Інструкція про заходи пожежної безпеки у школі

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція про заходи пожежної безпеки у школі розроблена відповідно до вимог чинних нормативних актів України у галузі пожежної безпеки. За потреби адаптуйте інструкцію до особливостей конкретного навчального закладу.

Загальні вимоги

1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки у школі розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, і Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 № 974.

1.2. Інструкція встановлює загальні вимоги пожежної безпеки до будівель, споруд, прилеглих до них територій, приміщень та обладнання навчального закладу і є обов’язковою для виконання керівництвом закладу, педагогічними працівниками, учнями і обслуговувальним персоналом.

1.3. Пожежна безпека в закладі забезпечується шляхом використання технічних засобів, а також проведення організаційних і практичних заходів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки персоналу закладу, зменшення майнових втрат від пожеж.

1.4. Забезпечення пожежної безпеки в закладі покладається на їх власників або уповноважені ними органи, керівників (ректори, директори, начальники, завідувачі), керівників структурних підрозділів (факультети, кафедри, лабораторії, навчальні кабінети, цехи, склади, бібліотеки, архіви, майстерні тощо) відповідно до законодавства.

1.5. У закладах та установах з цілодобовим перебуванням учнів/вихованців необхідно встановити чергування обслуговувального персоналу в нічний час без права сну протягом зміни.

1.6. Під час нічної зміни чергові зобов’язані перевіряти:

 • протипожежний стан приміщень, які вони охороняють;
 • справність засобів зв’язку, сигналізації та засобів пожежегасіння.

1.7. У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки черговий зобов’язаний повідомити керівництво закладу та вжити заходів щодо їх усунення.

Вимоги пожежної безпеки до утримання території, будівель, споруд та приміщень

2.1. Територію закладу слід постійно утримувати в чистоті. Відходи паливно-мастильних матеріалів, листя, суху траву, інші відходи необхідно регулярно прибирати та вивозити у спеціально відведені місця.

2.2. Дороги, проїзди та проходи до будівель, пожежних вододжерел, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути вільними та належно утримуватися.

2.3. Забороняється використовувати прилеглу до будівель територію для складування матеріалів, встановлення тимчасових споруд, стоянки автотранспорту.

2.4. Забороняється користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 м від будівель та залишати без догляду джерела відкритого вогню. Забороняється також тютюнопаління у приміщеннях закладу.

2.5. Меблі й обладнання в будівлі слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. Навпроти дверного прорізу необхідно залишати прохід, який повинен дорівнювати ширині дверей, але не менше 1,0 м.

2.6. Для всіх будівель та приміщень виробничого та складського призначення і лабораторій повинна бути визначена категорія щодо їх вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПБ Б.03.002-2007. «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою». Таблички з відповідними відомостями повинні розміщуватись на вхідних дверях приміщень.

2.7. Також у кожному приміщенні повинна бути вивішена табличка, з зазначенням прізвища відповідального за пожежну безпеку і номера телефону найближчого пожежного підрозділу, а також розміщена інструкція з пожежної безпеки.

2.8. Під час перебування персоналу закладу в будівлях двері евакуаційних виходів дозволяється замикати лише зсередини за допомогою запорів (засувів, крючків тощо), які легко відкриваються.

2.9. У приміщеннях, де перебувають діти, покриття повинно кріпитися до підлоги та мати низькі димоутворювальні властивості.

2.10. Будівлі закладу повинні бути обладнані засобами сповіщення про пожежу (внутрішня телефонна чи радіотрансляційна мережі, дзвінки та інші звукові сигнали тощо).

2.11. Розміщення акумуляторних майстерень у будівлях де перебувають діти, в тому числі у підвальних і цокольних приміщеннях, забороняється.

2.12. У будівлях закладу не дозволяється:

 • розміщувати персонал у мансардних приміщеннях, а також у багатоповерхових будівлях, приміщення яких не забезпечені двома евакуаційними виходами;
 • здійснювати перепланування приміщень без урахування будівельних норм і правил;
 • установлювати ґрати та сонцезахисні, декоративні і архітектурні пристрої, які не знімаються, на вікнах приміщень, де перебуває персонал закладу, а також на сходових клітинах, у коридорах, холах та вестибюлях. Встановлені в окремих приміщеннях ґрати на вікнах (як правило це приміщення з матеріальними цінностями, документами тощо) повинні легко розкриватися (розсуватися чи зніматися) зсередини;
 • знімати дверні полотна в отворах, що з’єднують коридори зі сходовими клітинами та двері евакуаційних виходів;
 • користуватися нестандартними нагрівальними пристроями;
 • використовувати електроплитки, кип’ятильники, електрочайники тощо для приготування їжі (за винятком спеціально обладнаних приміщень);
 • захаращувати шляхи евакуації, встановлювати там дзеркала та фальшиві двері;
 • влаштовувати на шляхах евакуації виступи, турнікети, розсувні чи підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;
 • здійснювати електрогазозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлях за наявності в приміщеннях людей;
 • застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі тощо;
 • здійснювати відігрівання труб систем опалення, водопостачання, каналізації із застосуванням відкритого вогню;
 • залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади.

2.13. Вогневі та зварювальні роботи можуть виконуватись тільки з письмового дозволу керівника закладу, з оформленням наряду-допуску.

2.14. Користуватися прасками в закладі дозволяється лише в спеціально відведених приміщеннях.

2.15. Після закінчення занять у класах, кабінетах, лабораторіях, майстернях, інших приміщеннях відповідальний персонал закладу повинен знеструмити електромережу, оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки та усунути їх.

2.16. Стан вогнезахисної обробки слід перевіряти не рідше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

2. 17. Зберігання різних речовин і матеріалів у складських приміщеннях повинно здійснюватися з урахуванням їхніх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих і горючих рідин з іншими матеріалами (речовинами), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження, не дозволяється.

2.18. У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати в штабелі, залишаючи між ними проходи завширшки не менше 1,0 м. Відстань між стінами та штабелями повинна становити не менше 0,8 м.

2.19. Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.

2.20. У підвальних приміщеннях не дозволяється зберігати й застосовувати легкозаймисті й горючі рідини, балони з газами, карбід кальцію, інші речовини й матеріали, що мають підвищену вибухопожежонебезпеку.

Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання

3.1. Системи опалення, вентиляції та установки кондиціонування повітря повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

3.2. Перед початком опалювального сезону теплові мережі та опалювальні прилади повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані. Результати перевірок фіксуються у спеціальному журналі з зазначенням дати, прізвища особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису.

3.3. Опалювальні прилади закладу повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для експлуатації, огляду й ремонту.

3.4. Улаштування тимчасових печей та інших опалювальних пристроїв у приміщеннях закладу забороняється.

3.5. У виробничих, складських та допоміжних приміщеннях опалювальні прилади слід огороджувати екранами з негорючих матеріалів, які встановлюються на відстані не менше 0,1 м від приладів опалення.

3.6. Експлуатація вентиляційних систем здійснюється згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні та відповідних інструкцій з експлуатації. Вентиляційні камери, шахти та повітроводи необхідно очищати від горючих предметів і пилу не рідше ніж 2 рази на рік та після капітального ремонту.

3.7. Робота у приміщеннях навчально-технологічного обладнання з пожежо(вибухо)небезпечними процесами при несправних або відключених фільтрах, пиловідсмоктувальних, пиловловлювальних та інших пристроях систем вентиляції не допускається.

3.8. Експлуатація холодильного обладнання та побутових кондиціонерів, систем централізованого водовідведення (каналізації) закладу здійснюється згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні та відповідної технічної документації з їх експлуатації.

Вимоги пожежної безпеки до електроустановок

4.1. Використання та експлуатація електричних мереж та електрообладнання в закладі повинні відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, Правил улаштування електроустановок (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.07.2017 № 476), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258) та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4).

4.2. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж у закладі дозволяється лише в місцях проведення будівельних чи тимчасових ремонтних, монтажних і аварійних робіт.

4.3. Не дозволяється використовувати електроапаратуру та електроприлади в умовах, що не передбачені підприємством-виготовлювачем. Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

4.4. Після закінчення робіт у приміщеннях закладу повинні бути відключені всі електроприлади (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також установок, що за технологічними вимогами працюють цілодобово).

4.5. Не дозволяється застосування електронагрівальних приладів у пожежонебезпечних зонах складських приміщень, приміщеннях архіву, музею, бібліотеки, гардеробної тощо.

4.6. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямого попадання блискавки і вторинних її проявів має виконуватись згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-38-2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

4.7. У разі неможливості проводити профілактичні роботи з електроустановками та їх планово-попереджувальні ремонти відповідними фахівцями закладу керівник має укласти договір на їх планове технічне обслуговування з відповідною спеціалізованою організацією.

Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту

5.1. Заклад має бути забезпечений зовнішнім і внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно з вимогами будівельних норм (ДБН В.2.5-74-2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та ДБН В.2.5-64-2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»).

5.2. Утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, які перебувають на балансі закладу, та перевірка їхнього технічного стану здійснюються відповідно до Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженою наказом МВС України від 15.06. 2015 № 696.

5.3. Не рідше одного разу на шість місяців, повинно проводитись технічне обслуговування внутрішніх пожежних кран-комплектів. Перевірку їх працездатності слід здійснювати шляхом пуску води. Результати цих перевірок реєструються у спеціальному журналі.

5.4. Кожний пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом, стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.

5.5. На дверцятах шафи кожного пожежного крана має бути зазначений літерний індекс «ПК» та його порядковий номер, а також номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу.

5.6. Приміщення закладу обладнуються системою протипожежного захисту (далі – СПЗ) відповідно до ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту».

5.7. Заклад має бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, лопатами, іншим пожежним інструментом.

5.8. Кількість первинних засобів пожежогасіння визначається особою, відповідальною за пожежну безпеку в закладі окремо для кожного приміщення відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України.

5.9. Розміщення вогнегасників, пожежних щитів та інших первинних засобів пожежогасіння здійснюється згідно з п. 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні із зазначенням місць їх розташування у планах евакуації. Зовнішнє оформлення і вказівні знаки місць первинних засобів пожежогасіння мають відповідати вимогам ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» та ГОСТу 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

5.10. Стенди (пожежні щити) та вогнегасники слід установлювати на видних та легкодоступних місцях поблизу виходів із приміщень, а також у місцях, де найбільш ймовірна поява осередків пожежі. Необхідно забезпечити захист вогнегасників від дії прямих сонячних променів та опалювальних і нагрівальних приладів.

5.11. Вогнегасники, які розміщуються зовні приміщень чи в неопалювальних приміщеннях і не придатні для експлуатації при низькій температурі, на період холодів слід знімати із зазначенням на пожежних щитах інформації про місце розташування найближчого вогнегасника.

5.12. Під час експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників слід керуватися вимогами, викладеними в паспортах підприємств-виготовлювачів. На період перезарядки і технічного обслуговування мають бути встановлені вогнегасники з резервного фонду.

5.13. Контроль за зберіганням, вмістом і постійною готовністю до використання первинних засобів пожежогасіння здійснюється відповідальними особами, призначеними згідно з наказом керівника закладу.

5.14. Персонал закладу (крім учнів початкових класів) повинен знати місця розміщення первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними у разі виникнення пожежі.

5.15. Використання первинних засобів пожежогасіння для господарських чи інших потреб, не пов’язаних із гасінням пожеж, не дозволяється.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

Порядок дій у разі виникнення пожежі

6.1. У разі виникнення пожежі дії працівників закладу мають бути спрямовані на створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу, насамперед дітей, їх евакуацію та рятування.

6.2. Працівник закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління матеріалів, різке підвищення температури у приміщенні тощо), зобов’язаний:

 • негайно зателефонувати у найближчий пожежно-рятувальний підрозділ, чітко назвавши місцезнаходження закладу, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище;
 • задіяти систему оповіщення персоналу про пожежу;
 • розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;
 • сповістити про пожежу керівника закладу або особу, яка його заміщує;
 • організувати зустріч пожежно-рятувального підрозділу та вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними в закладі засобами пожежогасіння.

6.3. Керівник закладу, котрий прибув на місце пожежі, зобов’язаний:

 • перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі та направити для його зустрічі особу, яка добре знає розташування під’їзних шляхів та вододжерел;
 • здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття відповідного пожежного підрозділу;
 • організувати перевірку за списками і журналами обліку занять наявності персоналу закладу, евакуйованого з будівлі;
 • перевірити включення в роботу системи протипожежного захисту;
 • вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, які не зайняті евакуацією людей та ліквідацією пожежі;
 • забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
 • у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
 • припинити всі роботи, не пов’язані з заходами щодо ліквідації пожежі;
 • організувати від’єднання від джерел живлення мереж електро(газо)постачання, систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснити інші заходи, щодо запобігання поширення пожежі;
 • організувати евакуацію людей найбільш безпечними шляхами, а також матеріальних цінностей, визначивши місця їх складування та забезпечити в разі потреби їх охорону;
 • інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у будівлі.

6.4. Також під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

 • унеможливити перебування у небезпечній зоні дітей, не допускати виникнення паніки. Під час пожежі і до її ліквідації не можна залишати без нагляду учнів (дітей);
 • евакуацію персоналу слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа та суміжних приміщень. Дітей молодшого віку і хворих дітей слід евакуювати в першу чергу;
 • виставити пости біля всіх входів до будівлі, щоб не допустити повернення дітей і працівників до приміщення, в якому виникла пожежа;
 • утриматися від відчинення вікон (розбивання скла) і дверей.

6.5. Залишаючи приміщення або будівлю, в яких була пожежа, потрібно зачинити за собою всі вікна і двері.

6.6. У разі виникнення пожежі в нічний час заходи щодо її ліквідації вживає служба охорони закладу.

Центральна частина статичний блок 2