Зразок інструкції з охорони праці для скляра

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Наведено примірну інструкцію з охорони праці для скляра. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці скляра містить обов'язкові вимоги з охорони праці для робітників, які виконують роботи з елементами скління конструкцій на об’єктах, що будуються, реконструються чи ремонтуються.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

1.2. Інструкція розроблена відповідно до таких актів законодавства:

 • Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132;
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15,
 • та з урахуванням вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62, і Правил з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, затверджених Держжитлокомунгоспом 01.01.1990.

1.3. До виконання скляних робіт допускаються особи віком не молодше 18 років, які мають кваліфікацію за професією скляр та пройшли у встановленому порядку вступний і попередній інструктажі з охорони праці, попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, медичний огляди та не мають медичних протипоказань до виконання таких робіт.

Результати інструктажів заносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці та засвідчуються підписами особи, яка провела інструктаж і працівника.

1.4. Навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівник проходить у постійно діючій комісії підприємства.

1.5. Скляр після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи проходить під керівництвом кваліфікованого працівника стажування протягом не менше ніж 2—15 змін або дублювання протягом не менше ніж 6 змін.

1.6. У своїй діяльності скляр керується посадовою інструкцією, цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють на підприємстві.

1.7. Перед початком роботи скляр також проходить інструктаж з питань електробезпеки, пожежної безпеки та надання домедичної допомоги.

1.8. Під час прийняття на роботу працівника також ознайомлюють під підпис з умовами праці та з наявністю на його робочому місці небезпечних і шкідливих чинників.

1.9. Основні шкідливі та небезпечні чинники, що можуть діяти на скляра:

 • виконання робіт на висоті;
 • падіння предметів, скла;
 • рухомі частини несучих скляних конструкцій;
 • поранення гострими краями скла та скалками при обробленні скла;
 • ураження електричним струмом;
 • захаращеність та недостатнє освітлення робочої зони;
 • незадовільні метеорологічні умови;
 • інші негативні фактори.

1.10. Скляра забезпечують спецодягом відповідного розміру та зросту, іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), перелік яких встановлюють у колективному (трудовому) договорі, зі встановленням строку їх використання.

1.11. Для різання, оброблення скла абразивним інструментом (шліфування, зняття фасок, свердління тощо) і для одержання матового скла або нанесення малюнків, написів тощо за допомогою піскоструменевих апаратів або кислот працівника забезпечують захисними окулярами (щитком) і респіратором.

Як обрати ЗІЗ для органів зору

1.12. Скляра забезпечують верстаком або розкрійним столом, укритим сукном. Стаціонарне робоче місце скляра має бути укомплектоване:

 • склорізом (алмазним або твердосплавним);
 • аптечкою першої допомоги;
 • дерев’яним настилом на підлозі біля робочого столу;
 • ящиком для зберегаення відходів скла;
 • ножем, штапиками;
 • плоскогубцями, губки яких забезпечені гумовими наконечниками (для ламання товстого скла);
 • дерев’яною мірною лінійкою, рейсшиною або шаблонами;
 • дерев’яним молотком із подовженою рукояткою (для трамбування відходів скла);
 • кріпильною арматурою, віконною замазкою тощо.

1.13. Працівника забезпечують необхідною кількістю витратних матеріалів (кріпильної арматури, віконної замазки тощо).

1.14. Щоб запобігти порізам рук, лезо ножа, який використовують для нанесення замазки, має бути затупленим.

1.15. Склоріз має відповідати оброблюваній товщині скла. Склорізи зберігають у футлярі із замші (сукна).

1.16. Для перенесення робочого інструменту та кріпильної арматури скляра забезпечують індивідуальною переносною сумкою (ящиком).

Інструкція з охорони праці для скляра  Які загальні вимоги безпеки під час робіт з ручним немеханізованим інструментом

1.17. Скляр повинен:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, не перебувати на робочому місці у нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсичного сп’яніння;
 • бути уважним під час роботи та при переміщенні у місцях виконання робіт, не займатися сторонніми справами та не відволікати увагу інших працівників;
 • виконувати лише роботу, яку доручив керівник робіт і за якою він пройшов інструктаж;
 • дотримуватися вимог електро- й пожежної безпеки та встановленого режиму роботи;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • використовувати справний робочий інструмент, спецодяг та інші ЗІЗ;
 • не захаращувати робоче місце та проходи до нього;
 • не допускати у робочу зону сторонніх осіб;
 • знати місця розташування аптечки, первинних засобів пожежогасіння та інших засобів і вміти користуватися ними.

1.18. Робоче місце скляра може бути постійним (приміщення в якому виконується прирізка скла) і перемінним (приміщення, в яких виконуються роботи з безпосереднього скління конструкцій). Робочі місця повинні бути забезпечені випробуваним інвентарем і пристроями, виготовленими за типовими проектами і встановленими згідно з проектом виконання робіт.

1.19. Для виконання робіт на висоті 1,3 м і вище працівника забезпечують інвентарним засобом підмощування, що має перильне огородження. При цьому працівник має пройти інструктаж із питань охорони праці щодо безпечного проведення робіт із використанням цих засобів.

1.20. До роботи з ручним електроінструментом працівника допускають після проведення інструктажу за Інструкцією з охорони праці при роботі з ручним електрифікованим інструментом.

1.21. Роботи з використанням засобів захисту при роботі на висоті (запобіжний пояс) виконують за нарядом-допуском, а також після проходження спеціального навчання і відповідного медичного огляду.

1.22. Працівник повинен бути обережним і уважним під час пересування у проходах до робочого місця. У темний час доби ходити лише по добре освітленій території.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати від керівника робіт завдання, а у разі необхідності — наряд-допуск на виконання робіт.

2.2. Одягти спецодяг, застібнути на всі ґудзики та заправити спецодяг таким чином, щоб не було звисаючих кінців одягу. Переодягатись у встановлених місцях.

2.3. Упорядкувати робоче місце, підготувати робочий інструмент, пересвідчитись у його справності, перевірити достатність витратних матеріалів.

2.4. Забезпечити достатню освітленість робочого місця.

2.5. У разі отримання наряду-допуску перевірити виконання вказаних у ньому заходів безпеки з підготовки робочого місця.

2.6. На початку зміни для підготовки до виконання робіт працівнику має бути надано необхідний час.

2.7. Про виявлені несправності або дефекти, що перешкоджають безпечній роботі, та неможливість їх усунення своїми силами працівник інформує відповідального керівника робіт. Заборонено приступати до роботи, поки несправності не будуть усунуті.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. У разі проведення робіт за нарядом-допуском працівник не повинен змінювати передбачені нарядом організаційно-технічні заходи безпеки.

3.2. На виробничий об’єкт скло постачають у спеціальній тарі (контейнерах або ящиках). Ящики зі склом встановлюють торцем вертикально за напрямком руху транспорту. Не можна класти скло площиною на поверхню землі або підлогу (плазом).

3.3. Під час переміщення скла дотримуватися таких вимог безпеки:

 • усі операції проводити у рукавицях, за необхідності гострі грані скла захищати накладками з м’якого матеріалу;
 • до місця виконання робіт скло транспортувати у контейнерах або ящиках, які встановлюють вертикально (не плазом) торцем за напрямком руху транспорту;
 • для перенесення скла розмірами понад 1 × 1,5 м і скляних конструкцій використовувати наплічні ремені з прокладками, ручні або механічні вакуум-присосні пристрої або інші засоби механізації;
 • великогабаритне скло з ящиків виймати вдвох, стоячи з двох протилежних боків ящика, і обережно ставити на прокладки;
 • для переміщення важкої тари зі склом використовувати засоби механізації;
 • при перенесенні скла лист скла необхідно тримати однією рукою знизу, іншою рукою зверху;
 • у разі використання наплічних ременів для перенесення скла йти у ногу, щоб не було розкачування або коливання скла.

3.4. Заборонено переносити скло без захисних рукавиць, залишати скло у нестійкому положенні.

3.5. При перенесенні ящиків зі склом групою слід виконувати команди старшого групи.

Нормативні вимоги до перевезення небезпечного вантажу

3.6. Під час різання скла дотримуватися таких вимог безпеки:

 • різати скло в окремому приміщенні, на верстаку або розкрійному столі, покритому сукном та забезпеченому мірною лінійкою, рейсшиною, шаблоном;
 • скло, що перебувало при мінусовій температурі повітря, перед різанням прогріти до плюсової температури;
 • для різання скла використовувати склоріз (алмазний або твердосплавний), що відповідає оброблюваній товщині скла; не кидати склоріз на підлог;
 • для різання складного профілю використовувати шаблони;
 • скло різати обережно, щоб його не розколоти та запобігти порізу рук, під час різання скла використовувати захисні окуляри та напальчники;
 • не різати брудне скло, скло яке має нерівності, наліт тощо;
 • робоче положення ріжучої кромки алмаза — гострий кут алмаза повернутий вперед у напрямку різання скла; алмаз тримати вертикально, не відриваючи від скла до кінця розрізу.

3.7. Якщо зроблений розріз недостатньо глибокий, наприклад внаслідок затуплення ріжучого елемента склоріза, виконати новий розріз поряд із першим чи зі зворотного боку точно по лінії розрізу. Потім простукати оправкою склоріза, поки не з’явиться початкова тріщина, після чого ламати скло на розкрійному столі.

3.8. Найкраще ламати скло об край верстата. При правильному порізі скло ламають, тримаючи його край руками. Вузькі кромки скла відламувати склорізом, захоплюючи їх прорізами оправки склоріза. Щоб запобігти розтріскуванню скла під час обламування кромок скла, використовувати м’які прокладки з гуми, картону тощо.

3.9. Знімати скло з розкрійного столу по одному листу. Допускається знімати одразу кілька листів, якщо вони однакового розміру в усіх вимірах.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

3.10. Під час різання скла заборонено:

 • різати скло на засобах підмощування, підручних засобах, коліні або у висячому положенні;
 • протирати скло по лінії розрізу шорсткою тканиною і тканиною, що містить абразивні домішки;
 • витирати скло і руки однією і тією ж тканиною (ганчіркою);
 • різати скло, що зберігалося при мінусовій температурі повітря без підігріву;
 • кидати склоріз на підлогу, доторкатися алмазом до твердих предметів;
 • ламати скло без лінії розрізу;
 • хапати і підтримувати скло, яке падає, руками.

3.11. Скляра, який залучається до оброблення скла абразивним інструментом (шліфування, зняття фасок, свердління тощо), крім захисних окулярів та напальчників, забезпечують респіраторами. Під час свердління у склі технологічних отворів свердла змащують скипидаром або іншою відповідною змазкою.

3.12. Під час монтажу скла дотримуватися таких вимог безпеки:

 • при очищенні рам від битого скла використовувати захисні окуляри;
 • перед склінням віконних і дверних рам перевірити міцність рам та їх фальців;
 • у разі виявлення дефектів фальців їх усувають, оскільки під час закріплення скла воно може тріснути.

3.13. Глибина закладення листового скла має бути не менше ніж 15 мм. Під час закріплення скла фальці рам мають перекривати на ¾ їх ширини. Між кромкою скла і бортами фальців залишають просвіт не менше ніж 2 мм. Шар замазки між склом і фальцами має бути товщиною 2—3 мм, наносити його рівномірно без розривів після закріплення скла. Між склом і рамою має бути прокладка. Притискні елементи рами мають забезпечувати рівномірне затискання скла по всьому периметру.

3.14. Великогабаритне скло, наприклад вітринне, монтують зверху вниз, використовуючи м’які підкладки. Скло, що вставляється, рухати до прорізу по настилу разом з підкладками, покладеними на одному рівні з нижнім фальцом несучої рами. Для улаштування скла використовувати засоби механізації (вантажопідіймальні механізми).

Інструкція з охорони праці для скляра  Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при падінні з висоти

3.15. Під час улаштування збірного скла в рамі у стик, щоб запобігти порізу рук під час протирання скла, застосовувати скло однакової товщини, щоб його краї були врівень.

3.16. Під час закріплення скла штапиками чи замазкою або з використаннм гумових прокладок контролювати, щоб гвіздки або шурупи не торкались скла.

3.17. Склопакети встановлюють два працівники.

3.18. При використанні під час скління приставних драбин необхідно стояти на сходинці, розташованій на відстані не менше 1 метра від верхнього кінця драбини.

3.19. Під час монтажу скла заборонено:

 • використовувати приставні драбини під час скління;
 • притуляти приставні драбини до скла та стулок рам (під час проведення робіт, що не потребують упору в скляні конструкції);
 • проводити скління одночасно по одній вертикалі;
 • викидати при заміні скла з віконних рам назовні залишки скла, стару замазку, штапики;
 • залишати у рамах незакріплені скло або елементи профільного скла;
 • допускати перебування людей під робочою зоною скління.

3.20. Під час проведення робіт на висоті дотримуватися таких вимог безпеки:

 • робочу зону виконання робіт огородити, захистити від можливого падіння скла суцільним козирком або забезпечити сигнальником;
 • скло заготовляти внизу, подавати на висоту вже належного розміру, зокрема, з нанесеними малюнками, написами тощо;
 • роботи на висоті 1,3 м і вище виконувати з інвентарного засобу підмощування, що має перильне огородження, а під час улаштування скла зсередини приміщення на висоту до 0,7м від рівня підлоги використовувати запобіжний пояс;
 • скло зберігати у спеціальних ящиках на площадках або підставках;
 • скління або заміну розбитого скла у вікнах виконувати з попереднім зняттям рам;
 • під час оброблення скла за допомогою піскоструменевих апаратів або кислот (для одержання матового скла чи нанесення малюнків, написів тощо) додатково використовувати захисні окуляри (щиток) та респіратор;
 • інструмент необхідно зберігати у спеціальній сумці і розташовувати його поза сумкою таким чином, щоб він не падав вниз;
 • для очищення вікон до рівня другого поверху доцільно використовувати ручний інструмент з подовженою рукояткою.

3.21. Під час очищення скла на висоті заборонено:

 • виконувати одночасно роботи на двох і більше поверхах (по одній вертикалі);
 • скидати з висоти скло, робочий інструмент та інші предмети;
 • ставати на віконні відливи, борти або проміжні елементи огородження, перелазити через огородження і сідати на них;
 • протирати скло з локальним різким прикладанням зусилля, різкими натисканнями і поштовхами на скло;
 • рроводити роботи при недостатньому освітленні;
 • виконувати роботи зовні приміщень у разі поганих метеорологічних умов: гроза, снігопад, туман, швидкість вітру понад 10 м/с;
 • проводити роботи зі скління при зледенінні скла.

3.22. Під час виконання роботи скляр повинен дотримуватись правил особистої гігієни, приймати їжу у спеціально відведених місцях.

3.23. Робоче місце під час роботи утримувати не захаращеним, прибирати відходи від скління у спеціальну інвентарну тару та відносити їх у подальшому у відведене для зберігання та утилізації місце. Для трамбування скла використовувати дерев’яний молоток із подовженою рукояткою. Бите скло збирати у захисних рукавицях.

3.24. Про виявлені несправності або дефекти, що перешкоджають безпечній роботі, та неможливість їх усунення своїми силами інформувати відповідального керівника робіт. Заборонено приступати до роботи, доки несправності не будуть усунуті.

4. Вимоги після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце від відходів виробництва. Матеріали, що залишилися (скло), покласти у місце зберігання. Не залишати робочий інструмент і засоби підмощування на проходах. Несправний робочий інструмент здати для заміни на справний.

4.2. Склоріз протерти сухою ганчіркою або замшею, просушити й покласти у футляр. Робочий інструмент і витратні матеріали прибрати у місце зберігання.

4.3. Зняти спецодяг та інші ЗІЗ, очистити їх від залишків скла, іншого бруду й віднести у спеціально відведене для зберігання місце (шафу). Не зберігати чистий (домашній) і робочий одяг в одній шафі.

4.4. Вимити відкриті частини тіла миючим засобом.

4.5. Для прибирання робочого місця скляру мають надати в кінці зміни необхідний час.

4.6. Про обсяги виконаних робіт, виявлені під час роботи дефекти та несправності інформувати відповідального керівника робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Причинами аварійної ситуації, що можуть призвести до нещасних випадків можуть бути: порушення технології скління, несправність робочого інструменту, порушення вимог експлуатації ЗІЗ; порушення вимог безпеки під час улаштування засобів підмощування тощо.

5.2. У разі погіршення самопочуття та з будь-яких інших причин, що вимагають припинення роботи, поінформувати відповідального керівника робіт та керуватися його вказівками.

5.3. У разі поганих метеорологічних умов — гроза, снігопад, туман, швидкість вітру понад 10 м/с тощо — за необхідності виконання робіт за межами приміщень роботу необхідно припинити. Не виконувати роботи зі скління при зледенінні скла, ліхтаря і поверхні, з якої здійснюється скління.

5.4. У разі аварії зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та засоби виробництва у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

5.5. Про кожний нещасний випадок негайно повідомити відповідального керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці, чи іншу уповноважену особу, вжити заходів з надання необхідної допомоги.

5.6. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) викликати по телефону пожежну охорону, вжити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження будинкового обладнання, дотримуючись порядку дій при ліквідації пожежі згідно з Інструкцією з пожежної безпеки.

5.7. У разі нещасного випадку усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, надати потерпілому домедичну допомогу згідно з Інструкцією з надання домедичної допомоги.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді