Інструкція з охорони праці провідника пасажирських вагонів

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті — приклад інструкції з охорони праці на залізничному транспорті. Вона стосується безпечної роботи провідника пасажирських вагонів. Скачайте готову інструкцію, і вам не доведеться розробляти її самотужки.

Загальні положення

1.1. Інструкція є нормативно-правовим актом з охорони праці, її положення використовуються провідником пасажирських вагонів для забезпечення безпеки пасажирів і особистої безпеки при виконанні покладених на нього функціональних обов’язків.

Вимоги пожежної безпеки до об’єктів залізниці

1.2. Інструкція з охорони праці провідника пасажирських вагонів розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил поведінки громадян на залізничному транспорті, затверджених постановою КМУ від 10.11.1995 № 903;
 • Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженим постановою КМУ від 19.03.1997 № 252;
 • Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджених наказом Мінтрансзв’язку України від 21.12.2009 № 1322;
 • Інструкції провідника пасажирських вагонів, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.09.03 № 234-Ц та інших актів.

1.3. Провідник належить до категорії робітників, які працюють у сфері послуг на транспорті.

1.4. Провідником може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, пройшла навчання з відривом від виробництва в професійно-технічному навчальному закладі й отримала кваліфікацію «провідник пасажирського вагона», пройшла перевірку знань нормативних документів щодо обслуговування громадян залізничним транспортом України.

1.5. До самостійної роботи провідником допускається особа, яка має посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, а також отримала позитивні висновки відповідних комісій про придатність до роботи за професією, зокрема, яка пройшла попередній (періодичний) медичний огляд, а також наркологічний і психіатричний огляди.

Чи отримає лікарняний працівник, який проходить медогляд

1.6. Провідник повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

1.7. Провідник зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • знати інструкції з сигналізації, руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України у межах питань, що входять до кола його обов’язків, знати знаки безпеки;
 • виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником та щодо якої він проінструктований;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;
 • знати місце зберігання аптечки, вміти надавати домедичну допомогу потерпілим.

1.8. Під час виконання роботи на провідника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори, як:

 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • ураження електричним струмом;
 • загазованість, отруєння чадним газом, алергічні реакції, опіки;
 • нервово-психічне перевантаження;
 • інші негативні фактори.

1.9. Провідник забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту за встановленими галузевими нормами.

1.10. Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту мають бути справними та відповідати зросту і розміру.

1.11. Під час перебування на залізничних коліях провідник повинен дотримуватись таких вимог:

 • переходити колії тільки під прямим кутом, попередньо впевнившись, що на тих коліях, що він перетинає, та на підходах немає рухомого складу;
 • під час переходу колій і стрілочних переводів не наступати на рейки, не ставити ноги між рамними рейками та в жолоб стрілочного переводу;
 • не перебігати через колії перед локомотивом, що наближається;
 • при обході вагонів не переходити через колію ближче ніж за 5 м від крайнього вагона;
 • не пролазити під вагонами, не сідати на рейки, кінці шпал і баластну призму.

1.12. Заборонено:

 • переходити через колії, на яких перебуває залізничний рухомий склад, відстань до якого менше ніж 5 м;
 • переходити колії на стрілочних переводах, ходити між коліями, пролізати під вагонами;
 • проходити між розчепленими вагонами, якщо відстань між ними менше ніж 5 м.

 1.14. На електрифікованих ділянках залізниці не дозволяється:

 • наближатися до неогороджених дротів або частин контактної мережі, що перебувають під напругою, на відстань ближче ніж 2 м;
 • торкатися обірваних дротів контактної мережі, металевих опор і пристроїв заземлення, повітряної лінії електропередач і предметів, що до них доторкуються, та наближатися до них ближче ніж на 2 м.

1.14. Під час виконання трудових обов’язків звертати увагу на сторонні звуки (працююче електрообладнання, стук ходових частин вагонів тощо).

1.15. В період дії воєнного стану провідник має пройти навчання з актуальних питань охорони праці, в тому числі з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі оголошення повітряної тривоги.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи провідник повинен пройти інструктаж з питань охорони праці, безпеки руху, пожежної безпеки, електробезпеки.

2.2. Привести в порядок формений і спеціальний одяг, одягти його.

2.3. Отримати відповідні бланки документів, переносну радіостанцію, продукти торгівлі, постільну білизну та інший необхідний у рейсі інвентар.

2.4. Прийняти вагон та перевірити:

 • справність поручнів, перехідних та тамбурних відкидних вхідних площадок, роботу засувних і петльових дверей та дверних замків, наявність пломб на стоп-кранах, вогнегасниках та рукоятках привода вікон аварійних виходів;
 • надійність фіксації всіх кришок люків, полиць і відкидних столиків;
 • справність кватирок, віконних рам і стекол, механізмів віконних штор;
 • наявність і справність вогнегасників та іншого пожежного інвентарю;
 • спільно з оглядачем вагонів перевірити дію ручного гальма;
 • наявність деревного вугілля або тирсових брикетів для функціонування титану;
 • стан електрообладнання, розподільних щитів, панелей автоматики, пожежної сигналізації, внутрішнього поїзного зв’язку, системи кондиціювання повітря, кип’ятильника, ручних сигнальних ліхтарів;
 • справність основного та аварійного освітлення.

2.5. Навісити на вагон з обох боків маршрутні таблички, а з внутрішньої сторони вікна — порядковий номер вагона.

2.6. Перед поїздкою та під час неї провідник повинен оглянути усі місця вагона, де можуть бути заховані сторонні предмети або переховуватися люди.

2.7. Про всі несправності або недоліки, виявлені у процесі приймання вагона, провідник зобов’язаний доповісти начальнику поїзда або поїзному електромеханіку для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення.

 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Провідник має розпочати посадку пасажирів не пізніше, ніж за 30 хв до відправлення поїзда після оголошення про посадку на поїзд.

3.2. Перед посадкою необхідно вивісити на дверях службового купе табличку із зазначенням свого прізвище, ім’я та по-батькові.

3.3. Під час посадки пасажирів провідник зобов’язаний перебувати біля відкритих дверей вагона та перевіряти у пасажирів наявність оформлених проїзних документів і слідкувати за безпечною їх посадкою, а також за дотриманням правил перевезень ручної поклажі.

3.4. За 5 хвилин до відправлення поїзда провідник зобов’язаний попередити проводжальників про необхідність звільнення вагона, переконатися, що всі пасажири перебувають у цей час у вагоні, а не в тамбурі та опустити площадку.

3.5. Після подачі оповіщального сигналу про відправлення поїзда провідник повинен продублювати сигнал відправлення (удень — прапорцем, вночі — ліхтарем) про початок руху та закрити двері вагона.

3.6. Необхідно не допускати захаращення шляхів евакуації, контролювати правильність розміщення ручної поклажі пасажирів на полицях, переконатися, що під час руху поїзда вона не впаде.

3.7. На шляху прямування провідник зобов’язаний:

 • поводитись тактовно, розмовлючи з пасажирами спокійно та стримано;
 • допомогти пасажирам похилого віку, інвалідам та пасажирам із дітьми влаштуватися на своїх місцях;
 • слідкувати за станом внутрішнього обладнання вагона та правильним положенням міжвагонних перехідних площадок;
 • підготувати спеціальні ємності для накопичення сміття та побутових відходів, видаляти сміття з вагона в передбачених для цього місцях;
 • оповіщати пасажирів про назви зупинкових пунктів, межі санітарних зон та тривалість стоянки поїзда;
 • своєчасно очищати від снігу і льоду тамбури і перехідні площадки вагонів у зимовий час;
 • слідкувати за тим, щоб пасажири не під’єднували до електромережі електроприлади, не передбачені електричною схемою вагона;
 • слідкувати на пульті управління вагона за показниками приладів контролю за нагріванням букс та іншого електрообладнання.
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИС експерт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

3.8. При переході з вагона у вагон переконатися в тому, що перехідні площадки не мають пошкоджень.

3.9. Вимоги охорони праці під час стоянки поїзда на станціях:

 • після повної зупинки поїзда на станції провідник повинен плавно відчинити двері, закріпити їх на фіксатор, підняти відкидну площадку, протерти поручні і приступити до висадки та посадки пасажирів;
 • під час підйому відкидної площадки слід перебувати на безпечній відстані від неї. Якщо вона не відкрилась автоматично, то її слід відкрити примусово, обережно притримуючи рукою, та закріпити на фіксатор;
 • сходити вниз підніжками вагона слід обличчям до вагона, тримаючись руками за поручні, не відводячи рук до того часу, доки ноги не торкнуться до поверхні землі. Стрибати з тамбурної площадки не дозволяється.

3.10. У разі стоянки поїзда менше 5 хв і за відсутності посадки та висадки пасажирів провідник повинен відчинити двері та, перебуваючи у тамбурі, слідкувати за тим, щоб пасажири не виходили з вагона.

3.11. Провіднику забороняється:

 • зберігати сторонні предмети поблизу нагрівальних приладів, у тамбурах, проходах, ящиках із електрообладнанням, конструктивних порожнинах вагона;
 • торкатися до обірваних і оголених дротів, контактів та інших доступних струмопровідних частин електрообладнання вагона;
 • відкривати підвагонні ящики з апаратурою і акумуляторними батареями, розподільні щити, шафи і пульти управління, кожух електропечі, електрокалорифера, електронагрівач котла опалювання;
 • ремонтувати і регулювати електроустаткування вагона;
 • розпалювати котел опалення, титан за допомогою легкозаймистих та горючих рідин;
 • використовувати для підігріву замерзлих трубопроводів факели або розжарене вугілля;
 • проводити посадку у вагон і висадку пасажирів із вагона після початку руху поїзда;
 • допускати у вагон сторонніх осіб та осіб з надлишковою ручною поклажею.

3.12. Експлуатація обладнання водопостачання

3.12.1. Користуючись системою водопостачання, необхідно перевіряти:

 • наявність гумових кілець, ущільнювачів у водоналивних головках;
 • справність кранів і кранів-змішувачів умивальних чаш і мийки, зливних і наливних труб, промивних клапанів унітазів;
 • кількість води в системі водопостачання, відсутність протікання води, засміченість зливних труб;
 • температуру води в системі гарячого водопостачання:
 • наявність води в кип’ятильнику перед його включенням та безперервність надходженням води у нього під час роботи.

3.12.2. Забір кип’яченої води з кип’ятильника для приготування чаю і використання в інших цілях слід проводити через водорозбірний кран.

Інструкція з охорони праці на залізничному транспорті  Як надати допомогу при опіках

3.12.3. Мити кип’ятильник можна після відключення його від електроживлення.

3.13. При огляді та очищенні підвагонного обладнання і ходових частин вагона необхідно:

 • приступати до цієї роботи при тривалості стоянки поїзда більше 5 хвилин;
 • бути уважним, уникати наїзду рухомого складу, що проходить сусідньою колією;
 • засоби очищення ходових частин і підвагонного обладнання від бруду, льоду чи снігу тримати на безпечній відстані від себе.   

3.14. Експлуатація системи опалювання

3.14.1. Розпалювання, експлуатація та зупинка котла опалення здійснюється відповідно до виробничо-технологічної інструкції.

3.14.2. Включати нагрівальні елементи у вагоні з комбінованим опаленням слід за допомогою пакетних вимикачів.

3.14.3. Перед розпалюванням котла твердим паливом необхідно:

 • зачинити бокові тамбурні двері і закрити вугільні ящики;
 • перевірити справність запірно-регулюювальних пристроїв;
 • перевірити ступінь заповнення котла водою та наявність відповідного рівня води, переконатися, що у топці та димоході нема сторонніх предметів;
 • перевірити справність ручного і циркуляційного водяного насосів.

3.14.4. Використання палива, яке не відповідає вимогам технологічної інструкції відповідного котла, не допускається.

3.14.5. Під час роботи котла необхідно:

 • стежити за процесом нагріву води в котлі;
 • поповнювати систему водопостачання за допомогою ручного насоса за недостатньої кількості води.

3.14.6. Забороняється:

 • захаращувати котельне відділення, зберігати в ньому будь-які сторонні матеріали та речі, крім тих, що використовуються для обслуговування котла;
 • застосовувати під час розпалювання котла, що працює на твердому паливі, легкозаймисті матеріали (бензин, гас тощо);
 • сушити одяг, взуття та інші предмети на металевих конструкціях і трубопроводах котла;
 • здійснювати запуск котла з несправними засобами протиаварійного захисту і сигналізації;
 • залишати без нагляду опалювальні прилади під час їх використання.

3.14.7. Про всі небезпечні фактори, що загрожують здоров’ю та життю пасажирів, необхідно повідомити керівництву поїзда.

Шкідливі умови праці на підприємстві: як діяти роботодавцю

3.15. Експлуатація електрообладнання вагона

3.15.1. Експлуатацію і обслуговування електрообладнання вагона необхідно здійснювати відповідно до вимог інструкцій з його експлуатації.

3.15.2. Забороняється:

 • протирати електрощит при прибиранні вологою ганчіркою;
 • підніматися на покрівлю вагона з контактною електромережею (огляд покрівлі та обладнання, що розміщене на ньому, тощо);
 • використовувати «жучки» при заміні запобіжників;
 • використовувати штепсельні розетки з напругою 220 В для підключення побутового електрообладнання (крім електробритв);
 • встановлювати в світильниках лампи більшої потужності, ніж це передбачено документацією заводу–виробника.

3.15.3. Провідник повинен сповістити начальника поїзда або електромеханіка поїзда у випадках:

 • зниження опору ізоляції в електричних ланцюгах вагона згідно з даними контрольно-вимірювальних пристроїв;
 • пробою високовольтної магістралі.

3.16. Експлуатація побутового обладнання вагона

3.16.1. Встановлене в купе провідника побутове обладнання необхідно використовувати відповідно до нормативних вимог.

3.16.2. Холодильник слід тримати в чистоті, протираючи його поверхні у той час, коли він відключений від електромережі.

3.16.3. У мікрохвильовій печі необхідно використовувати посуд, який виготовлено зі скла, фарфору чи кераміки. 

 

Інструкція з охорони праці на залізничному транспорті  Чи може підприємство самостійно виготовляти спецодяг для своїх працівників

3.17. Приготування і роздача чайної продукції

3.17.1. Перед приготуванням і роздачею чаю необхідно вимити руки, одягти спеціальну форму.

3.17.2. Попередити пасажирів про роздачу чайної продукції, щоб вони були обережні під час переміщення вагоном і подбали про безпеку дітей.

3.17.3. Кип’яток слід наливати в стакани, розміщені в підстаканниках. Розносити чай слід обережно, тримаючись за поручень вагона.

3.17.4. Чистий посуд, столові прилади і чайну продукцію необхідно зберігати в спеціальній шафі службового відділення.

3.18. Прибирання вагона

3.18.1. При прибиранні вагона необхідно використовувати дозволені для застосування мийні засоби.

3.18.2. Дезінфекційні засоби слід зберігати в місці, захищеному від дії прямих сонячних променів, до якого немає доступу пасажирів.

3.18.3. Під час приготування робочих розчинів потрібно дотримуватися правил особистої гігієни та використовувати засоби індивідуального захисту шкіри.

3.18.4. При протиранні багажних і спальних полиць, стін, стель, при очищенні вентиляційних решіток необхідно користуватися стаціонарними драбинами. Піднімаючи спальну полицю чи відкидний столик, необхідно перевіряти справність механізму їх фіксації в піднятому положенні.

3.18.5. Не дозволяється:

 • прибирання і миття підлоги у вагонах з електричним опаленням при підключеному живленні електропечі;
 • складати постільну білизну в мішки масою більше 10 кг;
 • зберігати мішки з білизною на верхніх третіх полицях;
 • викидати сміття та виливати воду з вагона на колії.

3.18.6. Коли поїзд проходить через мийну машину, вікна та тамбурні двері вагона повинні бути закриті, при цьому не дозволяється стояти на підніжках, біля дверей та визирати з вікна.

4. Вимоги безпеки після прибуття поїзда до пункту формування

4.1. Після закінчення роботи необхідно знеструмити всі електричні кола.

4.2. Перевірити, чи не забули пасажири речі; у разі виявлення речей — здати їх до камери зберігання.

4.3. Упакувати використану постільну білизну в мішки та здати в термін, передбачений технологічними умовами.

4.4. Перевірити наявність і стан обладнання, майна, інвентарю та скласти перелік зауважень до технічного стану вагона, надати його начальнику поїзда. Інструменти, пристосування і матеріали скласти у відведені для зберігання місця.

4.5. Прибирати у вагоні, здати його змінній бригаді з подальшою відміткою у маршрутному листі, зробленою начальником поїзда; пройти післярейсовий медичний огляд.

4.6. Якщо вагон у рейс не відправляється, здати на склад майно, вагон підготувати та здати для охорони.

4.7. Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити їх від пилу і бруду та розмістити у відведеному для зберіганні місці, вмитися та переодягнутися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях та під час воєнного стану

5.1. У разі прямування до роботи транспортом чи пішки необхідно бути уважним щодо наявності на шляху слідування підозрілих предметів, особливо, якщо в цих місцях нещодавно відбувалися воєнні (бойові) дії.   

5.2. Після прибуття на місце виконання роботи необхідно уважно оглянути зону робіт на наявність підозрілих предметів, звертаючи увагу на знахідки, які розташовані у незвичному для них місці.

5.3. У разі виявлення на місці роботи підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку керівництво та інший відповідальний персонал поїзда для вжиття заходів реагування та не підпускати до предмета нікого з присутніх, за можливості евакуювати їх з небезпечної зони, позначити або огородити небезпечне місце.

5.4. Після закінчення повітряної тривоги, артилерійського обстрілу (бомбардування) слід перевірити відповідність вимогам безпеки електричного та іншого обладнання, електропроводки, відсутність пошкоджень вікон у вагоні, скляних дверей, стелажів, поличок та наявність підозрілих предметів, що створюють або можуть створити загрозу працівникам і пасажирам.

5.5. Провідник зобов’язаний в аварійних ситуаціях діяти згідно з планом ліквідації аварії, зокрема:

 • якщо виникне коротке замикання, вимкнути всі електроприлади та знеструмити споживачі електроенергії, крім аварійного освітлення (вночі) та сигналізації, повідомити начальнику поїзда і визвати електромеханіка;
 • у разі вимушеної зупинки пасажирського поїзда на перегоні, якщо поїзд не вдається утримувати на місці на автогальмах, провідник за сигналом машиніста локомотива повинен привести в дію ручні гальма у вагоні, який він обслуговує, а перед відновленням руху поїзда за сигналом машиніста відпустити їх;
 • якщо автогальма відмовлять після відповідного звукового сигналу загальної тривоги чи після того, як провідник побачить встановлений сигнал зупинки, він зобов’язаний відкрити стоп-кран і привести в дію ручне гальмо на вагоні.

5.6. У разі, якщо у вагоні виявлено несправність, що загрожує життю людей або безпеці руху, а також у випадку спрацювання системи сигналізації контролю нагрівання букс потрібно негайно зупинити поїзд стоп-краном та визвати електромеханіка або начальника поїзда для прийняття оперативного рішення.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

5.7. У разі пожежі провідник зобов’язаний:

 • зупинити поїзд стоп-краном, сповістити про пожежу начальника поїзда, поїзного електромеханіка і провідників суміжних вагонів та організувати евакуацію пасажирів, надавши допомогу тим пасажирам, хто її потребує;
 • якщо поїзд перебуває в тунелі, на мосту, віадуку, шляхопроводі, під мостом або в інших місцях, де неможливо організувати евакуацію пасажирів, поїзд потрібно зупинити після їх проходження;
 • для забезпечення проходу пасажирів слід відчинити зовнішні двері та фартухи обох тамбурів і закріпити їх на фіксатори, відкрити аварійні виходи й двері у суміжні вагони та забезпечити прохід пасажирів;
 • евакуацію пасажирів організувати з урахуванням того, що вогонь розповсюджується у напрямку протилежному руху поїзда;
 • після того, як провідник упевниться, що вагон залишили всі пасажири, йому слід приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння;
 • у разі виникнення пожежі на пульті та в щитку управління електрообладнанням, у світильниках, а також у зоні розміщення вентилятора приточної вентиляції необхідно знеструмити всі споживачі електроенергії, крім ланцюгів аварійного освітлення вагона (вночі).

5.8. У разі саморозчепу у складі поїзда після зупинки вагона провідник повинен негайно провести у дію ручне гальмо, оглянути автозчіпний пристрій та повідомити про аварію начальнику поїзда.

5.9. У випадку відчеплення вагона через несправність слід проінформувати пасажирів про порядок їх подальшого розміщення в інших вагонах поїзда.

5.10. При зміні маршруту провідник зобов’язаний сповістити пасажирів про порядок прямування поїзда за новим маршрутом.

5.11. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • згідно з інструкцією надати потерпілому невідкладну домедичну допомогу та повідомити начальнику поїзда про необхідність надання медичної допомоги.

5.12. У разі виникнення загрози терористичного акта або порушення громадського порядку провідник повинен діяти відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами Укрзалізниці.

Інструкція з охорони праці провідника пасажирських вагонів  Дізнайтеся, як використовувати неслужбовий автомобіль у службових ціляхзміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді