Чому економити на охороні праці дорого

Керівник підприємства хоче зекономити на охороні праці чи включає до витрат на охорону праці «не ті» статті? Покажіть йому цю статтю, і ви більше не матимете труднощів із обґрунтуванням розміру фонду на охорону праці. Підприємства незалежно від форм власності або ФОП, які використовують найману працю, мають витрачати на охорону праці не менш ніж 0,5% фонду оплати праці за попередній рік.

Витрати на охорону праці

Які саме витрати роботодавця належать до витрат на охорону праці, визначає Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат (затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 № 994; далі — Перелік № 994). На цьому наполягає Держгірпромнагляд у листах від 26.07.2010 № 1/02-11.2-9/3.1/5128 та від 02.07.2012 № 5435/0/8.2-05/6/12.

Спільним для згаданих роз’яснень є акцент на вузькій спрямованості витрат на охорону праці. Для прикладу, питна вода, у розумінні фахівців Держгірпромнагляду, — це передовсім щоденна фізіологічна потреба людини. А заходи та засоби з охорони праці мають вужчу спрямованість, адже їх мета — зберегти життя, здоров’я і працездатність людини саме у процесі трудової діяльності.

Кошти фонду охорони праці витрачаються на:

  • приведення основних фондів у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
  • усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
  • проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці;
  • проведення навчання і перевірки знань із питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, організацію лекцій, семінарів і консультацій із зазначених питань;
  • забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям і засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (у т. ч. забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин, у зв’язку з виконанням робіт, які спричинюють забруднення цими речовинами;
  • надання працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води;
  • проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.

Як бачимо, Перелік № 994 не містить, наприклад, витрат на питну воду, опалення та електроенергію. А от вартість ліків до аптечки можна віднести до обов’язкових витрат на охорону праці. Адже їх використання для проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового медичних оглядів працівників обґрунтоване.

До витрат на охорону праці відносять і витрати на зимове взуття для працівників, адже в Переліку № 994 наведені витрати на «...забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм...». Тож керуйтеся вказаним переліком, а не підлаштовуйте аби-які придбання під фонд на охорону праці.

Фінансова відповідальність

За порушення вартісного ліміту на фінансування охорони праці штрафує Держпраці (ст. 43 Закону про охорону праці). Роботодавця можуть притягнути до фінансової відповідальності.

Сплата штрафу не звільняє юридичну особу або ФОП, яка використовує найману працю, від обов’язку усунути виявлені порушення у визначені строки.

Штрафи для роботодавця за недотримання норм витрат на охорону праці

Вид порушення

Санкція

Витрати на охорону праці становлять менше ніж 0,5% фонду оплати праці за попередній рік

25% різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період, але не більше ніж 5% середньомісячного фонду зарплати за попередній рік

Несплата або неповна сплата штрафу

Пеня на несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення

Окрім того, за порушення законодавства про охорону праці притягають до відповідальності й посадових осіб підприємств або ФОП, які використовують найману працю. Для них передбачена адміністративна відповідальність за статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чому економити на охороні праці дорого У яких випадках фахівця з охорони праці можуть притягти до адміністративної та кримінальної відповідальності? Дізнайтеся зі статті.

Якщо порушення законодавства про охорону праці призвело до негативних наслідків для здоров’я або життя працівників, то посадових осіб або ФОП, який використовує найману працю, можуть притягнути до кримінальної відповідальності відповідно до статті 271 Кримінального кодексу України (табл. 2).

Відповідальність посадових осіб або ФОП за порушення норм витрат на охорону праці

Вид порушення

Санкція

Не дотримано вимог законодавства про охорону праці

Від 340 до 680 грн

Повторне порушення протягом року або вчинене щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, що їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

Від 1700 до 5100 грн

Не дотримано вимог законодавства про охорону праці, що зашкодило здоров’ю потерпілого

Штраф від 1700 до 3400 грн, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки

Виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до семи років, із позбавленням права обіймати певні посади чи провадити певну діяльність на строк до двох років або без такого

Резюме

1. Оптимальне фінансування охорони праці збереже працездатність, а подеколи — життя і здоров’я працівників підприємства.

2. Спроба заощадити на охороні праці може закінчитися для керівника та інших посадових осіб адміністративною або кримінальною відповідальністю.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді