Міжнародний стандарт ISO 45001: які переваги матиме підприємство, що його впровадить

Система управління професійною безпекою та здоров’ям, що ґрунтується на стандарті ISO 45001, допоможе підприємству покращити свої показники у сфері охорони праці. Дізнайтеся, які саме переваги матиме підприємство завдяки використанню ISO 45001, на кого він розрахований та як взаємодіє з іншими стандартами.

Передумови створення стандарту

Будь-яка організація відповідальна за зведення до мінімуму ризику заподіяння шкоди людям, особливо якщо вони виконують професійні обов’язки в межах такої компанії. Однак йдеться не тільки про працівників і керівників, а й про підрядників та відвідувачів.

Згідно з оцінками Міжнародної організації праці (далі – МОП) у 2013 році трудова діяльність стала причиною 2,34 мільйонів смертей. Переважна їх більшість (2 млн) пов’язана з проблемами зі здоров’ям, на відміну від інших випадків, коли причиною смерті стали травми. Згідно з оцінками Інституту охорони праці 660 тис. смертей у рік спричинені онкологічними захворюваннями, які виникли внаслідок трудової діяльності.

Новий стандарт ISO 45001: які переваги матиме підприємство, що його впровадитьДізнайтеся, як потрібно встановлювати професійні хвороби

Міжнародна організація зі стандартизації розробила стандарт у сфері професійної безпеки та здоров’я (ISO 45001), який має на меті впровадження системи профілактики нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, інцидентів тощо, збереження життя і здоров’я працівників. Впровадження стандарту – це стратегічне рішення, яке підвищить соціальну та екологічну відповідальність організації, що з одного боку вплине на створення більш безпечних і здорових умов праці, а з іншого – допоможе підвищити прибутковість організації.

Система управління професійною безпекою та здоров’ям дасть змогу організації перетворити її зусилля, спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям, на безперервний організований ланцюг процесів (які підтримуються за допомогою належних методів та інструментів), що в загальному підсумку покращить її показники у сфері охорони праці.

Логічно, що саме ті працівники, чия робота найтісніше пов’язана з ризиками, мають бути поінформованими про систему управління професійною безпекою та здоров’ям. Участь працівників у її створенні, впровадженні та забезпеченні функціонування допоможе ефективно управляти ризиками. Це передбачено у стандарті ISO 45001; він також вимагає, щоб організація дбала про те, аби працівники були достатньо компетентні для виконання поставлених перед ними завдань без ризику.

Для чого потрібен стандарт

ISO 45001 – це міжнародний стандарт, який містить вимоги до системи управління професійною безпекою та здоров’ям і водночас дає настанови стосовно її використання. Він дасть змогу організації покращити показники у сфері охорони праці, зокрема, пов’язані з профілактикою травм і професійних захворювань.

Новий стандарт ISO 45001: які переваги матиме підприємство, що його впровадитьЧому так важливо діяти на випередження – читайте у статті Профілактика професійних захворювань та реабілітація хворих на них осіб

Стандарт ISO 45001 може використовувати будь-яка організація, незалежно від її розміру, типу і сфери діяльності. Всі його вимоги можуть бути інтегровані у її власні управлінські процеси.

Стандарт ISO 45001 дає змогу організації завдяки її системі управління професійною безпекою та здоров’я охопити й інші аспекти охорони здоров’я та безпеки (наприклад, такі, як оздоровлення або піклування про самопочуття працівників); проте потрібно мати на увазі, що такі вимоги можуть бути встановлені також і на законодавчому рівні.

Що не передбачено стандартом

ISO 45001 не встановлює конкретних критеріїв провадження діяльності, пов’язаної з професійною безпекою та здоров’ям, а також не визначає формат її здійснення. Система управління професійною безпекою та здоров’ям конкретної організації має враховувати її особливості. Відтак, малому підприємству з низьким рівнем ризиків підходить проста система, а великій організації з високим рівнем ризиків може знадобитися система з більш складною структурою. Будь-яка система відповідає вимогам стандарту, якщо вона підходить конкретній організації та працює належним чином.

