Програма загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях

Теми:
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для вивчення працівниками питань цивільного захисту на підприємстві розробляють та затверджують Програму загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях. Зразок такої програми, наведений у статті, допоможе вам розробити власний документ.

Нормативне регулювання

Програма загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях затверджена наказом ДСНС від 06.06.2014 № 310 (далі — Програма № 310). На основі цієї Програми на кожному підприємстві для організації вивчення працівниками питань цивільного захисту розробляються та затверджуються власні Програми загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації

Зміст таких програм вивчається працівниками за курсовою (груповою) та індивідуальною формами навчання, для чого наказом (розпорядженням) керівника підприємства всі працівники розподіляються за навчальними групами, які утворюються в структурних підрозділах підприємства, установи, організації.

Керівник підприємства або його заступник має затвердити розклад занять, який складається на кожну навчальну групу окремо.

Заняття за курсовою (груповою) формою навчання проводяться в робочий час керівниками навчальних груп, призначеними із числа керівників (заступників керівників) відповідних структурних підрозділів підприємства. 

Передбачена також індивідуальна форма навчання. У такому випадку працівник вивчає визначені програмою теми самостійно та шляхом консультацій у керівника навчальної групи у визначені відповідними графіками дні та години.

За необхідності роботодавці також можуть залучати до навчання керівників медичних формувань та працівників з питань цивільного захисту підприємства.

Навчання за програмою завершується перевіркою рівня знань тих, хто навчався у період проведення на підприємствах спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Програма загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях

Основні способи захисту й загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (НС)

Тема 1. Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення НС.

 • Основні поняття про НС. Порядок отримання інформації про загрозу й виникнення НС. Попереджувальний сигнал «Увага всім!»
 • Захисні споруди цивільного захисту, їхнє призначення та облаштування. Порядок заповнення захисних споруд і правила поведінки працівників, які укриваються в них.
 • Принцип дії, індивідуальний підбір і правила користування протигазами, респіраторами. Медичні засоби, що входять до індивідуальних аптечок та їхнє призначення. Індивідуальний перев’язочний пакет. Індивідуальні протихімічні пакети.
 • Евакуація, порядок її проведення, правила поведінки та обов’язки евакуйованих працівників.

Тема 2. Правила поведінки працівників під час НС природного характеру.

 • Правила поведінки і дії працівників при землетрусах.
 • Безпечні дії працівників у разі виникнення геологічних НС — пов’язаних зі зсувами, обвалами або осипами, осіданням земної поверхні, карстовими провалами або підтопленням.
 • Особливості негативного впливу гідрометеорологічних НС. Правила безпечної поведінки у разі їх виникнення.
 • Основні причини виникнення та особливості пожеж у природних екологічних системах. Правила поведінки та заходи безпеки в разі їх виникнення.

Тема 3. Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту.

 • Ядерні установки та джерела іонізуючого випромінювання. Особливості радіаційного впливу на людину. Поняття про дози опромінення людини. Променева хвороба.
 • Побутові дозиметричні прилади, їхнє призначення та особливості користування.
 • Режими радіаційного захисту. Санітарна обробка працівників. Дезактивація приміщень, обладнання, техніки, виробничої території тощо.

mquestion04.png  Який порядок дій у разі радіаційної небезпеки

Тема 4. Правила поведінки працівників при аваріях із викидом небезпечних хімічних речовин.

 • Характеристики основних небезпечних хімічних речовин. Особливості їхнього впливу на організм людини. Наслідки аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.
 • Загальні правила поведінки та дії працівників при аваріях із викидом небезпечних хімічних речовин.
 • Проведення заходів із ліквідації наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, обладнання, виробничої території тощо.

Тема 5. Вибухо- та пожежонебезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі.

 • Основні поняття вибухобезпеки виробництва. Небезпечні фактори вибуху й захист від них. Правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
 • Стисла характеристика пожежної небезпеки підприємства, установи, організації. Протипожежний режим на робочому місці. Можливість виникнення та (або) розвитку пожежі. Небезпечні фактори пожежі.
 • Дії працівників у разі загрози або при виникненні пожежі. Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок та правила їх використання під час пожежі.

Тема 6. Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань.

 • Безпека при масових скупченнях людей. Психологія натовпу. Правила безпечної поведінки у місцях масового перебування людей та масового скупчення людей.
 • Поширення інфекційних хвороб серед населення. Джерела збудників інфекцій. Основні механізми передавання збудників інфекції.
 • Режимно-обмежувальні заходи: посилене медичне спостереження, обсервація, карантин. Правила поведінки в осередках інфекційних захворювань, особиста гігієна в цих умовах.
 • Основні напрямки профілактики інфекційних хвороб. Методи й засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації. Основні дезінфекційні засоби.

Надання першої допомоги потерпілим

Тема 1. Порядок і правила надання першої допомоги при різних типах ушкоджень.

 • Основні правила надання першої допомоги в невідкладних ситуаціях. Проведення первинного огляду потерпілого. Способи виклику екстреної медичної допомоги.
 • Ознаки порушення дихання. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Проведення штучного дихання. Ознаки зупинки роботи серця. Проведення непрямого масажу серця.
 • Перша допомога при ранах і кровотечах. Способи зупинки кровотеч. Правила та прийоми накладання пов’язок на рани.
 • Перша допомога при переломах. Прийоми та способи іммобілізації із застосуванням табельних або підручних засобів.

Домедична допомога при мінно-вибухових пораненнях

Тема 2. Порядок і правила надання першої допомоги при ураженні небезпечними речовинами, при опіках тощо.

 • Невідкладна та перша допомога при отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, іншими небезпечними хімічними речовинами.
 • Перша допомога при хімічних і термічних опіках, радіаційних ураженнях, втраті свідомості, тепловому та сонячному ударах.
 • Правила надання допомоги при утопленні.
 • Способи й правила транспортування потерпілих.

Організація заходів цивільного захисту (ЦЗ) на підприємстві, в установі, організації

Тема 1. Забезпечення виконання на підприємстві, в установі та організації завдань із ЦЗ.

 • Повноваження суб’єктів забезпечення ЦЗ. Організаційна структура управління цивільним захистом підприємства, установи, організації. Об’єктові комісія з питань НС та евакооргани.
 • Відомості щодо об’єктових спеціалізованих служб і формувань ЦЗ. Відомча та добровільна пожежна охорона. Аварійно-рятувальне обслуговування підприємств, установ, організацій. Система керівництва рятувальними роботами, координація дій виробничого персоналу та залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації наслідків НС.
 • Права та обов’язки працівників у сфері ЦЗ. Сприяння проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення. Заходи життєзабезпечення постраждалих і соціального захисту і відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок НС.

Тема 2. Виконання заходів захисту та дії працівників згідно з планами реагування на НС.

 • Об’єктовий план реагування на НС (інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС). Прогнозовані природні загрози, територіальне розміщення потенційно небезпечних об’єктів, небезпечні виробничі фактори, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо) на виробництві.
 • Об’єктова система оповіщення працівників. Дії персоналу щодо аварійної зупинки виробництва. Виведення працівників із небезпечної зони, порядок забезпечення їх засобами індивідуального захисту, місця розташування можливих сховищ, шляхи евакуації.

Інформування працівників щодо розвитку НС, місць розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів, координації дій з населенням і заходів безпеки в зоні НС.

Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді