Медичні огляди водіїв транспортних засобів

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводять, щоб визначити придатність особи до безпечного керування ними. Зі статті ви дізнаєтеся, які види медоглядів водіїв транспортних засобів існують, як їх проводять та яка відповідальність передбачена за недотримання вимог щодо проведення медичних оглядів.

 

Журнал передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв

Медогляди водіїв колісних транспортних засобів 2023

Медогляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводять відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ, МВС від 31.01.2013 № 65/80 (далі — Положення).

Згідно з п. 1.1. Положення медичний огляд проводиться з метою визначення придатності особи до безпечного керування транспортними засобами.

Про те, як організувати медогляди водіїв у 2023 році, — далі.

Як організувати медичні огляди працівників

Види медоглядів водіїв

Водії при прийнятті на роботу та у процесі трудової діяльності проходять такі медичні огляди:

 • попередні;
 • періодичні;
 • позачергові;
 • щозмінні передрейсові;
 • щозмінні післярейсові.

Водії не зобов’язані оплачувати власним коштом медичний огляд на право управління транспортним засобом. Такий медогляд має оплатити роботодавець. Зокрема, роботодавець зобов’язаний власним коштом фінансувати та організувати:

 • попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медогляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;
 • щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року.

Так скеровує частина перша статті 17 Закону про охорону праці.

Також роботодавець зобов’язаний забезпечити власним коштом позачерговий медогляд працівників за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці або за власною ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає йому змоги виконувати свої трудові обов’язки.

mquestion04.png  Дізнайтеся, чи обов’язкові передрейсовий та післярейсовий медогляди для водіїв навантажувача

Попередній та періодичний медогляд водіїв КТЗ

Попередній медичний огляд мають проходити кандидати у водії для отримання права на керування транспортним засобом.

Періодичному медичному огляду підлягають водії транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом:

 • віком до 55 років (включно) — один раз на 10 років;
 • віком від 56 до 75 років (включно) — один раз на 3 роки;
 • віком від 76 років і більше — один раз на рік.

Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, повинні проходити періодичний медичний огляд один раз на рік.

Попередній (періодичний) медичний огляд кандидатів у водії (водіїв) транспортних засобів проводиться медичною комісією, яка вирішує питання про придатність особи до безпечного керування транспортним засобом. Такий огляд передбачає:

 • загальне обстеження спеціалістами медичної комісії;
 • лабораторне і функціональне обстеження.

Крім того, спеціалісти медкомісії іноді можуть призначати індивідуальні додаткові обстеження.

Попередній (періодичний) медичний огляд не проводиться медичною комісією у разі:

 • наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або загострення хронічного неінфекційного захворювання;
 • наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді;
 • перебування обстежуваної особи у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Під час медогляду комісія керується Переліком медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, затвердженим наказом МОЗ від 07.10.2022 № 1817.

Володимир Костриця заступник начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс» з охорони праці, представник Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки»
Смертність на дорогах могла б бути значно нижчою, якби водії володіли навичками домедичної допомоги потерпілим та мали аптечку з необхідними медичними засобами.

 

Позачерговий медогляд водіїв КТЗ

Позачерговий медогляд проходять водії транспортних засобів:

 • за направленням власника або посадової особи, що відповідає за експлуатацію ТЗ перевізника;
 • за інформацією медпрацівника про погіршення стану здоров’я водія, що перешкоджає безпечному керуванню ТЗ;
 • на вимогу та/або за рішенням уповноваженої посадової особи Державтоінспекції за наявності підстав.

У разі відмови водія від проходження позачергового медичного огляду перевізник має вжити заходів щодо недопущення водія до керування транспортним засобом відповідної категорії.

Попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди проводяться в закладі охорони здоров’я медичною комісією. Медкомісія під час медичного огляду враховує результати обов’язкового профілактичного наркологічного огляду особи та дані щодо перебування її на психіатричному обліку за місцем проживання.

 

За результатом медоглядів водію видається медична довідка щодо придатності до керування ТЗ..

Щозмінні передрейсові та післярейсові огляди водіїв

Щозмінні передрейсові та післярейсові медогляди є обов’язковими для водіїв ТЗ підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб — підприємців, що перевозять пасажирів і вантажі.

Згідно з п. 4.1. Положення щозмінний передрейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів перевізника проводиться безпосередньо перед їх виїздом у рейс.

Якщо протягом зміни проявляться ознаки хвороби, водії повинні пройти післярейсовий медичний огляд.

Водій власного транспортного засобу у разі погіршення стану здоров’я, якщо це перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом, також повинен вжити відповідних заходів для безпечного керування транспортним засобом.

Щоб організувати медичний контроль обслуговування водіїв та їх оздоровлення, потрібно взяти до уваги чисельність водіїв:

 • якщо їх 100 і більше — створюють відомчі спеціалізовані медичні, фельдшерські й оздоровчі пункти, медико-санітарні частини, поліклінічні відділення та заклади охорони здоров’я;
 • якщо їх менше ніж 100 осіб — укладають з територіальними медзакладами договори на медичне обслуговування. Однак можлива й постійна робота за трудовим договором медичного працівника з підприємством, кількість водіїв на якому менше ніж 100 осіб.

Підстава — стаття 46 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII.

Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів проводять у відведеному спеціальному приміщенні в індивідуальному порядку. Присутність сторонніх осіб під час медогляду — заборонена.

Приміщення, в якому оглядають водіїв, повинно бути оснащене відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

Результати проведеного передрейсового та післярейсового медичного огляду заносяться до Журналу щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв. Журнал заповнюється медичним працівником, який проводить медогляди водіїв.

За наявності дорожнього листа медичний працівник робить запис у ньому про результат контролю стану здоров’я водія автотранспортного засобу.

Водій непридатний до безпечного керування ТЗ, якщо під час медогляду у нього виявили відхилення в стані здоров’я:

 • підвищення або зниження артеріального тиску, частоти скорочень серця або значні відхилення від індивідуальної норми кожного водія;
 • перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Якщо медпрацівник виявив ознаки тимчасової непрацездатностісі у водія, останнього не допускають до керування транспортним засобом і направляють для дообстеження до закладу охорони здоров’я. Це відбувається на підставі наказу про відсторонення працівника від роботи і направлення його на позачерговий медичний огляд.

Медичний працівник зобов’язаний щомісяця аналізувати проведені щозмінні передрейсові та післярейсові медогляди, причини відсторонення від роботи водіїв та доводити їх до відома перевізника.

Своєю чергою перевізник щомісяця розглядає результати щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів і звертає особливу увагу на випадки відсторонення від роботи водіїв, які на момент оглядів перебували у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Скачайте табель оснащення приміщення для медоглядів водіїв

Відповідальність за невиконання вимог щодо проведення медоглядів

Законодавство передбачає відповідальність посадових осіб, які відповідають за експлуатацію автотранспорту, за невиконання вимог щодо проведення щозмінних медоглядів водіїв.

У таблиці унаочнено відповідальність за допуск до роботи водія автотранспортного засобу, якщо стан його здоров’я не дає змоги виконувати трудові обов’язки.

Порушення

Розмір штрафу

Стаття,
за якою передбачена відповідальність

Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть

 • штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг);
 • виправні роботи на строк до двох років;
 • обмеження волі на строк до п’яти років;
 • позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого

стаття 287 Кримінального кодексу України

Випуск на лінію транспортних засобів без проходження щозмінного медичного огляду водієм

 • накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян — суб’єктів господарської діяльності в розмірі 40 нмдг;
 • повторне вчинення порушення — 50 нмдг

стаття 128 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП)

Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або у хворобливому стані, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду

 • штраф на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян — суб’єктів господарської діяльності в розмірі 25 нмдг

стаття 129 КпАП 

Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів

 • штраф в розмірі 30 нмдг;
 • повторне вчинення порушення — 80 нмдг

стаття 133-1 КпАП

 

Робота водія — складна та відповідальна, а у воєнний час ще й часто пов'язана зі значними ризиками здоров'ю та життю. Нижче ви знайдете підбірку консультацій, які допоможуть краще організувати роботу працівників у цей непростий час. 

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді