робіт — це вид проектно-технологічної документації, яка розробляється на основі робочої документації та проекту організації будівництва і визначає та деталізує технологію, організацію й умови виконання будівельних робіт. У статті ви зможете скачати зразок ПВР.
36330

Вимоги безпеки під час робіт на висоті

Роботи на висоті — це роботи з підвищеною небезпекою, які потребують обов’язкових заходів безпеки. Наша стаття допоможе організувати роботи на висоті безпечно, правильно оформити наряд-допуск, провести інструктажі працівникам, уникнути помилок при виборі засобів захисту.
89859

Запобіжний пояс для проведення робіт на висоті

Важливо не лише забезпечити працівників, які виконують роботи на висоті, запобіжними поясами, а й подбати про правильну експлуатацію цих засобів захисту. Адже лише за такої умови вони допоможуть зберегти життя та здоров’я працівників.
26399

Кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці на будівництві

Під час зведення будівельних об’єктів інженер з ОП на будівництві повинен вжити заходи для запобігання впливу на працівників та сторонніх осіб небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Детальніше про обов’язки інженера з охорони праці на будівництві — у статті.
8079