Програма спеціального навчання з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва

Теми:
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Наводимо готовий зразок програми спеціального навчання з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. За потреби адаптуйте його до умов вашого підприємства.

 

Загальний порядок проведення навчання працівників із питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18). Безпосередньо таке навчання здійснюється відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Вивчення предмета «Охорона праці» при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, на підприємстві регламентується п. 2.3 Типового положення.

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись безпосередньо на підприємстві або навчальним закладом, який має відповідний дозвіл. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці не рідше одного разу на рік.

При проведенні такого навчання на підприємстві навчальні плани та програми розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов і функціональних обов’язків працівників та затверджуються наказом керівника підприємства (п.п. 4.1. п. 4 Типового положення).

Служба охорони праці може відповідати за організацію навчання працівників із питань охорони праці, якщо роботодавець покладе на неї такий обов’язок у Положенні про навчання з питань охорони праці суб’єкта господарювання.

Рекомендуємо на початку нового календарного року переглянути та актуалізувати нормативні акти підприємства, які регламентують проведення навчання з охорони праці. Для СОП сільськогосподарського підприємства у пригоді стане готовий зразок Програми навчання з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді