Перевірка вогнегасників

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Перевірка вогнегасників необхідна для контролю стану вогнегасника, його розміщення і надійності кріплення, можливості вільного підходу до нього. З якою періодичністю потрібно проводити перевірку вогнегасників та на що звертати увагу під час перевірки — далі у статті.

Розміщення та експлуатація вогнегасників повинні здійснюватися згідно з вимогами Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» (далі — Правила), затверджених наказом МВС України від 15.01.2018 № 25. Дія цих Правил поширюються на будинки і приміщення різного призначення, що експлуатуються, підприємства, установи та організації (незалежно від виду їх діяльності і форм власності) та механічні транспортні засоби.

Суб’єкти господарювання, а також орендарі зобов’язані утримувати вогнегасники в працездатному стані, проводити своєчасну їх перевірку та технічне обслуговування.

Огляд вогнегасника включає первинну та (або) періодичну перевірку його відповідності вимогам експлуатаційної документації, а технічне обслуговування передбачає проведення комплексу операцій, спрямованих на перевірку вогнегасника та забезпечення його працездатності.

Первинна перевірка вогнегасників

Особі, відповідальній на об’єкті за пожежну безпеку, необхідно обов’язково провести огляд вогнегасників перед їх розміщенням. Під час огляду встановлюються:

 • наявність сертифіката відповідності;
 • наявність інструкції з експлуатації та паспорта на кожний вогнегасник, в яких повинно бути вказано: тип вогнегасника, нормативні документи, згідно з якими він випускається, вогнегасна здатність, склад і принцип дії, вказівки щодо безпеки використання, порядок гасіння пожежі, порядок технічного обслуговування, гарантійні зобов’язання виробника тощо;
 • цілісність пломб на запірних пристроях;
 • наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегасників;
 • положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників (у межах робочого діапазону);
 • наявність маркувальних написів на корпусі та червоного сигнального пофарбування згідно з державними стандартами;
 • наявність у маркуванні та в експлуатаційній документації відомостей про виробника, дату виготовлення (продажу) і технічного обслуговування.

Після проведення огляду вогнегасникам присвоюються облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації та вносяться відповідні записи в Журнал обліку вогнегасників.

Щомісячний огляд вогнегасників

У подальшому огляд вогнегасників при їх експлуатації здійснюється не рідше одного разу на місяць.

Під час огляду перевіряється:

 • відповідність типу і заводського номера вогнегасника зареєстрованому обліковому номеру та місцезнаходженню на об’єкті;
 • наявність інструкції з експлуатації та паспорта на вогнегасник;
 • дата проведення технічного обслуговування, яка має відповідати вимогам експлуатаційної документації;
 • наявність та цілісність пломби, пристрою блокування (запобіжної чеки), розтруба або гнучкого рукава (відповідно до типу вогнегасника) та кронштейна (якщо передбачено конструкцією);
 • наявність зовнішніх пошкоджень вогнегасників та слідів корозії на них;
 • положення стрілки індикатора тиску кожного закачного вогнегасника (крім газового та ВВПА), яка має бути в межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації;
 • наявність пошкоджень маркування (етикетки) кожного вогнегасника.

Результати огляду реєструються особою, відповідальною за пожежну безпеку, в Журналі обліку вогнегасників.

Коли потрібне технічне обслуговування

Технічне обслуговування вогнегасників проводиться у таких випадках:

 • виявлення механічних пошкоджень і слідів корозії на корпусах вогнегасників або запірно-пускових пристроях;
 • виявлення пошкодження або відсутності маркування, пломб або пристроїв блокування на них;
 • відсутність робочого тиску в корпусі та (або) наявність надмірного тиску (для вогнегасників закачного типу);
 • після використання за призначенням;
 • закінчення гарантійного терміну експлуатації, передбаченого експлуатаційною документацією виробника.

Після завершення технічного огляду вогнегасники повинні мати відмітку (етикетку) підприємства з технічного обслуговування вогнегасників із зазначенням дати, адреси виконавця, терміну проведення наступного технічного обслуговування, а також містити інші відомості, передбачені Правилами.

Приймання вогнегасників після технічного обслуговування оформляється відповідним актом.

Зверніть увагу!

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюються підприємствами, що мають відповідну ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. За відсутності інформації про проведення технічного обслуговування експлуатація вогнегасників заборонена.

Періодичність перевірки вогнегасників

Не рідше ніж один раз на 5 років:

 • кожний вогнегасник і балон з газом-витискувачем мають бути розряджені;
 • корпус вогнегасника повинен бути повністю очищений від залишків вогнегасної речовини (ВГР);
 • також мають бути здійснені зовнішній і внутрішній огляди, проведені гідравлічні випробування на міцність та пневматичні випробування на герметичність корпусу вогнегасника, пускової головки, шланга і запірного пристрою.

Під час проведення огляду необхідно звертати увагу на:

 • стан внутрішньої поверхні корпусу вогнегасника (наявність вм’ятостей або здуття металу, відшаровування захисного покриття);
 • наявність слідів корозії;
 • стан прокладок, манжет або інших видів ущільнювачів;
 • стан запобіжних пристроїв, фільтрів, приладів для вимірювання тиску, редукторів, вентилів, запірних пристроїв та їх посадкових місць;
 • вагу газового балончика, термін його чергового випробування або термін гарантійної експлуатації газогенерувального елемента;
 • стан поверхні й вузлів кріплення шлангу;
 • стан, гарантійний термін зберігання та значення основних параметрів ВГР;
 • стан і герметичність контейнера для поверхнево-активної речовини або піноутворювача (для водних і пінних вогнегасників із роздільним зберіганням води та інших компонентів заряду).

Допомагаємо розробити План евакуації

Перевірка відповідності вимогам щодо утримування вогнегасників

Перевірку правильності утримування вогнегасників на об’єкті слід проводити згідно з вимогами Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, а також Правил пожежної безпеки в Україні.

Під час перевірки необхідно забезпечити, щоб:

 • у приміщеннях з технологічними процесами, внаслідок яких при аварійному режимі можуть утворюватися газо-, пило- або пароповітряні суміші, вогнегасники були розміщені за межами приміщень з урахуванням безпечних відстаней;
 • переносні вогнегасники розміщувались у легкодоступних примітних місцях шляхом навішування за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього краю вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлювались у пожежні шафи пожежних кран-комплектів, на пожежні щити, стенди, підставки та спеціальні тумби;
 • була можливість прочитування маркувальних написів на корпусах вогнегасників;
 • вогнегасники були захищені від дії механічних пошкоджень, сонячних променів, атмосферних опадів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на їхню роботу тощо.

Випробування корпусів вогнегасників різних видів

Випробування гідростатичним тиском корпусів вогнегасників

Вид корпусу

Тиск

Корпуси низького тиску вогнегасників закачного типу, а також вогнегасників з термічним елементом

1,8 Рроб.max, але не менш ніж 2,0 МПа

Корпуси вогнегасників низького тиску з газовим балоном або з газогенеруючим елементом

1,3 Рроб.max, але не менш ніж 1,5 МПа

Корпуси вуглекислотних вогнегасників (не рідше ніж 1 раз на 5 років)

Величина випробувального тиску визначається відповідно до вимог правил

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді