Інструкція з охорони праці під час робіт на згинальному верстаті

Автор
експерт із питань охорони праці та пожежної безпеки, адвокат, Київ
Інструкція з охорони праці під час робіт на згинальному верстаті розроблена відповідно до вмиог законодавства. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

 

Загальні положення

1.1. Дія Інструкції з охорони праці під час робіт на згинальному верстаті поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до таких документів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

1.3. Працівник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний), а потім через кожні три місяці (повторний). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка інструктує, і працівника.

1.4. До роботи на згинальному верстаті допускають осіб, не молодших 18-ти років, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж з охорони праці на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки. Перед тим, як працівника допустять до самостійної роботи, він має пройти стажування на робочому місці. Працівника допускають до самостійної роботи при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

1.5. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та здоров’я довколишніх під час будь-яких робіт чи коли перебуває на території Підприємства.

1.6. Працівник зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
 • виконувати лише ту роботу, яку доручив йому керівник та з якої він пройшов інструктаж;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та правилам пожежної безпеки;
 • не допускати присутності на своєму робочому місці сторонніх осіб;
 • постійно пам’ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки;
 • знати, де зберігають медичну аптечку, та вміти надавати потерпілому домедичну допомогу при нещасному випадку;
 • знати розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватися;
 • користуватися за призначенням спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;
 • знати та виконувати вимоги інструкції підприємства-виробника з безпечної експлуатації верстата, на якому працює;
 • виконувати вимоги технологічного процесу.

mquestion04.png  Системи протипожежного захисту: що варто знати

1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, які можуть впливати на працівника:

 • рухомі частини верстата;
 • падіння заготовок, деталей та виробів;
 • уламки металу, які можуть раптово вилетіти;
 • гострі крайки, задирки на поверхні заготовок, деталей та виробів;
 • ураження електричним струмом;
 • підвищений рівень шуму, вібрації.

1.8. Працівника забезпечують спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту — костюмом бавовняним, рукавицями, захисними окулярами.

1.9. Усі рухомі частини верстата мають бути зачиненими та огородженими.

1.10. Кріпити або замінювати робочий інструмент необхідно відповідно до технічного паспорта/інструкції з експлуатації підприємства-виробника верстата.

1.11. Підходи до робочого місця та проходи утримувати вільними. Підлогу — чистою і сухою.

1.12. Верстат має бути заземленим. Підключає його до електромережі та заземлює електротехнічний персонал.

1.13. Заборонено модернізувати верстат або його частини та самостійно ремонтувати.

1.14. У неробочий час верстат має бути вимкненим.

1.15. Біля верстата необхідно вивісити список працівників, які мають право виконувати роботу на ньому, та інструкцію з його безпечної експлуатації.

1.16. За порушення цієї інструкції працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти спецодяг. Застібнути його на всі ґудзики. Зашнурувати та зав’язати шнурки на взутті. Волосся прибрати під головний убір. Заборонено надягати шарфи, краватки, вільний одяг. Підготувати засоби індивідуального захисту — рукавиці, захисні окуляри тощо.

2.2. Підготувати верстат до роботи.

2.3. Відрегулювати освітлення так, щоб робоча зона була достатньо освітленою, а світло не засліплювало очі.

2.4. Перш ніж увімкнути верстат, перевірити:

 • наявність несправностей або дефектів;
 • справність органів керування — пускачів, рубильників, кнопок, механізмів головного руху, подачі, пуску, зупинки тощо;
 • справність фіксації важелів включення і переключення;
 • відсутність слабини в рухомих частинах верстата;
 • наявність на місці пристроїв захисту;
 • справність усіх огороджень і пристроїв;
 • надійність закріплення робочого інструменту.

2.5. Упевнитися, що робоча зона між робочими інструментами вільна та площа верстата вільна, нічим не захаращена.

2.6. Заборонено вмикати верстат та починати виконувати роботи на ньому до вивчення інструкції з його експлуатації, особливо розділу «Безпека».

2.7. Переконатися, що робоче місце добре прибране, на підлозі немає матеріалів та будь-яких інших предметів, підлога без вибоїн і не слизька.

2.8. Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

2.9. Виконувати юстирування, заміняти робочий інструмент, налагоджувати та ремонтувати верстат, коли він вимкнений.

2.10. Не розпочинати роботу, якщо виявили несправності, повідомити про них керівнику робіт.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації зайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які документи оформити тощо

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Бути дуже уважним, не відволікатися сторонніми справами й розмовами, не відволікати від роботи інших.

3.2. Працювати тільки на тому верстаті, на якому дозволив керівник.

3.3. Працюючи з підручним, узгоджувати свої дії з його роботою і попереджати про пуск верстата.

3.4. Працювати в рукавицях.

3.5. Робочий інструмент верстата має бути відповідно встановленим та надійно закріпленим.

3.6. Під час роботи запобігати пораненню рук гострими крайками.

 

3.7. Використовувати плоскогубці або інші пристосування для подачі на згинання невеликих деталей.

3.8. Під час згинання бути обережним. Берегти руки, тулуб, голову.

3.9. Тримати заготовку так, щоб руки не потрапили до робочої зони верстата.

3.10. Під час робіт заборонено:

 • вмикати та вимикати (крім аварійних ситуацій) обладнання, роботу на якому не доручав керівник;
 • торкатися руками до обірваних та оголених проводів;
 • знімати та встановлювати огорожі робочого інструменту;
 • знімати запобіжне устаткування;
 • навмисно виводити з ладу запобіжні та блокувальні пристрої верстата;
 • просувати руки чи інші частини тіла між робочим інструментом;
 • торкатися руками частин верстата, що рухаються;
 • обробляти матеріал, товстіший за той, на який розрахований верстат;
 • самостійно ремонтувати електрообладнання верстата, заміняти вимикачі, розетки, зіпсовані електрозапобіжники;
 • залишати робоче місце, коли працює верстат;
 • одягатися та роздягатися біля увімкненого верстата;
 • працювати без спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;
 • працювати з перебинтованими руками, іншими частинами тіла;
 • робити обміри оброблюваної деталі при увімкненому верстаті;
 • тримати на корпусі верстата інструменти, пристосування, заготовки, готові вироби;
 • зберігати на робочому місці використаний замаслений матеріал;
 • курити та їсти на робочому місці;
 • опиратися (сидіти) на станини верстата;
 • перебувати з тилової частини верстата.

Інструкція з охорони праці під час робіт на згинальному верстаті Як експлуатувати деревообробні верстати з ручним подаванням матеріалів

3.11. Заборонено працювати на верстаті, якщо виникла хоча б одна з таких несправностей:

 • пошкодився кабель електроживлення;
 • пошкодилися пускові органи;
 • з’явився дим або специфічний запах, характерний для ізоляції, що горить;
 • з’явився підвищений шум, стукіт, вібрація;
 • послабилося кріплення захисного огородження, пристроїв, робочого інструмента;
 • пошкодився заземлювальний пристрій.

3.12. Заборонено самостійно усувати несправності в роботі верстата.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупинити верстат, вимкнути живлення.

4.2. Упорядкувати робоче місце.

4.3. 3няти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.

4.4. Вимити обличчя та руки з милом. Не дозволяється мити руки й обличчя гасом, бензином, витирати їх брудним ганчір’ям.

4.5. Повідомити керівнику про всі недоліки, які виявили під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі ситуації, що може призвести до аварії, нещасного випадку, слід негайно зупинити верстат, відключити його від електромережі, огородити небезпечну зону, не допускати до неї сторонніх осіб. Повідомити про те, що сталося, керівнику робіт.

5.2. Якщо під час роботи стався нещасний випадок, працівник зобов’язаний зберегти обстановку в робочій зоні та устаткування такими, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та не призведе до більш тяжких наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, поінформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та надалі керуватися його вказівками.

5.3. Якщо виникла пожежа (ознаки горіння), повідомити про це керівнику та, за потреби, викликати представників оперативно-рятувальної служби за телефоном «101» або «112» та вжити можливих заходів для евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння і збереження обладнання. Дотримуватися порядку дій під час ліквідації пожежі. При цьому пам’ятати, що гасити електротехнічні пристрої, які перебувають під напругою, можна лише після того, як їх відключили від електромережі, та за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках — сухим піском.

5.4. При виклику оперативно-рятувальної служби вказати адресу підприємства, місце події, обстановку, наявність людей, а також своє прізвище.

5.5. За потреби надати потерпілому домедичну допомогу згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на Підприємстві. За подальшого погіршення самопочуття потерпілого не припиняти надавати домедичну допомогу та викликати за телефоном «103» швидку медичну допомогу.

5.6. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати небезпеку.

Як розслідувати нещасні випадки на підприємстві в умовах війни

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді