Обсяг годин для вивчення предмета «охорона праці»

2017

Запитання

Скільки годин вивчається предмет «охорона праці»?

Відповідь

Пунктом 2.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, визначено, що зміст та обсяг предмета «охорона праці» для:

  • підготовки;
  • перепідготовки;
  • підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки

визначаються типовим навчальним планом і типовою навчальною програмою з предмета «охорона праці», що затверджуються МОН та погоджуються Держпраці.

Обсяг годин, які відводяться на вивчення дисципліни «охорона праці»:

  • теоретична частина предмета вивчається не менше 30 годин;
  • під час перепідготовки та підвищення кваліфікації — не менше 15 годин.

Під час профпідготовки працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається предмет «охорона праці» в наступному обсязі:

  • теоретична частина – не менше 10 годин;
  • під час перепідготовки та підвищення кваліфікації — не менше 8 годин.

Зауважимо, що специфічні питання охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін — з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання безпеки праці.

Важливо!

Обсяг годин предмета «охорона праці» не може зменшуватись під час розробки робочих навчальних планів і програм.

Написати коментар до статті на Фейсбуці

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План-графік навчання з охорони праці у 2024 році

На підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Які вимоги до форми цього документа — дізнайтеся зі статті.
52341

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці допоможе призначити членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві та визначити їхні обов'язки. Скачайте приклад наказу про створення комісії, розроблений експертом.
17180

Навчання з охорони праці для прикордонників

Одним із напрямів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочому місці є організація належного рівня навчання працівників з питань охорони праці. Зі статті ви дізнаєтеся про особливості навчання з охорони праці для прикордонників
222

Як створити комісію з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.
12265

Навчання з охорони праці

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — провести навчання з охорони праці та перевірку знань за його результатами. Дізнайтеся про принципи організації та види навчання з питань охорони праці, а також скачайте готові зразки необхідних документів.
86432