Державна політика в галузі охорони праці

2572

Запитання

На яких принципах базується державна політика в галузі охорони праці?

Відповідь

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України ВРУ і спрямовується на створення належних та безпечних умов праці, запобігання нещасним випадкам та профзахворюванням.

Державна політика в галузі охорони праці Читайте на порталі: Положення про систему управління охороною праці на підприємстві

Відповідно статті 4 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII державна політика в галузі охорони праці базується на наступних принципах:

  • пріоритетність життя і здоров’я працівників, цілковитої відповідальності роботодавця за створення безпечних та здорових умов праці;
  • підвищення рівня промислової безпеки, який реалізується шляхом забезпечення повного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;
  • комплексного рішення задач у сфері охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм із цих питань та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища;
  • соцзахисту працівників, повного відшкодування збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;
  • встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів господарської діяльності;
  • адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та психофізіологічного стану;
  • використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить діючому законодавству;
  • інформування населення, проведення навчання, профпідготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
  • забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами населення під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та загальнодержавному рівнях;
  • використання міжнародного досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі співробітництва між державами.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Особливості утримання прибудинкової території взимку

Яких заходів повинен вжити роботодавець, щоб утримувати взимку прибудинкові території в належному стані? Якими нормативними актами керуватися? Дізнайтеся більше про те, які підготуватися до холодної пори року.
1642

Електробезпека

Важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Електробезпека на виробництві — докладно розповідаємо про всі нюанси у нашій статті.
59880