ISO 45001 не охоплює фактори, безпосередньо пов’язані з безпечністю товару, ймовірними матеріальними збитками, впливом на довкілля. До того часу, поки вони не створюють загрозу працівникам, організації не потрібно якось їх вирішувати.

Використання ISO 45001 як юридично обов’язкового документа не передбачене; це інструмент управління, який малі та середні підприємства можуть добровільно використовувати для зведення до мінімуму або повного усунення ризику заподіяння шкоди.

Переваги використання стандарту

Система управління професійною безпекою та здоров’ям, що ґрунтується на стандарті ISO 45001, допоможе організації покращити свої показники у сфері охорони праці завдяки:

 • розробці та впровадженню програми дій та кінцевих цілей у сфері професійної безпеки та здоров’я;
 • визначенню небезпек і ризиків у сфері професійної безпеки та здоров’я, пов’язаних з діяльністю цієї організації; пошуку способів їх усунення або мінімізації шкідливого впливу;
 • встановленню оперативного контролю за управлінням ризиками у сфері професійної безпеки та здоров’я та за наявними законодавчими й іншими вимогами;
 • підвищенню обізнаності щодо ризиків, які існують у межах компанії;
 • оцінці показників її діяльності у сфері професійної безпеки та здоров’я і пошуку способів їх покращення;
 • заохоченню працівників до активної участі у діяльності, пов’язаній з професійною безпекою та здоров’ям.

Загалом ці заходи покращать репутацію організації, її сприйматимуть, як безпечне місце роботи. Також організація матиме додаткові переваги:

 • їй стане простіше відповідати нормативним вимогам;
 • зменшаться витрати на нещасні випадки;
 • скоротиться час простою і зменшаться втрати, пов’язані з перервами у роботі;
 • зменшаться витрати на страхові премії;
 • зменшаться плинність кадрів та кількість прогулів;
 • організацію сприйматимуть як таку, що відповідає міжнародним вимогам (на це звертають увагу клієнти, для яких важлива соціальна відповідальність).

Хто може використовувати стандарт

Відповідь проста: всі організації.

Чи є ваша організація мікропідприємством або міжнародною групою компаній, некомерційною або благодійною організацією, навчальним закладом або державною установою – це не має значення. Якщо є люди, які працюють на вашу організацію або на яких може вплинути її діяльність, використання системного підходу до управління безпекою праці та здоров’ям дасть їй додаткові переваги.

Стандарт може використовуватися як малими компаніями під час здійснення операцій, пов’язаних з незначним ризиком, так і великими організаціями зі складною структурою, рівень ризиків в яких досить високий. Хоча стандарт вимагає здійснення контролю за ризиками у сфері професійної безпеки та здоров’я, він також встановлює ризик-орієнтований підхід до самої системи управління професійною безпекою та здоров’ям. Це дає змогу забезпечити a) її дієвість і b) здатність удосконалюватися, щоб відповідати «суті» організації, яка постійно змінюється. Такий ризик-орієнтований підхід відповідає тому, як компанія управляє своїми «комерційними» ризиками, а відтак сприяє інтеграції вимог стандарту до загальних процесів управління.

Як ISO 45001 взаємодіє з іншими стандартами

Під час розробки цього стандарту враховувалися вимоги інших міжнародних стандартів (таких, як OHSAS 18001) і національних стандартів, а також міжнародних трудових стандартів і конвенцій МОП.

Новий міжнародний стандарт у сфері професійної безпеки і охорони здоров’я ISO 45001 Шукайте на сторінках журналу відповідь на питання для чого впроваджувати на підприємстві OHSAS 18001

Ті, хто почне використовувати цей стандарт після його публікації, зауважать, що його вимоги узгоджуються з вимогами інших стандартів. Відповідно, досить легко буде перейти від використання попереднього стандарту управління професійною безпекою та здоров’ям до стандарту ISO 45001.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді